Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Profil Verejného obstarávateľa
Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Piešťany

Nám. SNP 3

921 45 Piešťany

v zastúpení: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta Piešťany

IČO: 00612031

DIČ: 2020537893

Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Mesto Piešťany je povinný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/6581