Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

MsP

Sídlo

Teplická 103, 921 01 Piešťany

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www.mp.piestany.sk

Kontakty

Služba občanom je zabezpečená nepretržite 24 hodín denne

Legislatívne postavenie mestskej polície vychádza zo zákona o obecnej polícii, ktorý charakterizuje mestskú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Pri uskutočňovaní svojho poslania plní mestská polícia úlohy najmä na úseku:

 • ochrany verejného poriadku
 • boja proti páchaniu delikvencie na území Mesta Piešťany
 • zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle príslušných zákonov a nariadení
 • odhaľovania, objasňovania a prejednávania priestupkov

Kompetencie

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia;
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany);
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste;
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach;
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora;
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom (zákon o priestupkoch) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon;
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta;
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Náčelník a príslušníci MsP

Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Náčelníka na návrh primátora vymenúva a odvoláva Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.
Od roku 2000 funkciu náčelníka mestskej polície vykonáva Marcel Mihalik. /marcel.mihalik@piestany.sk/
Mestská polícia v Piešťanoch má v súčasnosti 44 členov.

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície mesta Piešťany č. 14/2014

Príloha č. 1, Príloha č. 2

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 06:05

Aktuálna teplota:

13.4 °C

Vlhkosť:

78.4 %

Rosný bod:

9.7 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:495
TÝŽDEŇ:14595
CELKOM:5848208

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ