Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

BP
BYTOVÝ PODNIK PIEŠŤANY,  s.r.o.
Školská 19, 921 01  Piešťany
E-mail: info@bppy.sk
Tel.: +421 33/77 225 71, 77 22 589, 79 14 831
 
Konateľ: Ing. Viliam HUBINSKÝ, CSc.
Kontakt: +421 33/79 148 38

 

Životopis:

 

Ing. Viliam Hubinský, CSc.

Hubinsky

 
Osobné údaje:

adresa: Nám. sv. Anny 26, 911 01 Trenčín
kontakt: 0910 909 197, viliam.hubinsky@bppy.sk

 

Vzdelanie:
1990 - 1996  Vedecká ašpirantúra v oblasti Všeobecná zootechnika
  Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, Vysoká škola poľnohospodárska
   
1982 - 1986 Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
  Agronomická fakulta odbor zootechnický
   
1978 - 1982 Gymnázium v Trenčíne
  Prírodovedné zameranie
 
Zamestnania:
2017 - doposiaľ  Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  Konateľ a riaditeľ
   
2010 - 2016  Samostatne zárobkovo činná osoba
 
Poradenstvo v oblasti manažmentu
   
2005 - 2010 Mestský úrad Trenčín
  Špecialista útvaru životného prostredia, investícií a dopravy
  Zástupca vedúceho útvaru
   
1999 - 2005  Slovenská sporiteľňa, a.s.
  Marketing a komunikácia
  Riadenie akvizičného tímu
   
1998 - 1999  AUTO-MANN, s.r.o.
  Obchod, marketing a komunikácia
   
1997 - 1998    EURO – VAT, s.r.o.
   
1992 - 1997  Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre
 
Katedra špeciálnej zootechniky, vedecko-výskumný pracovník
   
1986 - 1992  Výskumný ústav živočíšnej výroby
 
Odbor šľachtenia hospodárskych zvierat, zástupca vedúceho odboru
 
Doplnkové vzdelanie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike podľa § 4 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z.
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu manažér správy budov
 
Ing. Viliam Hubinský, CSc.
 
Životopis je zverejnený na základe zákona č. 211/2002 Z.z., osobné údaje v ňom poskytnuté sú spracované na základe čl. 6 písm. a) nariadenia GDPR (2016/679 EU).