Obsah

Na území mesta sa nachádza 5 materských škôl, 7 základných škôl, 6 stredných škôl (1 gymnázium, 5 stredných odborných škôl), 2 vysoké školy, 2 základné umelecké školy a 3 centrá voľného času.

Mesto Piešťany  sa  stalo zo zákona  školským úradom  v roku 2004.

materské školy, jasle

Materská škola Piešťany

Materská škola Ružová ul.

Rozpočtová organizácia Mesta Piešťany, právna subjektivita od r. 2005. 
Riaditeľ školy : Mgr. Lucia Gordianová
Elokovaná trieda A. Dubčeka 11 Piešťany.

Materská škola Piešťany

Materská škola, E. F. Scherera

Materská škola, E.F.Scherera 40, 921 01 Piešťany má od 01. 01. 2015 udelenú právnu subjektivitu a tvorí jeden právny subjekt so sídlom na E. F. Scherera 40 v Piešťanoch.

Riaditeľ školy: Bc. Marta Slivová
Zástupca riaditeľa školy: Alena Kollárová

Materská škola Piešťany

Materská škola, Valová ul.

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Majerčíková

Elokované triedy so sídlom Považská 1, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Marta Hudcovičová
Telefón: 033/7622682

Elokované triedy so sídlom Detvianska 46, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Mgr. Jana Trvalcová

Telefón: 033/7626862

Materská škola Piešťany

Materská škola, Staničná ul.

Riaditeľ školy: PaedDr. Jaroslava Tarabová
Zástupca riaditeľa školy: Adriana Sokolová
telefón: 033/76 223 34
e-mail : ms.stanicna.py@slovanet.sk

Elokované pracovisko so sídlom Zavretý kút 6, Piešťany
Zástupca riaditeľa: Jana Remiášová
Telefón: 033/76 269 28
e-mail: Materska.skola123@zoznam.sk

Elokované pracovisko so sídlom Holubyho 15, Piešťany
Telefón: 0903 239 063
e-mail: msholubyho@gmail.com

Materská škola 8.mája Piešťany

Materská škola, ul. 8. mája

Rozpočtová organizácia Mesta Piešťany, právna subjektivita od r. 2005.
Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Kaššáková
Elokovaná trieda so sídlom 8. mája 4, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Eva Šenkýřová