Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vodné plochy

 

Piešťany

Neoddeliteľnou súčasťou neodlučiteľne spätou zo životom je príroda. Príroda nášho mesta Piešťany je jedinečná a unikátna, je ovplyvnená polohou a históriou . Zdedili sme ju po našich predkoch a odovzdáme ju nasledujúcim generáciám. Príroda Piešťan umožňuje rozmanité spôsoby využitia na šport a relaxáciu ale hlavne priamo vplýva na bežný život. Povinnosťou každého z nás je prispieť k  ochrane prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi a taktiež utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov. Výsledkom nášho snaženia bude záchrana prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie ekologickej stability pre ďalšie generácie. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.
Mesto Piešťany prijalo viaceré dokumenty  týkajúce sa, ochrany prírody a krajiny, ktoré charakterizujú zásahy a spôsoby využívania , ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny alebo znížiť jej ekologickú stabilitu. Taktiež stanovujú odstraňovanie následkov takých zásahov.