Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Daň z nehnuteľností a daň za psa

Daň z nehnuteľností, daň za psa podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 16/2022 o dani z nehnuteľností, ktoré nadobudlo účinnosť 1.januára 2023

 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti  do 31. januára podávajú tí daňovníci (fyzické a právnické osoby), ktorí v priebehu roka 2023 nadobudli nehnuteľnosť /kúpou, darovaním.../ alebo im zaniklo vlastníctvo a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2023
 • Daňové priznanie podávajú aj tí daňovníci, ktorým sa v priebehu roka 2023 zmenil účel využitia stavby, pozemku, bytového alebo nebytového priestoru.
 • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
 • Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu roka, daňovník je povinný podať priznanie k dani najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
 • Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN č. 16/2022 o dani z nehnuteľností. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.
 • Daň z nehnuteľností, daň za psa vyrubí správca dane rozhodnutím. Splatnosť dane na rok 2024 je v troch splátkach
  • 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  • 2. splátka do 02.09.2024
  • 3. splátka do 16.10.2024
 • V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
 • Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ.

Tlačivá:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa (daňová povinnosť vznikla po 01.09.2023) (tlačivo1, tlačivo2, tlačivo3)

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa (daňová poinnosť vznikla do 31.08.2023) (tlačivo1, tlačivo2, tlačivo3)

Vybavuje:

Odbor ekonomiky a podnikania - referát daní a poplatkov, Klientske centrum

Kontakt

Právnické osoby,                       tel.: 033/7765485, adriana.slikova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko  A-I,  tel.: 033/7765486, henrieta.jurisova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko J-O,  tel.: 033/7765488, marcela.snajdarova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko P-Ž,  tel.: 033/7765485, darina.fancovicova@piestany.sk

Klientske centrum                     tel.: 033/7765307

Súvisiace predpisy

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ako vybaviť

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 06:05

Aktuálna teplota:

13.2 °C

Vlhkosť:

76.9 %

Rosný bod:

9.2 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:427
TÝŽDEŇ:14527
CELKOM:5848140

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ