Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Oslobodenie od poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správca poplatku (Mesto Piešťany) odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže mestu, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta Piešťany.

Podmienky a podklady pre odpustenie alebo zníženie poplatku:

 1. Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka v príslušnom zdaňovacom období zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Piešťany. Takýmito podkladmi pre odpustenie alebo zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Piešťany v danom zdaňovacom období a to:
 2. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 3. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
 4. potvrdenie resocializačného zariadenia, reedukačného centra, liečebno – výchovného sanatória, atď. pobytovou formou
 5. študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta spolu s dokladmi o ubytovaní (zmluva o ubytovaní, nájomná zmluva, ...)
 6. doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 7. potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná
 8. aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru v danom zdaňovacom období (nie pracovná zmluva)
 9. pracovná zmluva pri sezónnych prácach v zahraničí
 10. potvrdenie zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahraničí
 11. potvrdenie o  pobyte v zahraničí  a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad
 12. aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku vystavené v inej obci, resp. správcovskou spoločnosťou, kópia nájomnej zmluvy, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo potvrdenie o ubytovaní v služobných ubytovniach, pričom nie je vlastníkom nehnuteľnosti v meste Piešťany.
 13. V prípade, že podklad nie je vystavený v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník predloží aj voľný preklad príslušného podkladu (nemusí byť úradný).
 14. Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
 15. Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho  obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Vybavuje

Odbor ekonomiky a podnikania - referátdaní a poplatkov, Klientske centrum

Kontakt

tel.: 033/77 65 487, 77 65 307
e-mail:  lubica.ondreickova@piestany.sk

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súvisiace predpisy

VZN č. 19/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady v znení VZN č. 16/2023

Ako vybaviť

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 18:05

Aktuálna teplota:

19.0 °C

Vlhkosť:

64.1 %

Rosný bod:

12.0 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:19
DNES:2958
TÝŽDEŇ:17058
CELKOM:5850671

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ