Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Materiály na rokovanie komisií - 10.08 - 11.08.2020

Komisia

Por.č.

Materiál

Spracovateľ

Predkladateľ

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

03720

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v meste PiešťanyaNávrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany  o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č. 8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení VZN č. 6/2011 zo dňa 30.6.2011, v znení  VZN č. 6/2019 zo dňa 27.6.2019 a v znení VZN č. 8/2019 zo dňa 26.9.2019

JUDr. Studená

Ing. Dupkaničová

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

03820

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany

JUDr. Studená

Ing. Dupkaničová

KpL,P,FaP

03920

Návrh na zapojenie finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti

Ing. Racíková

Ing. Dupkaničová

KpŠ,MaK

04020

Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri základných školách, základnej umeleckej škole, a centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

PhDr. Podobová

RNDr. Bartošová

všetky komisie

04120

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany a Ceny mesta Piešťany

Mgr. Moretová

Mgr. Jančovič, PhD.

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

04220

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. ..../2020 o odpadoch

Ing. Janeček,   Ing. Schultzová, Ing. Halašková

Mgr. Jančovič, PhD.

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

04320

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č....../20, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Lido

Ing. Janeček,  Mgr.Martinkovičová Ing. Ondrišík

Mgr. Jančovič, PhD.

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

04420

Návrh na prenájom parcely pre Ingrid Pobjecká, lokalita Vodárenská ul., Piešťany

Mgr. Boledovičová

RNDr.Bartošová

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

04520

Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre MM Progress, s.r.o., lokalita Ovocná ul., Piešťany

Mgr. Boledovičová

RNDr.Bartošová

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

04620

Návrh na zriadenie vecného bremena pre Peter Ondris, lokalita Záhradníkca Piešťany

Mgr. Boledovičová

RNDr.Bartošová

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

04720

Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Věra Čamborová, lokalita Orviský kút, Piešťany

Mgr. Boledovičová

RNDr.Bartošová

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

04820

Návrh na zriadenie vecného bremena pre Petronela Večerová, lokalita Pod Párovcami ul., Piešťany

Mgr. Boledovičová

RNDr.Bartošová

všetky komisie

04920

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č.4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom RNDr. Bartošová Mgr. Drahovský, poslanec MsZ
všetky komisie

05020

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.

KpS,V,DaŽP,

KpL,P,FaP, KpŠ,RaCR

05120

Návrh na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany Ing. Hlaváčová RNDr. Bartošová

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

05220

Návrh na prevod pozemkov v lokalite Vrbovská cesta  Mgr. Mackovjaková RND. Bartošová
KpŠ,MaK 05320 Návrh Štatútu Kroniky mesta Piešťany

Mgr. Moretová

Mgr. Vatrt

Mgr. Moretová

KpS,V,DaŽP

KpL,P,FaP

05420 Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita Nitrianska, Nálepkova Piešťany Mgr. Vatrt RNDr. Bartošová

KpZ,SVaB

bol prerok. 08.07.

05520 Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej PhDr. Briganová RNDr. Bartošová
KpŠ,MaK
bola 13.07.
05620 Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy Mgr. Zámečníková RNDr. Bartošová
  05720

Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

   
KpŠ,MaK
bola 13.07.
05820 Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt Mgr. art. Kizek Kiššová RNDr. Bartošová

KpS,V,DaŽP,

KpŠMaK

05920 Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja Mgr. Ladická RNDr. Bartošová
KpS,V,DaŽP 06020 Žiadosti o poskytnutie dotácií v oblasti ekológie a environmentalistiky Ing. Ondrišík  
KpL,P,FaP 06120 Návrh na poskytnutie dotácii na podporu zamestnanosti a podnikania p. Tomešková RNDr. Bartošová
KpŠMaK,
KpL,P,FaP
06220 Návrh zmeny rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 Ing. Fajmonová Mgr. art. Sedláčik
KpS,V,DaŽP,
KpL,P,FaP
06320 Návrh na zriadenie vecného bremena medzi mesto Piešťany a SPP - Distribúciou, Kúpeľný ostrov, PiešťanyNávrh na zriadenie vecného bremena medzi mesto Piešťany a SPP - Distribúciou, Kúpeľný ostrov, Piešťany Mgr. Boledovičová RNDr. Bartošová

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Najnovšia fotogaléria

Aktuálna teplota

15.7.2024 05:07

Aktuálna teplota:

23.8 °C

Vlhkosť:

75.3 %

Rosný bod:

19.2 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:18
DNES:287
TÝŽDEŇ:287
CELKOM:5981679

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ