Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MsK
MESTSKÁ KNIŽNICA MESTA PIEŠŤANY   
Školská 19, 921 01 Piešťany
Tel.:  +421 33/77 259 82
fax: +421 33/77 223 90
 
Riaditeľka: Ing. Margita GALOVÁ
Kontakt:  +421 33/77 223 90

 

Životopis:
Ing. Margita Galová
 
Osobné údaje:
Brezová 4527/14, 921 01 Piešťany
galova@kniznica.sk
 
Vzdelanie:
1970 - 1974  Gymnázium Levice
1974 - 1979 SVŠT Bratislava, Chemicko-technologická fakulta

 

Zamestnania:
1979 - 1989
Generálne riaditeľstvo Mlynského a pekárenského priemyslu Bratislava
  Výskumná pracovníčka
1990 - súčasnosť Mestská knižnica mesta Piešťany
  Riaditeľka

 

Doplnkové informácie:
 
Ocenenia

2012

Pamätná medaila predsedu TTSK za rozvoj a šírenie kultúry v Trnavskom
Samosprávnom kraji
2001 Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany 
1999 Kultúrna osobnosť roka za mimoriadnu aktivitu pri zabezpečovaní výchovno- vzdelávacích projektov pre deti a mládež a za vybudovanie Internetového strediska v mestskej knižnici

 

Ocenenia Mestskej knižnice mesta Piešťany
počas pôsobenia vo funkcii riaditeľky
2019
Knižnica roka 2018 za úspešné budovanie, získavane, odborné spracúvanie a ochranu univerzálneho knižničného fondu a uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb používateľov všetkých vekových a sociálnych skupín
2011
Top WebLib – 1. miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži školských a verejných knižníc za vizáž a funkčnosť webovej stránky 
2010 SAKAČIK 2010 – Výročná cena Slovenskej asociácie knižníc za výnimočné knihovnícke podujatie (6. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe 2010)
2008
Top WebLib – 1. miesto s Cenou odbornej poroty a Cenu sympatií v prestížnej 
celoslovenskej súťaži školských a verejných knižníc za vizáž a funkčnosť webovej
stránky
2007
Top WebLib – 3. miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži školských a verejných
knižníc za vizáž a funkčnosť webovej stránky
1994 Kultúrny počin roka za aktivitu v oblasti kultúry

 

Ing. Margita Galová

 

Životopis je zverejnený na základe zákona č. 211/2002 Z.z., osobné údaje v ňom poskytnuté sú spracované na základe čl. 6 písm. a) nariadenia GDPR (2016/679 EU).