Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Školský úrad

Všeobecné informácieOdkazy na niektoré dôležité linky

Mesto Piešťany sa stalo zo zákona školským úradom v roku 2004.
Činnosti obce v oblasti školstva a činnosti vo veciach odborných činností a poradenstva výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečujú 2 zamestnanci Odboru školstva, kultúry a športu. Výkon samosprávnych činností v rámci oddelenia zabezpečuje tretí zamestnanec.

Všeobecné informácie

 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany (materské školy, základné školy, školské jedálne a školské kluby, centrum voľného času, základná umelecká škola),
 • pripravuje podklady vo veci zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení,
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka a rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • vydáva organizačné pokyny a metodické usmernenia pre riaditeľov
 • určuje školské obvody základných škôl,
 • vytvára podmienky pre plnenie školskej dochádzky v základných školách a podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • zabezpečuje agendu vzdelávacích poukazov,
 • spracúva štatistiku o výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti,
 • spolupracuje s mestskou školskou radou, radami škôl, Štátnou školskou inšpekciou, 
 • zabezpečuje poskytovanie finančných dotácií z rozpočtu mesta pre školy všetkých typov,
 • sprostredkováva kontakty medzi základnými školami, strednými školami a zahraničnými partnerskými mestami,
 • organizuje súťaže, akcie pre školy,
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
 • prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy/školského zariadenia koncepciu rozvoja školy/školského zariadenia, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole/školskom zariadení,
 • vedie evidenciu prešetrovaných sťažností alebo petícií a prijatých opatrení v územnej pôsobnosti v oblasti škôl a školských zariadení, vypracúva podklady na rozhodnutia v uvedenej oblasti
 • zabezpečuje prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a spracúva podklady pre poskytovanie informácií štátnym orgánom,
 • zabezpečuje a vypracúva podklady pre rozhodnutia v rámci výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka a zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku v spolupráci s riaditeľmi škôl, zákonnými zástupcami žiaka a pod.

Odkazy na niektoré dôležité linky:

MenoFunkcieTelefón / E-mail
PhDr. Jolana Podobovávedúca Odboru školstva a športu+421337765464
jolana.podobova@piestany.sk
Mgr. Marta Ladickáreferent pre šport+421337765330
marta.ladicka@piestany.sk
PaedDr. Elena Skovajsováreferent pre prenesené kompetencie+421337765464
elena.skovajsova@piestany.sk
Mgr. Tatiana Zámečníkováreferent pre originálne kompetencie+421337765499
tatiana.zamecnikova@piestany.sk

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 18:05

Aktuálna teplota:

19.1 °C

Vlhkosť:

61.5 %

Rosný bod:

11.5 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:19
DNES:2878
TÝŽDEŇ:16978
CELKOM:5850591

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ