Obsah

Na území mesta sa nachádza 5 materských škôl, 7 základných škôl, 6 stredných škôl (1 gymnázium, 5 stredných odborných škôl), 2 vysoké školy, 2 základné umelecké školy a 3 centrá voľného času.

Mesto Piešťany  sa  stalo zo zákona  školským úradom  v roku 2004.

stredné školy

Gymnázium Pierra de Coubertina

riaditeľ školy: Mgr. Radim Urban od 01.01.2020

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Riaditeľ školy: Ing. Anna Zálešáková

Stredná odborná škola technická

Riaditeľ školy: Ing. Jozef Porubčan

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

Riaditeľ školy: Ing. Ladislav Blaškovič