Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Mestský úrad TEST

Organizácia mestského úradu, všeobecné povinnosti

Postavenie a pôsobnosť mestského úradu

Postavenie a pôsobnosť mestského úradu je upravená v príslušných ustanoveniach zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Štruktúra a zloženie mestského úradu

 • mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta
 • oddelenie  je základnou organizačnou zložkou mestského úradu, mestský úrad tvorí okrem oddelení aj:
 • Útvar hlavného kontrolóra
 • Kancelária primátora mesta
 • Referent CO, PO, BOZP, O 
 • Kancelária prednostu MsÚ

 

Pôsobnosť každej organizačnej zložky tvorí špecifický súhrn úloh, ktoré sú oddelenie, útvar alebo kancelária povinné vykonávať alebo riadiť v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov.

Podrobnú deľbu práce stanovuje so súhlasom primátora prednosta mestského úradu.

Vnútorná organizácia mestského úradu je stanovená organizačnou štruktúrou, ktorá predstavuje neoddeliteľnú prílohu organizačného poriadku.

Mestský úrad je členený na Kanceláriu primátora mesta, zástupcu/ov primátora, prednostu mestského úradu, Útvar hlavného kontrolóra, referenta CO, PO, BOZP a Obrany, ktoré sú priamo riadené primátorom a nasledovné organizačné útvary, ktoré sú riadené prednostom:

Kancelária prednostu MsÚ, Oddelenie IT a majetkových služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie právnych a klientskych služieb, Oddelenie finančných služieb, Oddelenie personálnych služieb.

Riadenie

Riadenie mestského úradu je uskutočňované formou príkazov a internými predpismi mesta:

 • Príkazom sa prejavuje právomoc vedúceho. Vedúci pracovník riadi  prácu na zverenom úseku formou príkazov (ústne,  písomne). Podriadený pracovník je povinný príkaz nadriadeného  splniť, pokiaľ nie je v rozpore so zákonom alebo zákon obchádza alebo je v rozpore s dobrými mravmi.
 • Interný predpis mesta je vnútro-organizačná norma alebo smernica zabezpečujúca koordináciu  činností pri plnení úloh medzi jednotlivými organizačnými zložkami mestského úradu. Vydáva ju prednosta MsÚ v spolupráci s vedúcimi príslušných oddelení  po  schválení primátorom.
 • Na čele každej organizačnej zložky na všetkých stupňoch riadenia stojí vedúci pracovník, zodpovedný za výkon podriadenej štruktúry. Na čele oddelenia  stojí vedúci oddelenia, na čele kancelárie je riaditeľ kancelárie a na čele zariadenia sociálnych služieb je vedúci zariadenia sociálnych služieb.
 • Povinnosťou vedúceho pracovníka na každom stupni riadenia je maximalizácia kvality, efektivity a výkonnosti podriadenej štruktúry.
 • Povinnosťou vedúceho pracovníka na každom stupni riadenia je spolu s osobou odborne spôsobilou pre verejné obstarávanie zabezpečiť verejné obstarávanie v oblasti zodpovedností svojho odborného útvaru

Jednotlivé časti organizačnej štruktúry medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne jednotlivých útvarov mestského úradu.

Vyhodnotenie činnosti za roky 2003-2006

Vyhodnotenie_cinnosti_MsU_2003-2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 629,58 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 15. 5. 2019

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:843
TÝŽDEŇ:13780
CELKOM:4801481

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ