Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešťany

Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešťany

 

Územný plán Centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Piešťany bol schválený uznesením MsZ mesta Piešťany č. 229/2001 zo dňa 19.12.2001.

V nasledovnom období zabezpečoval orgán územného plánovania aktualizáciu tejto územnoplánovacej dokumentácie na základe podnetov a požiadaviek fyzických a právnických osôb  i z vlastného podnetu  - a to obstaraním štyroch zmien a doplnkov (ZaD) ÚPN CMZ. Ku dnešnému dňu sa jednalo o nasledovné zmeny a doplnky:    

  • zmena č. 1 – „Dostavba Hotela Magnólia- blok B5“ - zmena schválená uzn. MsZ č. 3/2005
  • zmena č.2 – „Výstavba predajne potravín LIDL – blok B 30“ - zmena neschválená uzn. MsZ č. 123/2005/E (záväzná časť ÚPN CMZ)
  • zmena č. 3 – „Zástavba Námestia J. Murgaša – blok B7“ - zmena schválená  uzn. MsZ č. 80/2008
  • zmena č. 4 – „Úprava záväznej časti ÚPN CMZ  v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov“ - zmena schválená uzn. MsZ č. 172/2017  
  • zmena č. 5 - zmeny a doplnky vyplývajúce z preskúmania aktuálnosti ÚPN CMZ a z podnetov fyzických a právnických osôb – 

Záväzné časti Územného plánu CMZ Piešťany boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č.15/2001 v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2008, č. 26/2008, č. 2/2017 a č. 5/2021, v rámci ktorého sú na regulačných listoch blokov B1 – B41 určené záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov  a verejnoprospešné stavby. V rámci  riešeného územia ÚPN CMZ nie sú určené stavby, na ktoré sa nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.   Úplné znenie VZN č. 15/2001 - pracovná pomôcka

Riešené územie CMZ je vymedzené v prílohe č. 1 VZN, rozdelenie riešeného územia do jednotlivých blokov č. B1 – B41 je vyznačené v prílohe č. 2 VZN, návrh verejnoprospešných stavieb je uvedený v prílohe č. 3 VZN.   

ÚPN CMZ Piešťany obsahuje textovú a grafickú časť. V rámci textovej časti sú pre jednotlivé bloky zástavby B1 – B41 určené závery, resp. návrhy pre funkčné a priestorové usporiadanie územia a podmienky jeho zastavateľnosti s vymedzením verejnoprospešných stavieb.

Výkresy:  Komplexný urbanistický návrh,

Návrh priestorovej, funkčnej a architektonickej regulácie.    

Kompletná textová a grafická časť je k nahliadnutiu na MsÚ Piešťany – Odbor stratégie a rozvoja mesta

Archív obstarávania ZaD č. 5 ÚPN CMZ      

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 5,

Príloha oznámenia

Čistopis ZaD č. 5

Grafická časť

ZaD č. 5 ÚPN CMZ Piešťany_A3_27.07.2021

02_KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH_čistopis_07-2021

03_NÁVRHPRIESTOROVEJ FUNKČNEJ A ARCH. REGULÁCIE_čistopis_07-2021

04_NÁVRH DOPRAVY_čistopis_07-2021

06_NÁVRH TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY VODNÉ HOSP. A PLYNOFIKÁCIA_čistopis_07-2021

Textová časť

Obálka_čistopis

ZaD_č.5 ÚPN CMZ Piešťany_TEXT_čistopis_08.07.2021

Zoznam Verejnoprospešných stavieb_28.07.2021

 

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

26.3.2023 08:08

Aktuálna teplota:

10.1 °C

Vlhkosť:

62.9 %

Rosný bod:

3.3 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:492
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:4914613

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ