Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

1_cast

Miesto konania zápisu:

 

Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany                 www.zsmrspy.edu.sk

Základná škola, Holubyho 15, Piešťany,                              www.zsholubyhopn.edupage.sk

Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany,                             www.zsmojmirova.edupage.org

Základná škola, Brezová 19, Piešťany,                                           www.zsbrepy.edupage.sk

Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany             www.9zspn.edupage.org

Zápis2

 

Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany,
Základná škola, Holubyho 15, Piešťany,  
Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany, 
Základná škola, Brezová 19, Piešťany,
Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany 

ZŠ - Školské obvody - ulice zaradené do obvodov - podľa abecedy