Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

zapis      O Z N A M

     

          Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR na Úrade vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom (2019-nCoV) na Slovensku a prijatými opatreniami  Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ základných škôl

u r č i l o

termín  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2020/2021:

 

od  20. 04. 2020  do  24. 04. 2020 a to nasledovne:

dňa 20 . 04.   a   21. 04. 2020   v čase  od  14.00 h    do  18.00 h

ňa 22 . 04.  až  24. 04. 2020   v čase  od  08.00 h    do  14.00 h

Zápis budú školy  organizovať bez osobnej prítomnosti detí !   

 

Miesto konania zápisu:

Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany   -  web:www.zsmrspy.edu.sk

Základná škola, Holubyho 15, Piešťany,                               - web: www.zsholubyhopn.edupage.sk 

Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany,                             -  web: www.zsmojmirova.edupage.org

Základná škola, Brezová 19, Piešťany,                                 -  web: www.zsbrepy.edupage.sk  

Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany     - web:www.9zspn.edupage.org

 

Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je povinnosťou

rodičov, zapísať ho na niektorú základnú školu.

Rodičia zapíšu dieťa iba na jednu základnú školu.

 

Na zápis je treba priniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča. 

 

Podrobnosti  o spôsobe zabezpečenia zápisu do základných škôl budú priebežne doplnené a zákonní zástupcovia detí budú o nich informovaní  prostredníctvom webovej stránky mesta Piešťany  a webových stránok základných škôl.