Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MsKS
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY
A. Dubčeka 27,  921 34 Piešťany
 
Riaditeľ: Ing. Michaela Žažová
Kontakt: 0910 997 002
 
 
Životopis

 

Ing. Michaela Žažová
Osobné údaje

Kukorelliho 1, 921 01  Piešťany

riaditel@msks-piestany.sk

 

 

Vzdelanie:
1988 - 1993

Ekonomická univerzita Bratislava, Obchodná fakulta (diaľkové štúdium),

Diplomová práca - Marketingové aktivity v hoteliérstve

1982 - 1986 Stredná hotelová škola Piešťany

 

Zamestnania:
od 01.01.2022 Mestské kultúrne stredisko Mesta Piešťany
  Riaditeľka
   
2020 - 2021 Samostatne zárobkovo činná osoba
  Obchodný konzultant v cestovnom ruchu
   
1999 - 2019 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.  
  Obchodný manager - riaditeľstvo
  Front office manager, Vedúca oddelenia  rezervácií – Hotel Balnea Grand Splendid***
  Vedúca obchodného oddelenia, Vedúca oddelenia marketingu - riaditeľstvo
   
1999 Hotel Bratislava**** v Bratislave
  Obchodno – prevádzková riaditeľka
   
1998 Generálne riaditeľstvo SOREA Bratislava
  Vedúca prevádzkového oddelenia
   
1995- 1997 Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 
  Vedúca ubytovacej prevádzky hotela Park**
   
1987-1994 Národný výbor hlavného mesta SR Bratislavy – Doškolovaco-výcvikové a rekreačné zariadenie Signál v Piešťanoch
  Zástupkyňa vedúceho
   
1986 - 1987 Tesla Piešťany
  Technik vakuárskych zariadení