Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Obsah

Na území mesta sa nachádza 5 materských škôl, 7 základných škôl, 6 stredných škôl (1 gymnázium, 5 stredných odborných škôl), 2 vysoké školy, 2 základné umelecké školy a 3 centrá voľného času.

Mesto Piešťany  sa  stalo zo zákona  školským úradom  v roku 2004.

ostatné inštitúcie

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave

Ústav Sv. Pátra Pia - Detašované pracovisko Piešťany - sv. Pátra Pia


Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM

Riaditeľ IFBLR: MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH