Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Rokovanie dňa 02.03.2015

P O Z V Á N K A
na zasadnutie komisie pre financie a podnikanie, ktoré sa uskutoční dňa 02.03.2015,
t. j. v pondelok o 15,00 hod. v malej zasadačke na I. poschodí MsÚ, č. dverí 37.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2.Informácia o zmenšení veľkosti spoluvlastníckeho podielu Mesta Piešťany na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a k pozemku. Spracovateľ: BPP – JUDr. Iveta Duhárová, právnička organizácie

3. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru prenajatého M.LINE, s.r.o. Spracovateľ: BPP – JUDr. Iveta Duhárová, právnička organizácie

4. Vyradenie majetku v správe SMP, p. o. Piešťany. Spracovateľ: SMP – Ing. Anna Klimeková, riaditeľka organizácie

5. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2007 – 2013. Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Jarmila Vilčeková, referát stratégie

6. Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. Spracovateľ: MsÚ – JUDr. Lívia Damboráková,ved. odboru org.-právneho Ing. Lucia Duračková, vedúca odboru ekonomického

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. Spracovateľ: MsÚ – Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru Ing. Marta Koláriková, vedúca referátu financií

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta. Spracovateľ: MsÚ – Beáta Palkechová, ref. pre dopravu a tech. Infraštruktúru Mgr. Tomáš Borovský, vedúci právneho referátu

9. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite Mojmírova ulica pre RAVAL TRADE, s. r. o. Spracovateľ: MsÚ – JUDr. Mária Escherová, referát právny

10. Návrh na nájom pozemku v lokalite Nábrežie Ivana Krasku pre Aloisa Vlčáka. Spracovateľ: MsÚ – JUDr. Mária Escherová, referát právny

11. Návrh ďalšieho riešenia súdneho sporu medzi Mestom Piešťany a JUDr. Štefan Bartovic a spol. Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny

12. Návrh ďalšieho riešenia súdneho sporu medzi mestom Piešťany a Ing. Otokarom Macháčkom, Ing. Dagmar Macháčkovou, HAMMERL&HAMMERL, s. r. o. Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny

13. Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech SPP – Distribúcia, a. s. v lokalite Studená ulica. Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny

14. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Petra Antala a Silviu Antalovú, lokalita ul. Sv. Štefana. Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny

15. Návrh na uzavretie Dodatku k nájomnej zmluve medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a Cirkvou Adventistov Siedmeho dňa, lokalita Zavretý kút. Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny

16. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Annu Kvasnicovú – Odevy, kožušiny a doplnky s. r. o. Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny

17. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Martinu Gregoričkovú, lokalita Vodárenská, Piešťany. Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Eva Kresánková, referát právny

18. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Milana Vrábla st. a spol. v k. ú. Piešťany, lokalita Vodárenská. Spracovateľ: MsÚ – Mgr. Monika Mackovjaková, referát právny

19. Rôzne.

20. Záver.

Ing. Zita Bruncková, v.r.

predsedníčka komisie

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Najnovšia fotogaléria

Aktuálna teplota

15.7.2024 05:07

Aktuálna teplota:

23.8 °C

Vlhkosť:

75.3 %

Rosný bod:

19.2 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:17
DNES:286
TÝŽDEŇ:286
CELKOM:5981678

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ