Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

zapis

                         
OZNAM
                     

 

Mesto Piešťany

 na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany

číslo 6/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa

na plnenie povinnej  školskej dochádzky

v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,                                                                                                  

 

určilo čas zápisu

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

pre školský rok 2020/2021 nasledovne:

 

03. 04. 2020   od  14.00 h    do  18.00 h

04. 04. 2020   od  08.00 h    do  12.00 h.

                                                                                                 

Miesto konania zápisu:

Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany,

Základná škola, Holubyho 15, Piešťany,

Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany,

Základná škola, Brezová 19, Piešťany,

Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany .

 

 

Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je povinnosťou

rodičov, zapísať ho na niektorú základnú školu.

Rodičia zapíšu dieťa iba na jednu základnú školu.

Na zápis je treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

 

skola1