Obsah

Na území mesta sa nachádza 7 materských škôl, 7 základných škôl, 6 stredných škôl (1 gymnázium, 5 stredných odborných škôl), 2 vysoké školy, 2 základné umelecké školy a 3 centrá voľného času.

 

 

materské školy, jasle

Materská škola Piešťany

Materská škola Ružová

Rozpočtová organizácia Mesta Piešťany, právna subjektivita od r. 2005. 
Riaditeľ školy : Mgr. Lucia Gordianová
Elokované pracovisko so sídlom A. Dubčeka 11 Piešťany.
Zástupca riaditeľa: Alena Miklíková

Materská škola Piešťany

Materská škola, E. F. Scherera

Materská škola, E.F.Scherera 40, 921 01 Piešťany má od 01. 01. 2015 udelenú právnu subjektivitu a tvorí jeden právny subjekt so sídlom na E. F. Scherera 40 v Piešťanoch.

Riaditeľ školy: Bc. Marta Slivová
Zástupca riaditeľa školy: Alena Kollárová

Materská škola Piešťany

Materská škola, Valová

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Majerčíková

Elokované pracovisko so sídlom Považská 1, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Marta Hudcovičová
Telefón: 033/7622682

Elokované pracovisko so sídlom Detvianska 46, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Mgr. Jana Trvalcová

Telefón: 033/7626862

Materská škola Piešťany

Materská škola, Staničná

Riaditeľ školy: PaedDr. Jaroslava Tarabová
Zástupca riaditeľa školy: Adriana Sokolová
telefón: 033/76 223 34
e-mail : ms.stanicna.py@slovanet.sk

Elokované pracovisko so sídlom Zavretý kút 6, Piešťany
Zástupca riaditeľa: Jana Remiášová
Telefón: 033/76 269 28
e-mail: Materska.skola123@zoznam.sk

Elokované pracovisko so sídlom Holubyho 15, Piešťany
Telefón: 0903 239 063
e-mail: msholubyho@gmail.com

Materská škola 8.mája Piešťany

Materská škola, 8. mája

Rozpočtová organizácia Mesta Piešťany, právna subjektivita od r. 2005.
Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Kaššáková
Zástupca riaditeľky: Darina Vrtíková
Elokované pracovisko so sídlom 8. mája 4, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Eva Šenkýřová

Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola, Kláštorská 679/1A, Piešťany, ako organizačná zložka Spojenej školy, Valová 40, Piešťany