Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Materiály na rokovanie komisií - 17.01. - 18.01.2022

Komisia

Por.č.

Materiál

Spracovateľ

Predkladateľ

KpMŠaK, KpLPFaP

00122

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a centra voľného času,  na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni  v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Piešťany.

Materiály:

KpLPFaP,     KpMŠaK

PhDr. Podobová Mgr. Jančovič, PhD.

KpSVDaŽP

00222

Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany na základe podnetov fyzických a právnických osôb

Ing.arch. Vitková RNDr. Bartošová
KpLPFaP 00322 Návrh Dodatku č.10 k Nájomnej zmluve č.3500505, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP, KpSVDaŽP 00422 Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany a manželmi Ing. Filipom Kozákom a Mgr. Miroslavou Kozákovou Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpLPFaP 00522 Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Janu Svoradovú, Martinu Horvátovú a Mgr. Ľubicu Valovičovú, lokalita Orviská cesta Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpLPFaP 00622

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou BILLA REALITY SLOVENSKO, s.r.o  ako prenajímateľom a mestom Piešťany ako nájomcom.

Mgr. Graus RNDr. Bartošová

KpLPFaP, KpSMaK, KpZSVaB

00722

Návrh Dodatku k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ F.E. Scherera a Centrom pedagogicko
– psychologického poradenstva a prevenc

Materiály:

KpLPFaP , KpŠMaK, KpZSVaB

Mgr. Podhradská Mgr. Podhradská
KpLPFaP, KpSMaK, KpZSVaB 00822

Návrh dodatku č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ F.E. Scherera a OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu

Materiály:

KpLPFaP, KpŠMaK, KpZSVaB

Mgr. Podhradská Mgr. Podhradská
KpLPFaP, KpSMaK, KpZSVaB 00922

Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi ZŠ F.E. Scherera v Piešťanoch a o.z. Priatelia spoločentstva CENACOLO

Materiály:

KpLPFaP, KpŠMaK, KpZSVaB 

Mgr. Podhradská Mgr. Podhradská
všetky komisie 01022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

Materiály:

KpLPFaP, KpSVDaŽP, KpŠMaK, KpŠRaCR, KpZSVaB

RNDr. Bartošová Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP, KpŠMaK 01122

Návrh nájmu nebytových priestorov v správe MSKs pre Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Materiály:

KpLPFaP, KpŠMaK

Ing. Žažová Ing. Žažová
KpLPFaP 01222 Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného nájomcom užívajúcim nebytové priestory vo vlastníctve mesta Piešťany v správe Bytového podniku Piešťany, s.r.o. v súvislosti s prijatými opatreniami zamedzujúcimi šírenie vírusového ochorenia COVID-19 – 3 vlna  Mgr. Rybáriková Ing: Hubinský, CSc.

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 18:05

Aktuálna teplota:

19.2 °C

Vlhkosť:

61.4 %

Rosný bod:

11.6 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:23
DNES:2860
TÝŽDEŇ:16960
CELKOM:5850573

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ