Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Materiály na rokovanie komisií - 03.05. - 05.05.2021

Komisia

Por.č.

Materiál

Spracovateľ

Predkladateľ

KpŠMaK

01521

Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchovy a rozvoja vedy (9.23 MB)

Mgr. Zálmečníková RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 01621 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 3/2021 o odpadoch  (526.44 kB) Ing. Halašková RNDr. Bartošová
KpZSVaB 01721 Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej (sociálna a humanitárna oblasť (23.17 MB), oblasť zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia (4.99 MB)) PhDr. Briganová RNDr. Bartošová
KpLPFaP 01821 Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2020 (303.3 kB) Ing. Duračková RNDr. Bartošová
KpŠRaCR 01921 Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť podpory rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy  (30.58 MB) Mgr. Mĺkva  
KpSVDaŽP 02021 Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja  (7.68 MB) Mgr. Ladická RNDr. Bartošová
KpLPFaP 02121 Návrh na zmenu a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície mesta Piešťany, číslo interného predpisu 8/2020 (332.82 kB) Bc. Gogol Bc. Gogol
KpLPFaP 02221 Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 9/2013 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 1/2018 o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany  (175.2 kB)

Bc. Gogol

Mgr. Jopek

Bc. Gogol

Mgr. Jopek

KpLPFaP 02321 Správa o činnosti Mestskej polície Mesta Piešťany za rok 2020  (2.04 MB)

Bc. Gogol

Mgr. Jopek

Bc. Gogol
KpLPFaP, KpŠRaCR, KpSVDaŽP 02421 Návrh Nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o.z., lokalita E. Belluša, Piešťany Mgr. Vatrt nebudú prerokovávane
KpLPFaP, KpŠRaCR, KpSVDaŽP 02521 Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a Tenisovým klubom kúpele Piešťany, o. z., lokalita E. Belluša, Piešťany Mgr. Vatrt nebudú prerokovávané
KpLPFaP, KpSVDaŽP 02621 Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou „Bytový dom Záhradky“, lokalita Brigádnická, Piešťany  (2.26 MB) Mgr. Vatrt RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 02721 Návrh na doplnenie Uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 34/2019 zo dňa 11.4.2019 (366.94 kB) Mgr. Vatrt RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 02821 Návrh riešenia zmluvných vzťahov v súvislosti s realizáciou stavieb verejnoprospešnejinfraštruktúry a stavbou „Polyfunkčný projekt Piešťany“, lokalita Bratislavská a Broskyňová  (2.86 MB)

Mgr. Vatrt

Mgr. Mackovjaková

RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 02921 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu: „Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica (3.09 MB) Mgr. Vilčeková RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 03021 Petícia proti výrubu stromov na Štúrovej ulici v Piešťanoch  (3.07 MB) Mgr. Martinkovičová RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 03121 Parkové poriadky - Mestský park Piešťany, Pažitský park Piešťany, Teplický park Piešťany (317.93 kB)  Mgr. Martinkovičová RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpZSVaB 03221 Nájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Piešťany na Kukučínovej ul. súp. č. 1684/20-22 v Piešťanoch (4.87 MB)  Mgr. Rybáriková Ing. Hubinský, CSc.
KpŠMaK 03321 Návrh na poskytnutie dotácií pre tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt (12.94 MB)

Mgr.art. Kizek Kiššová

 

RNDr. Bartošová
všetky komisie 03421 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 (240.8 kB)  Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
KpŠMaK 03521 Návrh na udelenie Ceny primátora za rok 2020 v oblasti kultúry (237.13 kB)

Mgr.art. Kizek Kiššová

Mgr. Moretová

 
KpSVDaŽP 03621 Návrh na udelenie Ceny primátora za rok 2020 v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia (185.94 kB) Mgr. Moretová  
KpLPFaP 03721 Návrh poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti a podnikania - M.Klass s.r.o. (3.83 MB) p. Tomešková RNDr. Bartošová
KpLPFaP 03821 Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti a podnikania - OZ Bazén (4.75 MB) p. Tomešková RNDr. Bartošová
KpLPFaP 03921 Návrh na zapojenie finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti Služieb mesta Piešťany (592.31 kB) Ing. Racíková Ing. Dupkaničová
KpLPFaP 04021 Vyradenie majetku v správe Služieb mesta Piešťany (2.78 MB)

 

Ing. Racíková

Mgr. Jakechová

Ing. Dupkaničová
KpLPFaP, KpŠRaCR 04121 Návrh na odpis pohľadávky a odpustenie nájomného pre Tenisový klub Kúpele  Piešťany v správe Služieb mesta Piešťany (8.02 MB) JUDr. Studená nebude prerokovaný
KpLPFaP 04221 Nájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Piešťany na Winterovej ul. súp. č. 1752/10 v Piešťanoch  (1.59 MB) Mgr. Rybáriková Ing. Hubinský, CSc.
KpSVDaŽP 04321 Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti ochrana a tvorba životného prostredia (937.57 kB) Ing. Ondrišík  
KpLPFaP, KpSVDaŽP 04421 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 2/2015 zo dňa 27.03.2015 v znení VZN č. 5/2020 zo dňa 25.06.2020 (202.52 kB) p. Rybárik p. Rybárik

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 05:05

Aktuálna teplota:

13.2 °C

Vlhkosť:

76.2 %

Rosný bod:

9.1 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:10
DNES:400
TÝŽDEŇ:14500
CELKOM:5848113

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ