Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Materiály na rokovanie komisií - 25.04. - 26.04.2022

Komisia

Por.č.

Materiál

Spracovateľ

Predkladateľ

KpZSVaB,
KpLPFaP
02422 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch   p. Kubová RNDr. Bartošová
KpLPFaP 02522 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Piešťany za rok 2021
Bc. Gogol
Mgr. Jopek
Bc. Gogol
Mgr. Jopek
KpSVDaŽP 02622 Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2021 
Ing. Halašková
Ing. Schultzová
Ing. Janeček
RNDr. Bartošová
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
02722 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, TRHOVÝ PORIADOK – FARMÁRSKE TRHY č. 4/2016 p. Ševečková Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
02822 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach č. 4/2014 v zneníVZN č. 5/2016 v znení VZN  č. 11/2019  p. Šnajdarová R. Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
02922 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany - Trhový poriadok – KKC ARTA PIEŠŤANY p. Šnajdarová R. Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
03022 Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre spol. NEXA, s.r.o., lokalita Priemyselná ulica, Piešťany  JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
03122 Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre Mgr. Slavomíra Kňazovického s manž. Zdenou, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany  JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
03222 Návrh na prevod vlastníctva pozemku Mesta Piešťany pre Stefana Eliasa, lokalita Priemyselná ulica Piešťany  JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpSVDaŽP 03322 Návrh lokalít pre umiestnenie verejných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá  Ing. Repíková RNDr. Bartošová
KpŠMaK 03422 Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy  Mgr. Zámečníková RNDr. Bartošová
KpLPFaP 03522 Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti a podnikania  p. Tomešková RNDr. Bartošová
KpZSVaB 03622 Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a oblasť poskytovanie zdravotnej starostlivosti  p. Kubová RNDr. Bartošová
KpŠRaCR 03722 Návrh na poskytnutie dotácií pre oblasť rozvoj telesnej kultúry a telovýchovy Mgr. Mĺkva RNDr. Bartošová
KpŠMaK 03822 Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt Mgr.art.Kizek Kiššová RNDr. Bartošová
KpLPFaP,
KpŠMK
03922 Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MsKS pre Občianske združenie DINO  Ing. Fajmonová Ing. Žažová
KpŠMaK 04022 Schválenie názvu kvetinárstva Strediska Pietnych služieb JUDr. Studená Ing. Dupkaničová
KpLPFaP 04122

Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0280805 uzavretej medzi Mestom Piešťany a nájomcom AUREUM s.r.o.  

Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpLPFaP 04222 Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako požičiavateľom a Simonou Moravčíkovou   Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpSVDaŽP, 
KpLPFaP
04322 Návrh na uzatvorenie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve č. 2871405  uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a nájomcami Jozefom Nedelkom a Jankou Nedelkovou  Mgr. Vanderflit RNDr. Bartošová
KpLPFaP 04422 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zmene spoločného priestoru bývalej práčovne bytového domu na príslušenstvo bytu č. 1 a zmene veľkosti spoluvlastníckych podielov prislúchajúcich k jednotlivým priestorom - bytový dom na Pribinovej ul. 1724/2 v Piešťanoch  Mgr. Rybáriková Ing. Hubinský, CSc.
KpSVDaŽP, 
KpLPFaP
04522 Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany ako požičiavateľom a spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s.  Mgr. Vanderflit RNDr. Bartošová
KpLPFaP 04622 Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2021  Ing. Duračková RNDr. Duračková
KpSVDaŽP, 
 
04722
 
Ing. Ondrišík RNDr. Bartošová
KpŠRaCR, KpSVDaŽP 04822 Návrh Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany vrátane príloh  Ing. Repíková RNDr. Bartošová

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

25.6.2024 05:06

Aktuálna teplota:

19.7 °C

Vlhkosť:

64.4 %

Rosný bod:

12.8 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:10
DNES:222
TÝŽDEŇ:1850
CELKOM:5943932

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ