Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Informácie o daňových dlžníkoch 

Zoznam daňových dlžníkov

Mesto Piešťany v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznamy daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2021, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

- u právnickej osoby 1 600 €

- u fyzickej osoby 160 €