Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Materiály na rokovanie komisií - 06.06. - 07.06.2022

Komisia

Por.č.

Materiál

Spracovateľ

Predkladateľ

KpSVDaŽP, KpŠRaCR 04922

Koncepcia rozvoja športu, športovej infraštruktúry a podpory športovej činnosti

Materiály: KpSVDaŽPKpSRaCR

Ing. Repíková

RNDr. Bartošová

Mgr. Jančovič, PhD.
KpSVDaŽP 05022

Koncepcia statickej dopravy

Košieľka, Návrh, časť 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Ing. Repíková,
p. Palkechová,
Ing. Kadlíček,
RNDr. Bartošová
Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP 05122 Návrh na fyzickú a účtovnú likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta Piešťany I ng. Faltus Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP, KpŠMaK 05222 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2021 Ing. Maroň Ing. Galová
KpLPFaP, KpŠMaK 05322 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2021 Ing. Fajmonová Ing. Žažová
KpLPFaP, KpŠMaK 05422

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o zrušení Elokovaného pracoviska, Školská 5, Veľké Kostoľaný, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Teplická 50, Piešťany a Dodatok k zriaďovacej listine

Materiály: KpLPFaPKpŠMaK

PhDr. Podobová Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP, KpŠMaK 05522

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany  č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu a centra voľného času,  na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni  v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Piešťany

Materiály: KpLPFaPKpŠMaK

PhDr. Podobová Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP 05622 Vyhodnotenie čerpania rozpočtu a hospodárenia Služieb mesta Piešťany za rok 2021 Ing. Racíková Ing. Dupkaničová
KpSVDaŽP 05722 Aktualizácia koncepcie detských ihrísk v meste Piešťany Bc. Zábrodská Ing. Dupkaničová
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
05822

Dopad energetickej krízy na rozpočet Služieb mesta Piešťany

Materiály: KpLPFaP a KpSVDaŽP

p. Haluza Ing. Dupkaničová
KpLPFaP 05922 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku 2022 Mgr. Lajchová Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP 06022 Voľby do orgánov samosprávy obcí  -  Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 Mgr. Lajchová RNDr. Bartošová
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
06122 Návrh na uzattvorenie nájomnej zmluvy s RNDr. Vierou Melicháčou Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
06222 Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Evu Horejšovú, lokalita Sasinkova Mgr. Kollárová RNDr. Bartošová
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
06322 Návrh na uzatvorenie zmluvy o starostlivosti o zeleň s Centrom architektúry, o.z. Mgr. Vanderflit RNDr. Bartošová
KpLPFaP 06422

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 2/2022, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií  z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

RNDr. Bartošová Mgr. Jančovič, PhD.
Všetky komisie 06522 Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2021 - Záverečný účet

Ing. Duračková

Ing. Kobelovská

Mgr. Jančovič, PhD.
Všetky komisie 06622

Návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 950 000 € na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta Piešťany

Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
Všetky komisie 06722 Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 532 019,68 € na zabezpečenie predfinancovania investičných akcií realizovaných zo spoločných programov SR a EÚ a zo ŠR SR Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
Všetky komisie 06822 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2022 Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
06922 Návrh na nájom pozemku Mesta Piešťany pre spol. Nexa, s.r.o., lokalita Priemyselná ulica, Piešťany JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP,
KpSVDaŽP
07022 Návrh na nájom pozemku Mesta Piešťany pre Mgr. Slavomíra Kňazovického s manž. Zdenou, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany JUDr. Damboráková RNDr. Bartošová
KpLPFaP 07122 Návrh na zapojenie finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti na preklenutie nedostatku bežných finančných prostriedkovz dôvodu enormného nárastu cien energií Ing. Racíková Ing. Dupkaničová
KpLPFaP 07222 Návrh na poskytnutie dotácií na podporu zamestnanosti  p. Tomešková RNDr. Bartošová
    Materiál na rokovanie dňa 10.06.2022    
KpLPFaP 07322 Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Royova 1650/1, Piešťany Mgr. Rybáriková Ing. Hubinský, CSc.

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 17:05

Aktuálna teplota:

19.4 °C

Vlhkosť:

60.7 %

Rosný bod:

11.6 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:14
DNES:2761
TÝŽDEŇ:16861
CELKOM:5850474

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ