Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestský park

 

Park

 

Biocentrum je vklinené do zastavaného a intenzívne využívaného územia mesta Piešťany. Základy mestského parku položil už začiatkom 19. storočia Jozef Erdödy.

 

 

Rozloha parku: 22,3 ha

Zaradenie:

  • zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod č.979/1-3,
  • miestne biocentrum (podľa projektu Miestneho územného systému ekologickej stability sídelného útvaru Piešťany)

Štruktúra parku:

  • Sad Andreja Kmeťa
  • Promenádna časť