Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy vymedzuje VZN č. 19/2022 o miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady. 

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (Mesto Piešťany) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby (tlačivo)
 • Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby (tlačivo)
 • Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby (tlačivo)
 • Živnostenský list

Vybavuje

Odbor ekonomiky a podnikania - referát daní a poplatkov, Klientske centrum

Kontakt

tel.: 033/77 65 487,77 65 307,
e-mail: lubica.ondreickova@piestany.sk

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poplatok

 • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca poplatku rozhodnutie a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku na rok 2023 je v troch splátkach
  • 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  • 2. splátka do 31.08.2023
  • 3. splátka do 16.10.2023
 • V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
 • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ.

Ako vybaviť

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

14.4.2024 13:04

Aktuálna teplota:

19.5 °C

Vlhkosť:

65.0 %

Rosný bod:

12.8 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:950
TÝŽDEŇ:14310
CELKOM:5762713

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ