Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Štatistické údaje

Údaje k 1.1. 2022

Mesto Piešťany má v súčasnosti 27 301 obyvateľov. Štruktúra obyvateľov sa vyznačuje vysokým podielom vzdelanosti a kvalifikovanosťou pracovných síl. V regióne dominuje obyvateľstvo slovenskej národnosti (97,5%).

 

Počet obyvateľov mesta 27 301
Počet obyvateľov okresu 62 924
Hustota obyvateľov v meste 644,5 obyvateľov / 1 km2
Štruktúra obyvateľov ženy 14 537 - 53,25 % - muži 12 764- 46,75%

 

Graf1

 

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v meste je 15 660. Miera nezamestnanosti v okrese je 4,33 % pričom Piešťany patria dlhodobo k okresom s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Na území mesta sa nachádza 5 materských škôl, 7 základných škôl, 6 stredných škôl (1 gymnázium, 5 stredných odborných škôl),  2 vysoké školy (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pôsobí v Piešťanoch, Rázusova 14 a  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava - študijný odbor Sociálna práca, Nám. J.Murgaša 3, Piešťany.
Pomaturitné štúdium je možné absolvovať na Strednej odbornej škole záhradníckej a na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera.

 

Graf 2