Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Územný plán mesta Piešťany

ÚPN mesta Piešťany obsahuje textovú a grafickú časť. V rámci textovej časti sú v jednotlivých celkoch (týkajúcich sa problematiky riešeného územia, regionálnych a nadregionálnych vzťahov, demografie, bývania, hospodárskej základne sídla, komerčnej a ostatnej sociálnej infraštruktúry, poľnohospodárstva, kúpeľníctva, cestovného ruchu a rekreácie, priestorových a kompozičných hľadísk, funkčného využitia plôch mesta, životného prostredia, dopravy, technickej infraštruktúry, verejnoprospešných stavieb, asanácií, urbanistickej ekonómie a návrhu zásad funkčnej a priestorovej regulácie) určené závery, resp. návrhy pre rozvoj sídla.

Kompletná textová a grafická časť je k nahliadnutiu na MsÚ v Piešťanoch – Odbor stratégie a rozvoja mesta.

Súčasný stav mesta Piešťany bol v súvislosti s obdržanými podnetmi fyzických a právnických osôb aj samotných odborných útvarov mestského úradu menený v rámci nasledovných zmien a doplnkov:

 • zmena č. 1
 • zmena funkčného využitia "Lokalita Kláštorská ul. - Orviská cesta
 • schválená MsZ 27.09.2002
 • zmena č. 2
 • zmena súvislosti so spracovaním ÚPN centrálnej mestskej zóny Piešťany
 • schválená MsZ 27.04.2001
 • zmena č. 3
 • zmena v súvislosti so spracovaným dokumentom Miestneho územného systému ekologickej stavbility (MÚSES) sídelného útvaru Piešťany
 • schválená MsZ 03.09.2004
 • zmena č. 4
 • zmena funkčného využitia v súvislosti s rozšírením plôch pre podnikateľské aktivity
 • schválená MsZ 01.07.2005
 • zmena č. 5
 • zmena v súvislosti s rozšírením plôch letiska
 • schválená MsZ 18.05.2007
 • zmena č. 6
 • zmena v súvislosti s aktualizáciou ÚPN po jeho preskúmaní
 • schválená MsZ 18.05.2007
 • zmena č. 7
 • zmena v súvislosti s výstavbou logistického centra
 • schválená MsZ 09.11.2007
 • zmena č. 8
 • zmena v súvislosti s výstavbou relaxačno-rezidenčného komplexu "Lodenica" 
 • schválená MsZ 26.09.2014
 • zmena č. 9
 • zmena v súvislosti s rozšírením plôch  zariadení športu a rekreácie Vážsky ostrov
 • schválená MsZ 24.03.2011
 • zmena č. 10
 • zmena v súvislosti s aktualizáciou ÚPN po jeho preskúmaní
 • schválená MsZ 26.05.2016
 • zmena č. 11
 • zmena záväznej časti ÚPN mesta v súvislosti s vypustením koeficientu podlažných plôch 
 • schválená MsZ 04.07.2013
 • zmena č. 12
 • zmena v súvislosti s podnetmi fyzických a právnických osôb
 • schválená MsZ 04.11.2021
 • zmena č. 13
 • zmena v súvislosti s dopravným pripojením priemyselného poarku Bašovce cez k.ú. Piešťany
 • v procese obstarávania
 • zmena č. 14
 • zmena v súvislosti s podnetmi fyzických a právnyckých osôb  (Mestská polyfunkčná zóna Nová Lodenica, Podnikateľská zóna Bratislavská cesta Hláska)
 • v procese obstarávania

 

 

 

 

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Piešťany č. 14 

 

 • Návrh Zmien a doplnkov č. 14 ÚPN mesta Piešťany k prerokovaniu

 

 

 

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Piešťany č.13

 

Návrh Zmien a doplnkov č.13 ÚPN mesta Piešťany k prerokovaniu

 

 

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Piešťany č.12 

Zmeny a doplnky územného plánu mesta Piešťany č. 10/2011,  záväzná časť ZaD č. 10,  textová časť ZaD č.10, 2 - urbanizačný priestor mesta,  3-schéma regionálnej a nadregionálnej dopravnej infraštruktúry, 6 - priestorová kompozícia mesta,  7 - funkčné využitie plôch mesta 1:10000,  8 - dopravná infraštruktúra mesta 1:10000,  9j - funkčné využitie plôch mesta - juh,  9s - funkčné využitie plôch mesta - sever,  10j - dopravná infraštruktúra mesta - juh,  10s - dopravná infraštruktúra mesta - sever, 11 - Cyklistická a pešia doprava17 - návrh miestneho úzeného systému ekologickej stability,  18 - predpokladané odňatie poľnohospodárskej pôdy,  19- verejnoprospešné stavby

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Piešťany č. 09/2010 (Rrozšírenie plôch zariadení športu a rekreácie Vážsky ostrov) - prerokovanie ÚPD: Ver.vyhl.prerok, UPN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

26.3.2023 07:25

Aktuálna teplota:

10.3 °C

Vlhkosť:

61.5 %

Rosný bod:

3.2 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:10
DNES:467
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:4914588

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ