Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Materiály na rokovanie komisií - 05.09. - 06.09.2022

Komisia

Por.č.

Materiál

Spracovateľ

Predkladateľ

KpŠRaCR 07422

Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy

Mgr. Mĺkva RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 07522

Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Mgr. Slavomírom Kňazovickým s manž. Zdenou, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany 

JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 07622 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a spol. NEXA,s.r.o., lokalita Priemyselná ulica, Piešťany  JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 07722 Návrh na uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a spol. KLM Retail PN II a.s., lokalita Vrbovská cesta, Piešťany  JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 07822

Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Viliama Vavra, lokalita Kuzmányho 

Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 07922 Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Igora Gaboviča a manželku Ivetu Gabovičovú, lokalita Winterova Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 08022 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a MG solutions, s.r.o.  Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 08122

Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a.s. 

Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 08222 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a.s.  Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 08322 Návrh na nájom nebytového priestoru medzi Mestom Piešťany a Spoločným úradom Trebatice, lokalita Kukučínova ul., Piešťany Mgr. Vanderflit RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 08422 Návrh na nájom nebytových priestorov , lokalita Kukučínova ul., pre Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti DODS, lokalita Kukučínova ul., Piešťany  Mgr. Vanderflit RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 08522 Návrh na nájom nehnuteľností – pozemok parcela č.2351, 2352 pre žiadateľku Petru Michalkovú, lokalita Vodárenská, Piešťany  Mgr. Vanderflit RNDr. Bartošová
KpŠMaK 08622 Návrh zápisu do Kroniky mesta Piešťany za II. polrok 2021  Ing. Murín Mgr. Moretová
KpLPFaP 08722 Návrh na zrušenie uznesena MsZ Mesta Piešťany č. 48/2021 zo dňa 20.06.2021  Mgr. Rybáriková Ing. Hubinský, CSc.
KpLPFaP 08822 Návrh na zrušenie uznesenia MsZ Mesta Piešťany č. 92/2022 zo dňa 23.06.2022  Mgr. Rybáriková Ing. Hubinský, CSc.
KpLPFaP, KpSVDaŽP 08922 Návrh majetkového vysporiadania podchodu pod železničnou traťou a súvisiacej infraštruktúry )

p. Palkechová

Mgr. Mackovjaková

RNDr. Bartošová
KpSVDaŽP 09022 Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 13 Územného plánu mesta Piešťany 

Ing. arch. Vitková

Ing. arch. Ďurenec

RNDr. Bartošová
KpLPFaP 09122

Návrh na schválenie predaja nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa na 1. poschodí v bytovom dome na ul. Rázusova 1698/12 v Piešťanoch, vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu, spoluvlastníckeho podielu k pozemkom zapísaných v LV č. 10400 pre obec a k. ú. Piešťany a spoluvlastníckeho podielu  k pozemkom zapísaných v LV č. 11112 pre obec a k. ú. Piešťany (4.59 MB)

Mgr. Rybáriková Ing. Hubinský, CSc.
KpZSVaB, KpLPFaP 09222 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č.  /2022, ktorým sa mení VZN č. 7/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch p. Kubová RNDr. Bartošová
KpZSVaB, KpLPFaP 09322 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany Mgr. Glossová RNDr. Bartošová
Všetky komisie 09422 Monitorovacia správa Programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2022 (1.93 MB)

Ing. Duračková

Ing. Kobelovská

Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP 09522 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022  Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP 09622 Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 2501607 uzatvorenej medzi  Mestom Piešťany a  Prvým futbalovým klubom Piešťany, o.z. (3.59 MB) JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP 09722 Návrh možností nakladania s nehnuteľnosťou Kollárova (262.76 kB) Mgr. Rybáriková Ing. Hubinský, CSc.

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 06:05

Aktuálna teplota:

13.2 °C

Vlhkosť:

77.7 %

Rosný bod:

9.4 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:443
TÝŽDEŇ:14543
CELKOM:5848156

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ