Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Materiály na rokovanie komisií - 14.06. - 15.06.2021

Komisia

Por.č.

Materiál

Spracovateľ

Predkladateľ

KpL,P,FaP
KpS,V,DaŽP
04521 Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou výstavby verejnoprospešnej infraštruktúry Polyfunkčného projektu Piešťany, lokalita Bratislavská a Broskyňová  (14.76 MB) Mgr. Vatrt,          Mgr. Mackovjaková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP
KpŠ,RaCR
KpS,V,DaŽP
04621

A/ Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany (408.25 kB)

B/ Návrh na zrušenie uznesení MsZ Mesta Piešťany č. 20/2020 zo dňa 13.02.2020, č. 21/2020 zo dňa 13.02.2020 a č. 36/2020 zo dňa 12.05.2020 (408.25 kB)

Mgr. Vatrt RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP
KpŠ,RaCR
KpS,V,DaŽP
04721 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany (2.32 MB) Mgr. Vatrt RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP
KpS,V,DaŽP
04821 Návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na kúpu pozemku pod stavbou „Kompostáreň“ (3.27 MB) Mgr. Hricová RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP
KpS,V,DaŽP
04921 Návrh na prevod pozemku vo vlastníctve mesta Piešťany pre kupujúcich: Ing. Milan Vančo, Daniela Vančová, Matúš Vančo a Richard Vančo, lokalita: ul. Ivana Stodolu (1.2 MB) Mgr. Hricová RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP
KpS,V,DaŽP
05021 Návrh na nájom pozemku pod garážou pre Mareka Bondru, lokalita Nábrežie Ivana Krasku (560.19 kB) Mgr. Hricová RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP
KpS,V,DaŽP
05121 Návrh na zriadenie vecného bremena pre Západoslovenská distribučná, a. s., lokalita Hviezdoslavova (1.24 MB) Mgr. Hricová RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP
KpS,V,DaŽP
05221 Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva pozemku, lokalita Bodona Mgr. Vatrt RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP
KpS,V,DaŽP
05321 Návrh na kúpu prebytočného majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja – Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany (6 MB) Mgr. Vatrt RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP 05421 Návrh na opravu Uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 137/2020 zo dňa 22.10.2020 (2.65 MB) Mgr. Hricová RNDr. Bartošová
KpŠ,MaK 05521 Návrh zápisu do kroniky mesta Piešťany za II. polrok 2020 (42.03 MB) Mgr. Moretová RNDr. Bartošová
KpS,V,DaŽP 05621 Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany (381.09 kB)

Ing. Janeček

Ing. Schultzová

Ing. Halašková

RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP
KpS,V,DaŽP
05721 Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2001 v znení neskorších noviel o záväznej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany (Zmeny a doplnky  č. 5) (78.87 MB) Ing.arch. Vitková RNDr. Bartošová
KpS,V,DaŽP 05821 Návrh na obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany – dopravné pripojenie priemyselného parku Bašovce cez k.ú. Piešťany (5.76 MB) Ing.arch. Vitková RNDr. Bartošová
Všetky komisie 05921

Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2020 – záverečný účet 

Ing. Duračková

Ing. Recsková

Mgr. Jančovič, PhD.
KpL,P,FaP 06021 Návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 000 000 Eur na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany (185.2 kB)

Ing. Duračková

RNDr. Bartošová

Mgr. Jančovič, PhD.
KpL,P,FaP 06121 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 (177.45 kB) Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
KpL,P,FaP
KpŠ,MaK
06221 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p.o. za rok 2020 (1.38 MB) Ing. Fajmonová Mgr.Art. Sedláčik
KpL,P,FaP
KpŠ,MaK
06321 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany, p.o. za rok 2020 (1.97 MB) Ing. Maron Ing. Galová
KpL,P,FaP
KpS,V,DaŽP
06421

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p.o. za rok 2020

Ing. Racíková Ing. Dupkaničová
KpL,P,FaP 06521 Návrh Služieb mesta Piešťany na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v krytej časti Kolonádového mosta pre Mestskú knižnicu mesta Piešťany a Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (244.79 kB) JUDr. Studená Ing. Dupkaničová
KpL,P,FaP
KpS,V,DaŽP
06621 Informácia o zmene tarifných podmienok na linkách mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany (253.05 kB)  p. Palkechová RNDr. Bartošová

 

KpL,P,FaP
KpŠ,MaK
06721 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany  č. 14/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany  (557.28 kB) PhDr. Podobová RNDr. Bartošová

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 18:05

Aktuálna teplota:

19.2 °C

Vlhkosť:

61.3 %

Rosný bod:

11.6 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:2831
TÝŽDEŇ:16931
CELKOM:5850544

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ