Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Separovaný zber odpadu v meste Piešťany

V meste Piešťany sa v roku 2014 vyprodukovalo 18 633 t odpadu. Z celkového množstva vyprodukovaného odpadu sa vyseparovalo a zhodnotilo 7 293 t odpadu, čo predstavuje 39%. Na skládku odpadov bolo uložených 11 340 t odpadu. Našim cieľom je zvyšovanie množstva vyseparovaného odpadu, preto separujme, robíme to pre seba.

 

Prečo separovať

 

  • Pri správnom separovaní odpadu umožňujeme jeho opätovné využitie formou recyklácie. Separáciou odpadu zabezpečujeme čistejšie životné prostredie, šetríme prírodné zdroje surovín a energie a redukujeme množstvo odpadu uloženého na skládkach.

 

Propagácia a osveta separovaného zberu

 

 

 

Daj odpadu druhú šancu !