Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Plán verejného obstarávania na rok 2018

Plán verejného obstarávania Mesta Piešťany na rok 2018 pri verejnom obstarávaní zákaziek v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schvaľuje: Miloš Tamajka, M.B.A: - primátor mesta Piešťany

Predkladá: Ing. Eduard Strapatý – prednosta MsÚ Piešťany

Spracoval: JUDr. Mária Vermešová – referent pre verejné obstarávanie

Účinnosť plánu verejného obstarávania : apríl 2018

P.č.

Predmet (tovary, stavebné práce, služby)

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH

Odborný garant

Realizácia

Oddelenie

Metóda

Poznámky

 

Obstaranie auditu IUZ a KUZ

1.

Služby

8 500 €

Mikuš

Apríl 2018-máj 2019

OFS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Elektrická energia a zemný plyn

1.

Tovar

31 879,32 €

Kováč

Rok 2018

O IT a MS

Podlimitná zákazka

na základe uzavretej Rámcovej dohody

 

Kamerový systém

 

1.

Tovar

8 000 €

Mihálik

Jún – september 2018

Mestská polícia

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Nákup automobilu

1.

Tovar

13 200 €

Mihálik

Jún – september 2018

Mestská polícia

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Všeobecný materiál

1.

Tovar

2 500 €

Hercegová

Rok 2018

ZOS

Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Tovar

3 600 €

Vrbová

Rok 2018

ZSS DOMUM

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Tovar

3 200 €

Kičinová

Rok 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

4.

Tovar

900 €

Polerecká

Rok 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

5.

Tovar

1 400 €

Šintál

Rok 2018

Jedáleň

Zákazka s nízkou hodnotou

 

6.

Tovar

1 200 €

Legátová

Rok 2018

Lúmen

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

12 800 €

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

 

Pracovné odevy a obuv

1.

Tovar

2 400 €

Kičinová

Marec-apríl 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Tovar

1 600 €

Hercegová

Apríl – november 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Tovar

1 500 €

Vrbová

Jún 2018

ZSS DOMUM

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

4.

Tovar

1 500 €

Polerecká

Apríl-máj 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

5.

Tovar

1 500 €

Šintál

Rok 2018

Jedáleň

Zákazka s nízkou hodnotou

 

6.

Tovar

   900 €

Legátová

Rok 2018

Lúmen

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

9 900 €

 

 

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Interiérové vybavenie

 

Tovar

1 000 €

Hercegová

Apríl-november 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Tovar

3 500 €

Vrbová

Apríl-november 2018

ZSS DOMUM

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Tovar

2 000 €

Kičinová

Apríl-november 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

4.

Tovar

1 000 €

Polerecká

Máj-jún 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

7 500 €

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

 

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia

1.

Služby

   600 €

Hercegová

Apríl-november 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Služby

1 300 €

Vrbová

Apríl-november 2018

ZSS DOMUM

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Služby

   600€

Kičinová

Apríl-november 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

4.

Služby

   400 €

Legátová

Júl-august 2018

Lúmen

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

2 900  €

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

 

Údržba  prevádzkových strojov a prístrojov

 

1.

Služby

   500 €

Hercegová

Apríl-november 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Služby

1 000 €

Vrbová

Apríl-november 2018

ZSS DOMUM

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Služby

2 500 €

Kičinová

Apríl-november 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

4.

Služby

2 000 €

Šintál

Rok 2018

Jedáleň

Zákazka s nízkou hodnotou

 

5.

Služby

  650 €

Legátová

Rok 2018

Lúmen

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

6 650 €

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

 

Maľovanie – rutinná a štandartná údržba

1.

Stavebné práce

2 000 €

Šintál

Máj-jún 2018

Jedáleň

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Stavebné práce

2 000 €

Polerecká

September 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

4 000 €

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

 

Všeobecné služby

1.

Služby

2 500 €

Hercegová

Rok 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Služby

2 700 €

Vrbová

Rok 2018

ZSS DOMUM

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Služby

2 300 €

Kičinová

Rok 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

4.

Služby

1 350 €

Polerecká

Rok 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

8 850 €

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

 

Rekonštrukcia stanovíšť na odp. nádoby

1.

Stavebné práce

5 000 €

Jakubisová

Júl-august 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Realizácia sadových úprav

1.

Služba

8 000 €

Ondrašik

September-november 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Revitalizácia mestského parku

1.

Služba

50 000 €

Ondrišík

Júl-september2018

SS a RM

Podlimitná zákazka

 

 

Sadbový materiál

1.

Tovar

7 000 €

Ondrišík

September-november 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Chodník Pod Párovcami

1.

Stavebné práce

137 000 €

Zelová

Máj-júl 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Výstavba parkovísk

1.

Stavebné práce

130 000 €

Findrik

Máj – júl 2018

SS a RM

Podlimitná zákazka

A.Trajana

2.

Stavebné práce

30 000 €

Findrik

Júl-september 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

sídlisko Juh

3.

Stavebné práce

50 000 €

Palkechová

September-november 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

ul.Vrbovská

4.

Stavebné práce

25 000 €

Zelová

Máj-júl 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

Royová - Kukučinová

5.

Stavebné práce

40 000 €

Findrik

Júl-november 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

Rozšírenie parkovacích plôch Valová

 

spolu

145 000 €

 

 

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Reko chodníky Bratislavská

1.

Stavebné práce

300 000 €

Zelová

August-október 2018

SS a RM

Podlimitná zákazka

 

 

Štúdia pre ÚK MK Dopravná – A.Trajana

1.

Služba

10 000 €

Palkechová

Rok 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Údržba dopravného značenia

1.

Služba

5 000 €

Palkechová

Máj-december 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Reko chodníky Sasinková

1.

Stavebné práce

50 000 €

Zelová

Júl-november 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Oprava komunikácie Dubová

1.

Stavebné práce

50 000 €

Zelová

Máj-júl 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Projektová a prípravná dokumentácia

1.

Služba

5 000 €

Findrik

Apríl – máj 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

Parkovisko JUH ( Bratislavská)

2.

Služba

5 000 €

Findrik

Apríl – máj 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

parkovisko 8.mája

3.

Služba

12 000 €

Findrik

Máj – júl 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

rekonštrukcia Štúrová

 

Reko komunikácie Štúrová

1.

Stavebné práce

200 000 €

Findrik

Júl – október 2018

SS a RM

 

 

 

Štúdia cyklotrás Staré Piešťany

1.

Služba

7 000 €

Palkechová

Apríl – jún 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

PaPD vjazd pri Zbernom stredisku

1.

Služba

6 000 €

Palkechová

Máj-jún 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vjazd pri Zbernom stredisku

1.

Stavebné práce

30 000 €

Palkechová

Júl – september 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

PaPD komunikácia Rastislavova

1.

Služba

10 000 €

Zelová

Marec – máj 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Rekonštrukcia Rastislavova

1.

Stavebné práce

90 000 €

Zelová

Jún – august 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

PaPD cykloveža

1.

Služba

9 500 €

Findrik

Jún – august 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Nasvietenie prechodov pre chodcov

1.

Stavebné práce

20 000 € -

Zelová

Apríl – máj 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vyznačenie cykloturistických trás

1.

Služba

19 000 €

Palkechová

Jún – september 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Realizácia nasvietenia priechodu

1.

Stavebné práce

10 000 €

Zelová

Apríl-máj 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Realizačná PD Plaváreň

1.

Služba

53 000 €

Findrik

Apríl – jún 2018

SS a RM

Podlimitná zákazka

 

 

Rekonštrukcia teločvične  holubyho

1.

Stavebné práce

60 000 €

Zelová

Marec – apríl 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Zmena územného plánu

1.

Služba

15 000 €

Konečná

Máj – júl 2018

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Vybudovanie cyklotrás v meste

1.

Stavebné práce

582 545,96 €

Horešová

Marec – máj 2018

SS a RM

Podlimitná zákazka

 

 

Činnosť stavebného dozoru

1.

Služba

11 000 €

Zelová

Apríl –apríl 2019

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnotou

Výstavba cyklotrás

2.

Služba

16 000 €

Findrik

Appríl – marec 2019

SS a RM

Zákazka s nízkou hodnota

Výstavba kompostárne

 

Potraviny

1.

Tovar

26 280 €

Hercegová

Rok 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Tovar

     300 €

Vrbová

Rok 2018

ZSS DOMUM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Tovar

     300 €

Kičinová

Rok 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

4.

Tovar

12 000 €

Polerecká

Rok 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Spolu

38 880 €

 

 

 

 

 

 

Čistiace potreby

1.

Tovar

1 500 €

Hercegová

Rok 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Tovar

2 800 €

Vrbová

Rok 2018

ZSS DOMUM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Tovar

2 950 €

Kičinová

Rok 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

4.

Tovar

1 300 €

Polerecká

Rok 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

8 550 €

 

 

 

Obstarávanie cez elektronické trhovisko

 

 

Lekárske prehliadky

1.

Služby

200 €

Hercegová

Rok 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Služby

330 €

Vrbová

Rok 2018

ZSS DOMUM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Služby

300 €

Kičinová

Rok 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

830 €

 

 

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Postelná výbava a uteráky

1.

Tovar

400 €

Kičinová

Apríl 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Palivá ako zdroj energie

1.

Tovar

20 €

Kičinová

Apríl-oktober 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Tovar

30 €

Vrbová

Apríl-oktober 2018

ZSS DOMUM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

50 €

 

 

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Údržba budovy

1.

Služba

  6 000 €

Hercegová

Rok 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Služba

10 000 €

Kičinová

Rok 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Služba

11 000 €

Vrbová

Rok 2018

ZSS DOMUM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

27 000 €

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

 

Údržba interiérového vybavenia

1.

Služba

200 €

Hercegová

Rok 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Služba

200 €

Kičinová

Rok 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Služba

100 €

Vrbová

Rok 2018

ZSS DOMUM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

500 €

 

 

 

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Údržba motorového vozidla

1.

Služba

1 400 €

Kičinová

Rok 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Výstavba detského ihriska

1.

Stavebné práce

5 000 €

Polerecká

Marec –apríl 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

1.

Stavebné práce

40 000 €

Vyletelková

máj 2018

OITaMS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

45 000 €

 

 

 

 

 

 

PD kotolňa

1.

služby

1 500 €

Polerecká

Rok 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Rekonštrukcia budovy – výmena okien

1.

Služby

11 000 €

Polerecká

Rok 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Inventár kuchyne, pracovné stoly

1.

Tovar

5 000 €

Polerecká

Máj 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Nákup strojov, prístrojov a zariadení

1.

Tovar

1 400 €

Vrbová

Rok 2018

ZSS DOMUM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

2.

Tovar

2 500 €

Kičinová

Rok 2018

ZpS Juliana

Zákazka s nízkou hodnotou

 

3.

Tovar

1 160 €

Hercegová

Rok 2018

ZOS Kalinčiaková

Zákazka s nízkou hodnotou

 

4.

Tovar

1 400 €

Vrbová

Rok 2018

ZSS DOMUM

Zákazka s nízkou hodnotou

 

5.

Tovar

1 000 €

Polerecká

Jún 2018

Mestské jasle

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

spolu

7 460 €

 

 

 

Zákazky s nízkou hodnotou

 

 

Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb

1.

Služba

21 000 €

Mihálik

Rok 2018

O ITaMS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Systém hlasovania a riadenia zasadnutí MsZ

1.

Tovar

19 000 €

Mihálik

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Nákup tonerov

1.

Tovar

10 000€

Mihálik

Rok 2018

O IT a MS

Obstarávnie cez elektronické trhovisko

 

 

Audit podľa Nariadenie EU o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov

1.

Služby

5 000€

Mihálik

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

GDPR – technické a aplikačné zabezpečenie

1.

Tovar

17 000€

Mihálik

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Snímkovanie a dodanie ortofotomáp Mesta Piešťany

 

Tovar

7 000€

Mihálik

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Nákup zariadení informačno – komunikačných technológií

 

Tovar

22 000€

Mihálik

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry MsÚ

 

Tovar

17 000€

Mihálik

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Zimný štadión – PD Reko - ľadová plocha

1.

Služby

15 000 €

Vyletelková

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Rekonštrukcia športové plochy

1.

Stavebné práce

45 000 €

Fridrichová

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Rekonštrukcia strechy tenisovej haly

1.

Stavebné práce

70 000 €

Vyletelková

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Revitalizácia potoku Dubová - mobiliár

1.

Stavebné práce

10 000 €

Fridrichová

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Oprava dažďovej kanalizácie Kocúrice

1.

Stavebné práce

20 000 €

Vyletelková

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

MsÚ – oprava ZŠ a MŠ

1.

Stavebné práce

30 830 €

Fridrichová

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

ZŠ Vajanského – výmena odtokových rúr zrážkovej vody

1.

Stavebné práce

10 000 €

Urbánek

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

MŠ Staničná – oprava fasády a terasy

1.

Stavebné práce

3 000 €

Fridrichová

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

MŠ Zavretý kút – oprava strechy

1.

Stavebné práce

12 464,86 €

Urbánek

Marec 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

MšÚ – oprava a údržba FŠ PFK

1.

Stavebné práce

2 000 €

Urbánek

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Dotácie pre PO a FOP participatívny rozpočet

1.

Stavebné práce

20 000 €

Fridrichová, Findrik

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

MsÚ nákup mestského mobiliáru

1.

Tovar

6 000 €

Fridrichová

1 polrok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Reko verejné osvetlenia

1.

Stavebné práce

20 000 €

Vyletelková

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Rekonštrukcia prírodného kina

1.

Stavebné práce

50 000 €

Vyletelková

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Prírodné kino – premietacia technika

1.

Tovar

30 000 €

Vyletelková

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

MsÚ Klimatizácia

1.

Tovar

2 500 €

Urbánek

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Mestské Jasle - REKO budovy

1.

Stavebné práce

3 000 €

Fridrichová

1 polrok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ

1.

Stavebné práce

160 000 €

Fridrichová

Rok 2018

O IT a MS

Podlimitná zákazka

 

 

REKO – fontána pred kinom

1.

Stavebné práce

10 000 €

Vyletelková

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

 

REKO umeleckých diel

1.

Stavebné práce

30 000 €

Vyletelková

Rok 2018

O IT a MS

Zákazka s nízkou hodnotou

 

Transparentne

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Najnovšia fotogaléria

Aktuálna teplota

15.7.2024 03:07

Aktuálna teplota:

24.0 °C

Vlhkosť:

73.0 %

Rosný bod:

18.9 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:20
DNES:215
TÝŽDEŇ:215
CELKOM:5981607

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ