Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany je 5 materských škôl, 5 základných škôl, 1 ZUŠ a 2 CVČ.

materské školy, jasle

Materská škola 8.mája Piešťany

Materská škola, 8. mája

Rozpočtová organizácia Mesta Piešťany, právna subjektivita od r. 2005.
Riaditeľ školy: Mgr. Gabriela Kaššáková
Zástupca riaditeľky: Darina Vrtíková
Elokované pracovisko so sídlom 8. mája 4, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Eva Šenkýřová

Materská škola Piešťany

Materská škola Ružová

Rozpočtová organizácia Mesta Piešťany, právna subjektivita od r. 2005. 
Riaditeľ školy : Mgr. Lucia Gordianová
Elokované pracovisko so sídlom A. Dubčeka 11 Piešťany.
Zástupca riaditeľa: Alena Miklíková

Materská škola Piešťany

Materská škola, Valová

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Majerčíková

Elokované pracovisko so sídlom Považská 1, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Marta Hudcovičová
Telefón: 033/7622682

Elokované pracovisko so sídlom Detvianska 46, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Mgr. Jana Trvalcová

Telefón: 033/7626862

Materská škola Piešťany

Materská škola, Staničná

Riaditeľ školy: PaedDr. Jaroslava Tarabová
Zástupca riaditeľa školy: Adriana Sokolová
telefón: 033/76 223 34
e-mail : ms.stanicna.py@slovanet.sk

Elokované pracovisko so sídlom Zavretý kút 6, Piešťany
Zástupca riaditeľa: Jana Remiášová
Telefón: 033/76 269 28
e-mail: Materska.skola123@zoznam.sk

Elokované pracovisko so sídlom Holubyho 15, Piešťany
Telefón: 0903 239 063
e-mail: msholubyho@gmail.com

Materská škola Piešťany

Materská škola, E. F. Scherera

Materská škola, E.F.Scherera 40, 921 01 Piešťany má od 01. 01. 2015 udelenú právnu subjektivitu a tvorí jeden právny subjekt so sídlom na E. F. Scherera 40 v Piešťanoch.

Riaditeľ školy: Bc. Marta Slivová
Zástupca riaditeľa školy: Alena Kollárová

základné školy

Základná škola M.R.Štefánika

Základná Škola M.R. Štefánika, Vajanského ul.

Riaditeľ školy: Mgr. Kamil Moravčík
Budova Základnej školy patrí medzi pamätihodnosti mesta Piešťany.

ZŠ Holubyho

Základná škola, Holubyho ul.

Riaditeľ školy: PaedDr. Andrej Hanic od 01.07.2019

ZŠ Mojmírová

Základná škola , Mojmírova ul.

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Chlepková

Základná škola Brezová, 19 1

Základná škola Brezová ul.

Riaditeľ školy: RNDr. Bronislava Fačkovcová do 31.08.2022
Mgr. Vilém Vrba od 01.09.2022

ZŠ F.E.Scherera

Základná škola F.E.Scherera

Riaditeľ školy:
PaedDr. Gizela Talačová do 02.09.2019
Mgr. Sidónia Podhradská od 03.09.2019


ZŠ F.E.Scherera je plnoorganizovaná škola, ktorej súčasťou je ŠKD, ŠJ, CVČ. Škola bola zaradená do siete základných škôl od roku 1992.

základné umelecké školy

Základná umelecká škola Piešťany

Základná umelecká škola

Riaditeľ školy: Kamil Vavrinec, DiS. art.
Zástupca riaditeľa : Mgr. Eva Bakitová

ostatné inštitúcie

Centrum voľného času Piešťany

Centrum voľného času AHOJ

Riaditeľ CVČ: PaedDr. RSDr. Miroslav Petráš