Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Plán verejného obstarávania Mesta Piešťany na rok 2017 

pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov

                                                                                              

 

Schvaľuje:    Miloš Tamajka, M.B.A. – primátor mesta Piešťany

Predkladá:    Ing. Eduard Strapatý – prednosta MsÚ Piešťany

Spracoval:    JUDr. Mária Vermešová – referent pre verejné obstarávanie

 

Účinnosť plánu verejného obstarávania:      apríl 2017

 

Plán verejného obstarávania na rok 2017

Verejný obstarávateľ: Mestský úrad  Piešťany, Nám SNP 3, Piešťany

P.č.

Predmet zákazky (tovary, stavebné práce, služby)

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH

Odborný garant

Realizácia

Oddelenie, resp. organizačná zložka zriadená Mestom Piešťany

Metóda, resp. postup zadávania zákazky

Termín realizácie VO

Poznámky

 

Obstaranie stravných poukážok

 

1.

Služby

891 800,-

Mičurová

2-4/2017

Odd. personálnych služieb MsÚ

Nadlimitná zákazka

 

 

Na výber úspešného uchádzača bude vykoná verejná súťaž v nadlimitnej zákazke zamestnancom odd. IT a majetkových služieb MsÚ.

 

Elektrická energia a zemný plyn

 

1.

Tovary

370 000,-

Kováč

8/2017

Odd. IT  a majetkových služieb MsÚ

Nadlimitná zákazka

 

4 roky

Na výber úspešného uchádzača bude vykoná verejná súťaž v nadlimitnej zákazke zamestnancom odd. IT a majetkových služieb MsÚ.

 

Hygienické a čistiace prostriedky

 

1.

Tovary

1 000,-

Eva Legátová

Priebežne

ZOS LUMEN

Podlimitná zákazka

 

 

2.

Tovary

1 166,67

Stanislav Šintál

Priebežne

Jedáleň

Podlimitná zákazka

 

 

3.

Tovary

2 166,67

Vrbová

Priebežne

ZSO Bodona

Podlimitná zákazka

 

 

4.

Tovary

1 250,-

Hercegová

Priebežne

ZOS Kalinčiakova

Podlimitná zákazka

 

 

5.

Tovary

2 500,-

Kičinová

Priebežne

ZpS Vila Juliana

Podlimitná zákazka

 

 

6.

Tovary

1 083,33

Polerecká

Priebežne

Mestské jasle Javorová

Podlimitná zákazka

 

 

7.

Tovary

166,67

Gašparíková

Priebežne

Odd. právnych a klientskych  služieb MsÚ

Podlimitná zákazka

 

 

8.

Tovary

3 333,33

Gloss

Priebežne

Odd. IT  a majetkových služieb MsÚ

Podlimitná zákazka

 

 

Cena celkom je vo výške 12 666,67 EUR bez  DPH. Verejný obstarávateľ výber úspešného uchádzača na dodávku hygienických a čistiacich prostriedkov vykoná prostredníctvom elektronického trhoviska za všetkých, pretože zákazka je dodanie tovaru bežne dostupného na trhu a predpokladaná hodnota zákazky celkom je vyššia ako 5 000,- €. Celý postup výberu spolu pre všetkých zabezpečia zamestnanci odd. IT a majetkových služieb MsÚ cez zákazku prostredníctvom elektronického trhoviska.

 

Odevy a obuv

 

1.

Tovary

500,-

Eva Legátová

2017

ZOS LUMEN

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Tovary

1 250,-

Stanislav Šintál

2107

Jedáleň

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Tovary

1 250,-

Vrbová

07/2017

ZSO Bodona

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Tovary

1 333,33

Hercegová

 

ZOS Kalinčiakova

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

5.

Tovary

1 748,-

Kičinová

 

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

6.

Tovary

1 000,-

Polerecká

 

Mestské jasle Javorová

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

7.

Tovary

816,67

Kováč

 

Odd. IT  a majetkových služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 7 898,- EUR bez DPH.  Uvedené organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili či sa jedná o obstaranie odevov alebo obuvi a nešpecifikovali ani ich finančný objem. Vzhľadom k sume obstarávaných tovarov pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa, tieto budú vykonávať výber úspešného uchádzača samostatne prieskumom trhu v zákazkách s nízkou hodnotou.

 

Nákup obuvi

 

1.

Tovary

5 106,67

Marcel Mihalik

 

Mestská polícia

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Mestská polícia zabezpečí výber úspešného uchádzača na dodanie tovarov vzhľadom k sume obstarávaných tovarov prieskumom trhu v zákazke s nízkou hodnotou.

 

Nákup oblečenia

 

1.

Tovary

5 720,83

Marcel Mihalik

 

Mestská polícia

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Tovary

1 333,33

Gašparíková

 

Odd. právnych a klientskych  služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Mestská polícia a Oddelenie právnych a klientskych služieb MsÚ si zabezpečia výber úspešného uchádzača na dodanie tovarov vzhľadom k sume obstarávaných tovarov prieskumom trhu v zákazke s nízkou hodnotou.

 

Maľovanie

 

1.

Stavebné práce

2 500,-

Eva Legátová

2017

ZOS LUMEN

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Stavebné práce

1 250,-

Stanislav Šintál

2107

Jedáleň

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Stavebné práce

833,33

Hercegová

2017

ZOS Kalinčiakova

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Stavebné práce

667,67

Kičinová

2017

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

5.

Stavebné práce

667,67

Polerecká

2017

Mestské jasle Javorová

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 5 914,67 EUR bez DPH. Uvedené organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili plochu, ktorú je potrebné vymaľovať. Vzhľadom k sume obstarávaných tovarov pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa, budú vykonávať výber úspešného uchádzača prostredníctvom Odd. IT a majetkových služieb MsÚ prieskumom trhu v zákazkách s nízkou hodnotou.

 

Revízie

 

1.

Služby

208,33

Eva Legátová

2017

ZOS LUMEN

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Služby

208,33

Stanislav Šintál

2017

Jedáleň

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3

Služby

583,33

Vrbová

2017

ZSO Bodona

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Služby

2 000,-

Hercegová

2017

ZOS Kalinčiakova

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

5.

Služby

375,-

Kičinová

2017

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

6.

Služby

250,-

Polerecká

2017

Mestské jasle Javorová

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

7.

Služby

 

Urbánek

 

Odd. IT  a majetkových služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 3 624,99 EUR bez DPH. Uvedené organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili o aké revízie požadujú uskutočniť a  nešpecifikovali ani ich finančný objem. Vzhľadom k sume obstarávaných služieb pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa, bude vykonávať výber úspešných uchádzačov samostatne prieskumom trhu v zákazkách s nízkou hodnotou Oddelenie IT a majetkových služieb MsÚ. Treba uviesť, že jednotlivé revízie napr. elektrických zariadení, plynových zariadení atď. môžu vykonávať iba jednotlivé odborne spôsobilé osoby s oprávnením. Nie je možné vykonať prieskum trhu všeobecne na poskytnutie všetkých revízii.

 

Interiérové vybavenie

 

 

 

1.

Tovary

2 500,-

Vrbová

2017

ZSS Bodona

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Tovary

333,33

Žáčková

2017

Odd. social. a školských služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Tovary

833,33

Hercegová

2017

ZOS Kalinčiakova

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Tovary

833,33

Kičinová

2017

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

5.

Tovary

833,33

Polerecká

2017

Mestské jasle Javorová

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 5 333,32 EUR bez DPH.  Uvedené organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili tovary, ktoré chcú obstarať. Vzhľadom k sume obstarávaných tovarov pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa, budú vykonávať výber úspešného uchádzača samostatne prieskumom trhu v zákazkách s nízkou hodnotou.

 

Prevádzkové stroje, prístroje

 

 

 

1.

Tovary

1 791,66

Vrbová

2017

ZSS Bodona

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Tovary

500,-

Hercegová

2017

ZOS Kalinčiakova

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Tovary

417,-

Kičinová

2017

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 2 708,66 EUR bez DPH.  Uvedené organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili tovary, ktoré chcú obstarať. Vzhľadom k sume obstarávaných tovarov pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa, budú vykonávať výber úspešného uchádzača samostatne prieskumom trhu v zákazkách s nízkou hodnotou.

 

Všeobecný materiál

 

 

 

1.

Tovary

2 166,67

Vrbová

2017

ZSS Bodona

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Tovary

475,-

Žáčková

2017

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Tovary

1 758,33

Hercegová

2017

ZOS Kalinčiakova

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Tovary

1 000,-

Polerecká

2017

Mestské jasle Javorová

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

5.

Tovary

4 166,67

Marcel Mihalik

 

Mestská polícia

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 9 566,67 EUR bez DPH.  Uvedené organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili tovary, ktoré chcú obstarať. Vzhľadom k sume obstarávaných tovarov pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa, budú vykonávať výber úspešného uchádzača samostatne prieskumom trhu v zákazkách s nízkou hodnotou.

 

Údržba interiéru 

 

 

 

1.

Služby

83,33

Vrbová

07/2017

ZSS Bodona

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Služby

166,67

Hercegová

 

ZOS Kalinčiakova

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 250,- EUR bez DPH. Uvedené organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili služby, ktoré chcú obstarať. Vzhľadom k sume obstarávaných služieb pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa, budú vykonávať výber úspešného uchádzača tieto samostatne prieskumom trhu v zákazkách s nízkou hodnotou.

 

Údržba budovy

 

 

 

1.

Služby

266,67

Vrbová

07/2017

ZSS Bodona

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Služby

416,67

Žáčková

 

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Služby

833,33

Hercegová

 

ZOS Kalinčiakova

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Služby

1 667,-

Kičinová

 

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 3 193,67 EUR bez DPH. Uvedené organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili služby, ktoré chcú obstarať. Vzhľadom k sume obstarávaných služieb pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa, budú vykonávať výber úspešného uchádzača tieto samostatne prieskumom trhu v zákazkách s nízkou hodnotou.

 

Údržba prevádzkových strojov

 

 

 

1.

Služby

833,33

Vrbová

2017

ZSS Bodona

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Služby

221,67

Žáčková

 

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Služby

416,67

Hercegová

 

ZOS Kalinčiakova

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Služby

5 167,-

Kičinová

 

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 6 638,67 EUR bez DPH. Uvedené organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili služby, ktoré chcú obstarať. Vzhľadom k sume obstarávaných služieb pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa, budú vykonávať výber úspešného uchádzača tieto samostatne prieskumom trhu v zákazkách s nízkou hodnotou.

 

Všeobecné služby

 

 

 

1.

Služby

1 958,33

Vrbová

07/2017

ZSS Bodona

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Služby

412,50

Žáčková

 

Odd. social. a školských služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Služby

4 166,67

Žáčková

 

Odd. social. a školských služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Služby

2 250,-

Kičinová

 

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

5.

Služby

875,-

Polerecká

 

Mestské jasle Javorová

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 9 662,50 EUR bez DPH. Uvedené organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili služby, ktoré chcú obstarať. Vzhľadom k sume obstarávaných služieb pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa, budú vykonávať výber úspešného uchádzača tieto samostatne prieskumom trhu v zákazkách s nízkou hodnotou.

 

Nákup strojov, prístrojov a zariadení

 

 

 

1.

Tovary

1 666,67

Vrbová

07/2017

ZSS Bodona

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Tovary

2 667,-

Kičinova

 

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom vo výške 4 333,67 EUR bez DPH. Organizačné zložky Mesta Piešťany presne neurčili aký tovar chcú obstarávať. Zamestnanci ZSS Bodona a ZpS Vila Juliana na výber úspešného uchádzača na dodávku tovarov v zákazkách s nízkou hodnotou použijú prieskum trhu samostatne.

 

Nákup špeciálneho automobilu pre opatrovateľskú službu

 

 

 

1.

Tovary

13 220,-

Žáčková

2017

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ na výber úspešného uchádzača pre poskytnutie požadovaného tovaru použije v zákazke s nízkou hodnotou prieskum trhu. Nepoužije sa elektronické trhovisko z dôvodu špeciálnej úpravy pre opatrovateľskú službu a tým tento tovar nie je možné kvalifikovať ako tovar bežne dostupný.

 

Sociálne služby

 

 

 

1.

Služby

416,67

Žáčková

2017

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ na výber úspešného uchádzača pre poskytnutie požadovaných služieb použijú v zákazke s nízkou hodnotou prieskum trhu.

 

Posteľná bielizeň

 

 

 

1.

Tovar

333,-

Kičinová

2017

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Zamestnanci ZpS Vila Juliana na výber úspešného uchádzača pre dodávku požadovaného tovaru použijú v zákazke s nízkou hodnotou prieskum trhu.

 

Údržba a opravy vozidiel

 

 

 

1.

Služby

958,-

Kičinová

2017

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Zamestnanci ZpS Vila Juliana na výber úspešného uchádzača pre poskytnutie požadovaných služieb použijú v zákazke s nízkou hodnotou prieskum trhu.

 

Chladnička a mraznička

 

 

 

1.

Tovar

1 250,-

Kičinová

2017

ZpS Vila Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Zamestnanci ZpS Vila Juliana na výber úspešného uchádzača pre dodávku požadovaného tovaru použijú v zákazke s nízkou hodnotou prieskum trhu.

 

Vytvorenie prenosových bodov + nákup kamier

 

 

 

1.

Tovar + služby

8 333,33

Marcel Mihalik

2017

Mestská polícia

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Odd. IT a majetkových služieb MsÚ na výber úspešného uchádzača pre dodávku požadovaného tovaru použije prieskum trhu v zákazke s nízkou hodnotou, pretože sa jedná o tovary, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu.

 

Výpočtová technika

 

 

 

1.

Tovary – komplet tablety

1 250,-

Marcel Mihalik

2017

Mestská polícia

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Tovary - Notebook + server + tlačiarne

12 150,83

Vlhová

2017

Odd. IT  a majetkových služieb MsÚ

Podlimitná zákazka

 

 

Spolu cena 13 400,83 EUR bez DPH; Odd. IT a majetkových služieb MsÚ na výber úspešného uchádzača pre dodávku požadovaného tovaru použije elektronické trhovisko, pretože sa jedná o tovary bežne dostupné na trhu.

 

Nákup tonerov

 

 

 

1.

Tovary

16 083,33

Vlhová

2017

Odd. IT  a majetkových služieb MsÚ

Podlimitná zákazka

 

 

Odd. IT a majetkových služieb MsÚ na výber úspešného uchádzača pre dodávku požadovaného tovaru použije elektronické trhovisko, pretože sa jedná o tovary bežne dostupné na trhu.

 

Nákup tlačovín a osvedčovacích kníh

 

 

 

1.

Tovary

662,50

Gašparíková

2017

Odd. právnych a klientskych  služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Odd. právnych a klientskych služieb MsÚ na výber úspešného uchádzača pre dodávku požadovaného tovaru vykoná prieskum trhu v zákazke s nízkou hodnotou.

 

Nákup kovovej kartotéky

 

 

 

1.

Tovary

837,48

Gašparíková

2017

Odd. právnych a klientskych  služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Odd. právnych a klientskych služieb MsÚ na výber úspešného uchádzača pre dodávku požadovaného tovaru vykoná prieskum trhu v zákazke s nízkou hodnotou.

 

Nákup súpisných čísiel a uličných tabúl

 

 

 

1.

Tovary

500,-

Gašparíková

2017

Odd. právnych a klientskych  služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Odd. právnych a klientskych služieb MsÚ na výber úspešného uchádzača pre dodávku požadovaného tovaru vykoná prieskum trhu v zákazke s nízkou hodnotou.

 

Koncepcia kultúry – vypracovanie

 

 

 

1.

Služby

2 500,-

Hudcovičová

2017

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ na výber úspešného uchádzača na poskytnutie požadovanej služby vykoná prieskum trhu v zákazke s nízkou hodnotou.

 

Knižky, žiacke knižky pre prvákov

 

 

 

1.

Tovary

1 500,-

Hudcovičová

2017

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Odd. sociálnych a školských služieb MsÚ na výber úspešného uchádzača pre dodávku požadovaného tovaru vykoná prieskum trhu v zákazke s nízkou hodnotou.

 

Obstaranie Auditu a KUZ

 

 

 

1.

Služby

7 000,-

Mikuš

2/2017

Odd. finančných služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

II/2017

 

Na výber úspešného uchádzača bude vykonaný prieskum trhu v zákazke s nízkou hodnotou zamestnancom odd. IT a majetkových služieb MsÚ. Zákazka bude vyhlásená na dva kalendárne roky 2017 a 2018.

 

Manažment a výkon funkcií mesta- Partipacitívna časť

 

1.

 

16 667,-

Ing. Ivanovská

7/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

 

Nákup Mestského mobiliára

 

1.

Tovary

4 167,-

Ing. Ivanovská

3/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu.

 

Obnova verejného osvetlenia

 

1.

Stavebné práce – služby

16 667,-

Ing. Ivanovská

3/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu.

 

Rekonštrukcia prírodného kina

 

1.

Stavebné práce

41 667,-

Ing. Ivanovská

4/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu.

 

PD – rekonštrukcia amfiteátra a časti parku – Horešová

 

1.

Stavebné práce

16 667,-

Ing. Ivanovská

5/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu.

 

Nové prvky – skate park

 

1.

Stavebné práce

41 667,-

Ing. Ivanovská

4/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu.

 

Rekonštrukcia hygienických zariadení a odpadov – ZPS Juliana

 

1.

Stavebné práce

4 167,-

Ing. Ivanovská

5/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu.

 

Detské jasle

 

1.

Tovar - inventár kuchyne – 2 ks pracovný stôl

4 167,-

Ing. Ivanovská

2/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Stavebné práce – výstavba  detské ihriska

4 167,-

Ing. Ivanovská

4/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

T – rekonštrukcia budovy – výmena okien

6 667,-

Ing. Ivanovská

5/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

SP – PD – kotolňa

1 250,-

Ing. Ivanovská

9/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 16 251,- EUR bez DPH. Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu na každú zákazku samostatne z dôvodu, že sa jedná o rôzne stavebné práce a tiež rôzna projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác.

 

Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení – Rekonštrukcia školských budov

 

1.

Stavebné práce – ZŠ Vajanského – výmena okien

13 333,-

Ing. Ivanovská

2- 7/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Stavebné práce – MŠ Staničná 2 – rekonštrukcia kúrenia

16 667,-

Ing. Ivanovská

2-7/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Stavebné práce – PD ZŠ Scherera – rekonštrukcia strechy

4 167,-

Ing. Ivanovská

2-7/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Stavebné práce – ZŠ  Scherera – rekonštrukcia strechy

25 000,-

Ing. Ivanovská

2-7/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

5.

Stavebné práce – MŠ Detvianska – výmena rozvodov TV a SV

16 667,-

Ing. Ivanovská

2-7/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

6.

Stavebné práce – MŠ 8. mája – vzduchotechnika školskej jedálne

10 833,-

Ing. Ivanovská

2-7/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

7.

Stavebné práce – ZUŠ –rekonštrukcia kúrenia – Teplická ul.

5 000,-

Ing. Ivanovská

2-7/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 91 667,- EUR bez DPH. Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu na každú zákazku samostatne z dôvodu, že sa jedná o rôzne stavebné práce,  rôzne miesto uskutočnenia stavebných prác a tiež rôzna projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác.

 

Športová infraštruktúra

 

1.

Stavebné práce – Rekonštrukcia športových ihrísk

6 667,-

Ing. Ivanovská

3/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Stavebné práce – PD – rekonštrukcia starej tenisovej haly

5 833,-

Ing. Ivanovská

4/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Stavebné práce – rekonštrukcia starej tenisovej haly

58 333,-

Ing. Ivanovská

5/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Stavebné práce – rekonštrukcia ZŠ – ľadová plocha

16 667,-

Ing. Ivanovská

6/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 87 500,- EUR bez DPH. Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu na každú zákazku samostatne z dôvodu, že sa jedná o rôzne stavebné práce,  rôzne miesto uskutočnenia stavebných prác a tiež rôzna projektová dokumentácia na  uskutočnenie stavebných prác.

 

Rekonštrukcia a výstavba detských ihrísk

 

1.

Stavebné práce – výstavba DI Vážska

 

Ing. Ivanovská

4/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Stavebné práce – výstavba DI MČ Kocurice 

 

Ing. Ivanovská

4/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Stavebné práce – výstavba  DI Lodenica 

 

Ing. Ivanovská

4/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 33 333,- EUR. Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu na každú zákazku samostatne z dôvodu, že sa jedná o rôzne stavebné práce, rôzne miesto uskutočnenia stavebných prác a tiež rôzna projektová dokumentácia na  uskutočnenie stavebných prác.

 

PD  Revitalizácia potoka Dubová

 

1.

Stavebné práce

4 167,-

Ing. Ivanovská

9/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu.

 

Rekonštrukcia pamätníka I. svetovej vojny

 

1.

Stavebné práce

20 833,-

Ing. Ivanovská

8/2017

Odd. IT a majet. služieb MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu.

 

Rekonštrukcia stanovíšť na odpadové nádoby

 

1.

Stavebné práce

15 000,-

Ing. Marián Findrik

3/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. stavebných služieb a rozvoja mesta MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu.

 

Doprava

 

1.

Stavebné práce – Chodník Pod Párovcami

41 667,-

Ing. Marián Findrik

3/2017 a

6-7/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Stavebné práce – PD parkoviská  – Winterova

4 167,-

Ing. Marián Findrik

2/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Stavebné práce – PD  Lodenica (peši-cyklo)

2 917,-

Ing. Marián Findrik

3/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Stavebné práce – štúdia pre ÚK MK Dopravná – sídlisko A Trajana

8 333,-

Ing. Marián Findrik

2/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

5.

Stavebné práce – štúdia pre cyklotrasy, štúdia parkovania

9 167,-

Ing. Marián Findrik

2/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

6.

Stavebné práce – PD parkovisko A. Trajan-

5 833,-

Ing. Marián Findrik

2/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

7.

Stavebné práce – PD Helsinská ulica

4 167,-

Ing. Marián Findrik

1/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

8.

Stavebné práce – Parkovisko Vážska

25 000,-

Ing. Marián Findrik

1/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

9.

Stavebné práce – PD chodníky a komunikácie Kocurice

5 833,-

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 107 084,- EUR bez DPH. Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. stavebných služieb a rozvoja mesta MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu na každú zákazku samostatne z dôvodu, že sa jedná o rôzne stavebné práce,  rôzne miesto uskutočnenia stavebných prác a tiež rôzna projektová dokumentácia na  uskutočnenie stavebných prác.

 

Akcie, u ktorých sa predpokladá uzavretie zmluvy o NFP

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

1.

Stavebné práce – PD Lesoprojekt – nájomné byty

16 667,-

Ing. Marián Findrik

2/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

2.

Stavebné práce –Rekonštrukcia MŠ – EP Holubyho

66 667,-

Ing. Marián Findrik

12/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

3.

Služby – Externý manažment Plaváreň

16 667,-

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

4.

Stavebné práce –rekonštrukcia fasády ZUŠ Teplická

10 833,-

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

5.

Stavebné práce – obnova oplotenia CVC Ahoj

16 667,-

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

6.

Stavebné práce – obnova mestského parku

27 500,-

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

7.

Stavebné práce – PD Plaváreň 

25 000,-

Ing. Marián Findrik

2/2017

Odd. SS a RM MsÚ

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Cena celkom je vo výške 180 001,- EUR. Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky odd. stavebných služieb a rozvoja mesta MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v zákazke s nízkou hodnotou prieskumom trhu na každú zákazku samostatne z dôvodu, že sa jedná nielen o služby, ale aj stavebné práce. Taktiež stavebné práce sú rôzne stavebné práce,  rôzne miesto uskutočnenia stavebných prác a tiež rôzna projektová dokumentácia na  uskutočnenie stavebných prác

 

Akcie u ktorých sa predpokladá uzavretie zmluvy o NFP

 

Podlimitné zákazky

 

1.

Tovary – interiérové vybavenie – Rekonštrukcia MŠ Holubyho

41 667,-

Ing. Marián Findrik

1/2017

Ing. Marián Findrik

Podlimitná zákazka

 

 

2.

Služby – externý manažment VO – rekonštrukcia  MŠ Ružová Považská

21 667,-

Ing. Marián Findrik

2/2017

Ing. Marián Findrik

Podlimitná zákazka

 

 

3.

Stavebné práce – Plaváreň Piešťany

xxx

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Podlimitná zákazka

 

 

4.

Stavebné práce –rekonštrukcia chodníky a zelené pásy

166 667,-

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Podlimitná zákazka

 

 

5.

Stavebné práce –rekonštrukcia lávky na Krajinskom moste

225 000,-

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Podlimitná zákazka

 

 

6.

Stavebné práce – zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Ružová, MŠ Považská

904 847,-

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Podlimitná zákazka

 

 

7.

Stavebné práce –rekonštrukcia učební ZŠ

333 333,-

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Podlimitná zákazka

 

 

8.

Rekonštrukcia ZŠ Mojmírova – stavebné práce

166 667,-

Ing. Marián Findrik

2017

Odd. SS a RM MsÚ

Podlimitná zákazka

 

 

Cenu celkom nie je možné určiť, pretože nie je určená cena za Plaváreň Piešťany. Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky Oddelenie IT a majetkových služieb MsÚ zabezpečí výber úspešného uchádzača v jednotlivých podlimitných zákazkách v podlimitnom postupe zadávania zákazky na každú zákazku samostatne z dôvodu, že sa jedná nielen o služby ale aj stavebné práce a tovary, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu. Taktiež stavebné práce sú rôzne stavebné práce, rôzne miesto uskutočnenia stavebných prác a tiež rôzna projektová dokumentácia na uskutočnenie stavebných prác.