Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zoznam evidovaných psov

PesNa základe uznesenia Komisie pre ochranu životného prostredia pri MsZ zverejňujeme zoznam evidovaných psov v meste Piešťany, za ktorých bola riadne uhradená daň za psa. Evidenciu psov, v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vedie oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta.
 

 

Upozornenie!

Každý  pes  držaný  nepretržite viac  ako  90  dní  na  území Slovenskej  republiky  podlieha  evidencii  psov  (ďalej  len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v  lehote  do  30  dní  od  uplynutia  posledného  dňa  lehoty uvedenej  v  prvej  vete  v  mieste,  kde  sa  pes  v  danom  roku prevažne nachádza.
Ak pes chovaný (držaný) na území mesta Piešťany nie  je  nahlásený  do  evidencie psov,  ktorú  vedie odbor životného prostredia  MsÚ,  držiteľ  psa  sa  dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta (v zmysle zákona  č.  282/2002  Z.z. ktorým  sa  upravujú  niektoré podmienky držania psov). Držiteľ psa je povinný oznámiť každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaju oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný. Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási odboru životného prostredia mesta,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez  toho  aby  bol  sám  napadnutý alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je prenosná na iného psa. Držiteľ psa je povinný do 30 dní splniť si ohlasovaciu povinnosť vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti  k  dani  za  psa. Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca  dane  povinný  uložiť  pokutu  nie  menej  ako  5  eur,  najviac  však  do  3  000  eur.

 

Zoznam evidovaných psov: k 30.06.2020

 

Ev.číslo Plemeno Adresa chovu Nebezpečný
1089 kokeršpaniel 8.mája 2800/3   
0252 Yorkšírsky teriér 8.mája 2801/5   
587 1 8.mája 2801/5   
0528 čivava 8.mája 2801/5   
1937 Yorkshire Terrier 8.mája 2802/9   
1604 Kríženec 8.mája 2802/9   
1953 Beagle 8.mája 4386/13   
2072   8.mája 4387/15   
0762 kríženec 8.mája 4387/15   
1100 amer. pitbull A.Dubčeka 3534/2   
1797 Jack Russel terrier A.Dubčeka 3534/2   
0387 maltézsky A.Dubčeka 3534/2   
1391 King Charles Spaniel A.Dubčeka 3535/4   
1970 Kríženec A.Dubčeka 3536/6   
2056 Basenji A.Dubčeka 3537/10  
1615 Maltézsky psík A.Dubčeka 3537/12   
0887 bradáč malý A.Dubčeka 3537/12   
1941 Kríženec A.Dubčeka 3539/1   
1554 Yorkshire Terrier A.Dubčeka 3539/1  ÁNO
0572 mops A.Dubčeka 3539/1   
2181/19 Bernský salašný pes A.Dubčeka 3539/3   
4229 bišon A.Dubčeka 3540/5   
2798 AMERICKÝ KOKRŠPANIEL A.Dubčeka 3540/5   
2268 labrador  retriever A.Dubčeka 3540/5   
1210 beagle A.Dubčeka 3540/7   
1984 Beagle A.Dubčeka 3540/7   
0330 nemecký špic A.Dubčeka 3540/7   
3383 kríženec A.Dubčeka 3543/17  
0715 kríženec A.Dubčeka 3543/17  
2129/19 Zlatý retriever A.Dubčeka 3544/19   
2579 zlatý retriver A.Hlinku 18/28   
1721 Jazvečík A.Hlinku 18/30   
1189 Kavalier král karol 4 A.Hlinku 18/32   
1151 labradorský retriever A.Hlinku 18/32   
1321 jack russel terier A.Hlinku 18/34  
0833 nemecký vlčiak A.Hlinku 18/36   
1535 kríženec A.Hlinku 18/36   
1683 zlatý retriever A.Hlinku 18/38   
798 nemecký ovčiak A.Hlinku 19/40   
2019 Doberman A.Hlinku 19/40   
2175 Maltézsky psík A.Hlinku 19/40   
4330 maďarská vižla A.Hlinku 20/42  
1595 Kríženec A.Hlinku 21/44   
1709 Nemecký ovčiak A.Hlinku 37/5   
0306 Bígl A.Hlinku 37/7   
1183/14 Jack Russel terrier A.Hlinku 37/9   
1948 Čivava A.Hlinku 53/43   
1948/17 Čivava A.Hlinku 53/43   
0641 Yorkshirský terier A.Hlinku 53/45   
0756 Kríženec A.Hlinku 53/47   
1706 Mops (Pug) A.Hlinku 53/49  
0966 Yorkshire A.Hlinku 53/49  
0967 Yorkshire A.Hlinku 53/49  
0965 Yorkshire terier A.Hlinku 53/49  
3575 ratlík A.Hlinku 53/51  
3340   A.Hlinku 55/55   
1128 kríženec A.Hlinku 55/55   
2227/19 Jazvečík A.Hlinku 55/57  
1594 Nemecký ovčiak A.Hlinku 56/63   
1751 Kríženec A.Hlinku 56/65   
0394   A.Hlinku 58/79   
2104/18 Jazvečík A.Hlinku 58/81   
0368 bišon A.Hlinku 59/83   
1952   A.Hlinku 59/83   
2164 maltézsky psík A.Hlinku 59/83   
1504 Čivava A.Hlinku 59/85   
0308 Bichon frise A.Hlinku 59/95   
1662 bichon A.Hlinku 59/95   
1436 Jack russel terier A.Hlinku 61/107   
3664 jazvečík A.Hlinku 61/107   
1052 yorkshirský teriér A.Hlinku 61/107   
1452 Kríženec A.Hlinku 61/107   
0978 Kríženec A.Hlinku 61/107   
0325 Čivava A.Hlinku 62/111  
0947 nemecký ovčiak A.Hlinku 62/111  
2007 Čivava A.Hlinku 62/111  
1715 yorkšírsky terier A.Hlinku 62/111  
0948 vlčiak A.Hlinku 62/111  
2720 nemecký ovčiak A.Hlinku 62/111  
0508/16 vižla A.Hlinku 63/109  
0804 Kríženec A.Hlinku 6433/115  
0466 JAZVEČÍK A.Šindelára 736/11   
0467 JAZVEČÍK A.Šindelára 736/11   
1107 francúzký buldoček A.Šindelára 738/13   
1333 Maltézsky psík A.Šindelára 886/14   
2117 American Staffordshire Terrier A.Šindelára 889/8   
1263 pinč A.Šindelára 892/2   
1967/17 Yorkshire Terrier A.Šindelára 961/15   
3137 labrador Adama Trajana 4651/10  
0912/17 Jack Russel terrier Adama Trajana 4651/10  
0097/18 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4651/10  
3320 francúzky buldoček Adama Trajana 4651/10  
1548 Kríženec Adama Trajana 4651/10  
1716 Čivava Adama Trajana 4651/8  
0834 džek raseterier Adama Trajana 4651/8  
3111nevrátená zlatý retríver Adama Trajana 4651/8  
2024 Maltézsky psík Adama Trajana 4651/8  
0698 čivava Adama Trajana 4652/14  
0172 pražský krisařík Adama Trajana 4652/14  
2180/18 Kríženec Adama Trajana 4652/14  
1742/15 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4652/14  
1791 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4652/16  
3220 Yorkschir Adama Trajana 4652/16  
2531 kríženec kokršpaniel Adama Trajana 4652/18  
1602 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4652/18  
1164 kríženec Adama Trajana 4652/18  
0010 west higland white terier Adama Trajana 4652/18  
1930 bichon Adama Trajana 4652/18  
2018 kokršpaniel Adama Trajana 4652/18  
3838 kríženec Adama Trajana 4652/18  
1066 dlhosrstý jazvečík Adama Trajana 4652/18  
1832   Adama Trajana 4753/20  
144detská Yorkshire Terrier Adama Trajana 4753/20  
3560 pudel malý Adama Trajana 4753/20  
1265 trpasličí pinč Adama Trajana 4753/22  
1825 kríženec Adama Trajana 4830/13  
1312 Bullterrier Adama Trajana 4830/13  
0342 yorskshirský teriér Adama Trajana 4830/15  
1411 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4830/15  
109do1/2roka   Adama Trajana 4830/15  
0688 Americký pit bull teriér Adama Trajana 4830/17  
2205 Kríženec Adama Trajana 4830/3  
1777 Pudel Adama Trajana 4830/5  
1880 Čínsky chocholatý pes Adama Trajana 4830/5  
1012 Pudel malý Adama Trajana 4830/7  
0713 ratlík Adama Trajana 4830/7  
1534 maltez + čivava zmes Adama Trajana 4830/7  
117detská francúzky buldoček Adama Trajana 4834/21  
2191 Čivava Adama Trajana 4834/21  
1162   Adama Trajana 4834/21  
0830 yorksirský teriér Adama Trajana 4834/21  
1336 west higland white terier Adama Trajana 4834/23  
0876 anglický kokršpaniel Adama Trajana 4834/23  
1218 Shih-tzu Adama Trajana 4834/25  
1878 Bulldog Adama Trajana 4834/25  
0120 maltézák Adama Trajana 4834/25  
0580 labrador Adama Trajana 4834/25  
2074 Husky Adama Trajana 4834/25  
2192 Zlatý retriever Adama Trajana 4834/27  
0302 Maltézsky psík Adama Trajana 4834/29  
1775 Irish Terrier Adama Trajana 4834/31  
0600   Adama Trajana 4834/33  
1823/16 bišon Adama Trajana 4834/35  
2196   Adama Trajana 4834/35  
0533 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4834/35  
1131 bígl Adama Trajana 4834/37  
2994 jazvečík Adama Trajana 4834/37  
1096   Adama Trajana 4834/37  
2070 Labrador retriever Agátová 270/7   
4362 miešanec Agátová 270/7   
1947 1 Agátová 272/11   
0704 žofa Agátová 275/17   
0173 nem. vlčiak Agátová 276/19   
1660 Kríženec Agátová 292/20   
717 kríženec Agátová 292/20   
4098 Čivava Agátová 293/18   
3579 zlatý retriver Agátová 295/14   
3410 jack russel terier Agátová 297/10   
0264 kríženec Agátová 301/2   
1979/17 Veľký švajčiarsky salašný pes Agátová 5230/12   
0249 Yorkshire Terrier Agátová 6996/30   
0869 malý bradáč Bajzova 6718/8   
0991 jack russel teriér Bajzova 708/9   
2049 Jazvečík Bajzova 710/13   
0292 jazvečík Bajzova 710/13   
3653 rhodesian ridgeback Bajzova 712/17   
1513/14 Maltézsky psík Baltská ulica 7060/13  
2226/19   Baltská ulica 7436/9  
1934 Slovenský kopov Beckovská 6901/7   
1397 zlatý retriver Beethovenova 1795/10   
0089 Labrador retriever Beethovenova 1812/1   
0471 miešanec Bernolákova 1485/11   
1286 Čivava Bernolákova 1486/12   
0190 Jazvečík Bernolákova 1488/8   
0187 kríženec Bodona 4929/41 A  
1858/16 pomeranian Bodona 5285/35   
1136 jazvečík Bodona 6577/52 A  
2246 kríženec Bodona 722/13   
1680 Americký kokeršpaniel Bodona 725/19   
1050 Yorkshire Terrier Bodona 733/59 A  
1051 Papillon Bodona 733/59 A  
2133 kríženec labrado Bodona 739/43   
2136 Jack Russel terrier Bodona 744/53   
0817 1 Bodona 746/57   
1201 kríženec Bodona 768/48   
2130 Kríženec Bodona 790/4   
3655   Borovce 81  
2564 labrador Bottova 982/14   
1399   Bottova 983/12   
2166 Mops (Pug) Bottova 990/3   
0058 kríženec Bottova 991/5   
0128 maltezak Bottova 996/15   
1112 kríženec Bratislavská 2740/12   
0611 jazvečík Bratislavská 2748/28   
3389 labradorský retriver Bratislavská 2754/40   
2902 kríženec Bratislavská 2757/46   
0131 maltézsky psík Bratislavská 2771/74   
2121 Beagle Bratislavská 2772/76   
1184 Rhodézský ridgeback Bratislavská 2772/76   
1182 kríženec Bratislavská 2780/92   
3422 bavorský farbiar Bratislavská 2782/96   
2814 nemecký ovčiak Bratislavská 2783/98   
2879 bígl Bratislavská 2792/116   
0782/17 Kríženec Bratislavská 2793/118   
0782 Kríženec Bratislavská 2793/118   
0537 kríženec Bratislavská 2817/25   
3235 1 Bratislavská 2822/35   
46do1/2roka maltezák Bratislavská 2822/35   
0587   Bratislavská 2825/41   
2894 alamut krížený s vlčiakom Bratislavská 2831/55   
0875 kríženec Bratislavská 2832/57   
1024 shi - tzu Bratislavská 2832/57   
0983 špic Bratislavská 2834/61   
3665 hladkosrstý pinč Bratislavská 2837/67   
3666 hladkosrstý pinč Bratislavská 2837/67   
0760 kríženec Bratislavská 2855/105   
2630 čivava dlhosrstá Bratislavská 2858/111   
1774 Maltézsky psík Bratislavská 2859/113   
3294 maltézky pinč Bratislavská 2859/113   
0503 biegel Bratislavská 2859/117   
1226 Nemecký ovčiak Bratislavská 2860/121   
1923 Kríženec Bratislavská 2860/121   
2034/18 Maltézsky psík Bratislavská 2860/121   
4017 Staffordshire Bull Terrier Bratislavská 2861/127   
1688 kríženec Bratislavská 2861/127   
1302 Maltézsky psík Bratislavská 2861/127   
4015 Maltézsky psík Bratislavská 2861/127   
4016 Maltézsky psík Bratislavská 2861/127   
0693 kríženec jazvečíka Bratislavská 2861/129   
1425 Yorkshire Terrier Bratislavská 2861/131   
0177 jack-russel Bratislavská 2861/133   
1123 yorkshirsky teriér Bratislavská 2861/137   
1738 čivava Bratislavská 6499/63 A  
0852 bišon Bratislavská 6506/21  
0019 Taliansky chrtík Bratislavská 7184/157  
1356 Cavalier King Charles Spaniel Bratislavská 7185/159  
1692 Yorkshire Terrier Bratislavská 7186/163  
2103   Bratislavská 7188/169  
2052 Bernský salašný pes Bratislavská 7189/171  
0919 kríženec anglického kokeršpaniela a špica Bratislavská 7189/171  
1040 1 Brezová 2865/2   
1566/14 Ruský chrt Brezová 2866/4   
1874/17 Labrador retriever Brezová 2867/6   
0297 španielsky cavalier Brezová 2871/3   
4035 Kríženec Brezová 2871/3   
0283 pudel trpasličí Brezová 2872/5   
1005 yorkshire teriér mini Brezová 2872/5   
0326 foxterier + jagdterier Brezová 2873/9   
0588 toy pudel Brezová 2873/9   
2873 Čivava Brezová 2873/9   
2154 Kríženec Brezová 2874/13   
2090/18   Brezová 2874/15   
0835 Boloňský psík Brezová 4527/14   
1004 vlčiak Brigádnická 2523/4   
0343 N.D.S. nemecký drôtosrstý stavač Brigádnická 4343/10   
1671   Brigádnická 4587/12   
1045 ratlík Brigádnická 4587/12   
1046 bígel Brigádnická 4587/12   
3842 bavorský farbiar Budatínska 7082/4  
383   Budatínska 7082/4  
1942 Kríženec Cintorínska 1934/24   
2033 shitzu Cintorínska 2705/19   
0233 bichon frise Cintorínska 2709/27   
0244 stredoazijský ovčiak Cintorínska 2711/31   
1710 bigl Cintorínska 2715/39   
2556 špic Cintorínska 2722/53   
3654 maltézsky Cintorínska 2727/20   
1344 Shar-Pei Cintorínska 2729/16   
1198 shar-pei Cintorínska 2729/16   
2002 Kríženec Cintorínska 5229/34   
0879 dlhosrstý jazvečík Čachtická 6732/7   
1402/14 Jack Russel terrier Čachtická 6894/10  
2132/19 Yorkshire Terrier Čachtická 6902/12   
2578 kríženec nemeckého ovčiaka Čachtická 6984/8   
0237 kríženec Čachtická 7793/19  
2209 pražský krysaŕík Čachtická 7793/21  
1856 Jack Russel terrier Čachtická 7793/21  
2085 Akita Čachtická 7793/21  
1958 Maďarská vyžla Čkalovova 4468/26   
0955 kríženec Čkalovova 4472/18   
3796 zlatý retriever Čkalovova 4472/18   
0727 kríženec Čkalovova 463/60  
0357 Austrálsky dobytkársky pes Čkalovova 495/5   
2179 Nemecký ovčiak Čkalovova 499/15   
0106 bischon Čkalovova 501/21   
0825 špic malý Čkalovova 504/16   
0824 bradáč stredný Čkalovova 505/14   
1694 Zlatý retriever Čkalovova 508/8   
1161   Čkalovova 508/8   
1003 Čivava Čkalovova 510/2   
0034 kríženec Čkalovova 6331/9   
0090 Stredoázijský ovčiak Čkalovova 6717/19   
0018 labradorský retríver D.Tatarku 2964/19   
4048 americký kokoršpaniel D.Tatarku 2964/19   
2401 Labradorský retriever D.Tatarku 2967/7   
2171 Border Collie D.Tatarku 2969/11  
0212 whippet D.Tatarku 2970/13   
1885 Bernský salašný pes D.Tatarku 7444/24  
2142 Siberian husky Dechtice 407  
1603 Kríženec Detská 4760/3   
1925 1 Detvianska 325/49   
1360 Nemecký ovčiak Detvianska 326/51   
1311   Detvianska 326/51   
0238 Pudel Detvianska 359/19   
0502   Detvianska 360/21   
3723 kríženec Detvianska 362/25   
0155 yorkshirský teriér Detvianska 367/35   
0092   Detvianska 370/41   
1414 Kríženec Detvianska 371/43   
3034 rablador Detvianska 384/20   
0935 borderterier Detvianska 385/18   
0795 bernský salašnícky Detvianska 389/10   
0500 JAZVEČÍK drôtosrstý Detvianska 391/6   
1505 Bernský salašný pes Detvianska 4963/45   
1371   Detvianska 4963/45   
1174 nemecký ovčiak Díčova 4600/73   
4374 jagterier Díčova 5152/33   
2003 Kríženec Díčova 6487/33 A  
2055 Kríženec Díčova 901/67   
3374 kríženec Díčova 904/61   
1961 American Staffordshire Terrier Díčova 905/59   
2163 Kríženec Díčova 914/41   
0731 kríženec Díčova 916/37   
1542 jazvečík Díčova 921/27  ÁNO
4326 Nemecký ovčiak Díčova 926/17   
2127 kríženec jazvečík Díčova 933/3   
1789 King Charles Spaniel Díčova 934/1   
833   Díčova 934/1   
1400 JAZVEČÍK Díčova 935/2   
4057 Čivava Díčova 937/6   
1730 Čivava Díčova 938/8   
2182 Zlatý retriever Díčova 939/10   
1455 Zlatý retriver Díčova 945/24   
0491 bígel Díčova 947/28   
1034 jazvečík hrubosrstý Díčova 948/30   
1149 kríženec Díčova 949/32   
1407 pražský krisaŕik Díčova 956/46   
0523 kríženec Díčova 957/48   
1863   Díčova 958/50   
0401 kríženec Dlhá 3140/9   
1711 Kríženec Dlhá 3141/11   
0595 Aljašský malamut Dlhá 3143/15   
1755 Labrador retriever Dlhá 3143/15   
1144   Dlhá 3147/21   
1143 West Highland White Terrier Dlhá 3147/21   
1598/14 Nemecký ovčiak Dlhá 3156/41   
1077 zlatý retriver Dlhá 3158/45  
0773 nemecký ovčiak Dlhá 3162/55   
0298 mops Dlhá 3164/59   
0807 slov. kopov Dolná Bzová 227  
2126 Labrador retriever Dominova cesta 3618/18  
2506 zlatý retriever Domkársky rad 697/12   
0654 malý bradáč Domkársky rad 699/16   
0832 jazvečík Dopravná 2343/5   
1813 Labrador retriever Dr. D. Úradníčka 193/5  
0346 Kríženec Družby 4131/1   
194 foxterier - jazvečík Družby 4137/13   
0880 jazvečík Družby 4141/21   
1519 labrador Družby 4143/25   
0882 jazvečík Družby 4144/27   
2486 bavorský farbiar walský špringelšpaniel Družby 4156/51  
1528 Nemecký ovčiak Družby 4157/53   
1527 yorkshirský teriér Družby 4157/53   
1682 Kríženec Družby 4161/61   
0790 kríženec Družby 4163/65   
1908 Kríženec Družby 4166/69   
0750 kríženec Družby 4173/6   
0635   Družby 4174/8   
0636   Družby 4174/8   
0895 český bradáč Družby 4175/10   
0857 kríženec Družby 4178/16   
0810 zmiešaný  - polovnícky Družby 4184/28   
2053 Yorkshire Terrier Družby 4184/28   
0870 kríženec Družby 4185/30   
141detská Kríženec Družby 4185/30   
115detská anglický buldoček Družby 4185/30   
2017 Kríženec Družby 4200/60   
0881 kríženec Družby 4202/64   
921 Nemecký ovčiak Družby 6402/37   
0540 vlčiak Družby 6689/81  
1888 Rotwajler Družby 6737/79   
0796 veimarský stavač Družby 6843/83   
1076   Družstevná 2489/7   
0070 kríženec Družstevná 2491/11   
600 1 Družstevná 2494/17   
2156/19 Border Collie Družstevná 2500/12   
3031 čivava Družstevná 2500/12   
1091 krížený jazvečík Družstevná 2500/12   
1268 kríženec Dubová 223/3   
0871 Kríženec Dubová 227/11   
3635 srnčí ratlík Dubová 229/15   
0752 Kríženec Dubová 230/17   
0062 nemecký ovčiak Dubová 232/21   
1366 kríženec Dubová 236/29   
0175 jazvečík Dubová 239/35   
0612 kríženec Dubová 247/2   
0576 malý bradáč Dubová 248/4   
1148   Dubová 259/26   
0072 terier Westik Dubová 260/28   
1659 Talianský stavač Dubová 263/34  
2841 jazvečík dlhosrstý Dubová 5100/27   
1699 JAZVEČÍK Dubová 5620/30  
1955 Kríženec Dubovany 276  
1450 kríženec Dudvážska 4211/7   
0951 jack russel teriér Dudvážska 4215/15   
2839   Dudvážska 4221/27   
1155   Dudvážska 4221/27   
1913 kríženec Dudvážska 4222/29   
2860 kríženec cocer-jazvečík Dudvážska 4224/33   
1651 yorkshirsky teriér Dudvážska 4226/37   
0495 kríženec Dudvážska 4226/37   
3893 kríženec Dudvážska 4227/39   
1773 Kríženec Dudvážska 4233/6   
1459 kríženec malý Dudvážska 4811/47  
1338 kríženec Dudvážska 6740/49   
0517 weimarský stavač Dudvážska 7565/6 A  
1543 Kríženec Dudvážska 7567/14  
4470 cairn terér E.Belluša 6936/10   
1676 Kríženec E.Belluša 6936/12  
3537 kríženec westík, bradáč E.Belluša 6936/18   
0296 yorkshirsky teriér E.F. Scherera 4796/1   
2013 Kríženec E.F. Scherera 4796/1   
0301   E.F. Scherera 4796/1   
1482 kríženec E.F. Scherera 4796/3   
1208 Čivava E.F. Scherera 4797/7   
1120 Kríženec E.F. Scherera 4797/7   
3683 ratlík E.F. Scherera 4798/11   
0665 kríženec E.F. Scherera 4798/11   
2023 Kríženec E.F. Scherera 4798/11   
2077 maďarský puli E.F. Scherera 4798/11   
1634 Kríženec E.F. Scherera 4798/13   
0805 Kríženec E.F. Scherera 4798/13   
1413 kríženec E.F. Scherera 4798/15   
0045 kríženec E.F. Scherera 4798/15   
1986 Kríženec E.F. Scherera 4798/15   
1124 kríženec E.F. Scherera 4798/15   
0942 kríženec E.F. Scherera 4798/15   
4218 pitbull E.F. Scherera 4798/15   
0847 kríženec E.F. Scherera 4798/9  
0846 Čivava E.F. Scherera 4798/9  
0217   E.F. Scherera 4798/9  
2176 Jack Russel terrier E.F. Scherera 4799/30  
0315 jazvečík mix E.F. Scherera 4799/30  
1927 Whippet E.F. Scherera 4799/32   
2190/19 Čivava E.F. Scherera 4799/32   
3190 írsky pšeničný jemnosrstý teriér E.F. Scherera 4799/32   
0356 mops E.F. Scherera 4799/32   
1648 Kríženec E.F. Scherera 4799/36   
0939 čivava E.F. Scherera 4799/36   
2131 Jazvečík E.F. Scherera 4799/38   
1503 oriešok E.F. Scherera 4799/38   
2183 Kríženec E.F. Scherera 4800/28   
1035 maltezák E.F. Scherera 4801/18   
0266 jack rasel terier E.F. Scherera 4801/18   
1734 Kríženec E.F. Scherera 4801/18   
3126 zlatý retriever E.F. Scherera 4801/20   
2162 Labrador retriever E.F. Scherera 4802/22   
0391 Jack Russel E.F. Scherera 4802/22   
2158 Maltézsky psík E.F. Scherera 4802/24   
0649 yorkshire E.F. Scherera 4803/12   
0701 jack russel terier parson E.F. Scherera 4803/12   
2143 Maltézsky psík E.F. Scherera 4803/12   
2022 kopov E.F. Scherera 4803/12   
0872 kríženec E.F. Scherera 4803/8   
1094 kríženec - čivava E.F. Scherera 4803/8   
1890 Pudel E.F. Scherera 4803/8   
0118 mops E.F. Scherera 4803/8   
1799 Čivava E.F. Scherera 4803/8   
3680 bišonek Fándlyho 4509/3   
0161 Vlčiak Fándlyho 973/5   
2734 Ridgeback Fándlyho 974/9   
0102 anglický kokršpaniel Fándlyho 975/12   
0802 Briard Fándlyho 976/10   
1295 Kríženec Fándlyho 977/8   
2229 Bulldog Fínska ulica 7008/5   
4081 Čivava Fínska ulica 7008/5   
2228 Jack Russel terrier Fínska ulica 7132/23  
0321 nem. ovčiak Fínska ulica 7176/26  
0322 JAZVEČÍK Fínska ulica 7176/26  
2014 Zlatý retriever Fínska ulica 7358/17  
1249 JAZVEČÍK Fínska ulica 7447/27  
0409 Francúzsky bišon Furdekova 1921/3   
1352 kríženec Furdekova 1924/9  
0709 pudel Furdekova 1927/18   
0922 kríženec Furdekova 1933/2   
0699 čivava Gaštanová 2901/16   
3877 kríženec francúzskeho buldočka Gaštanová 2901/16   
2915 Yorkschire Gaštanová 2903/20   
2011 NO Gaštanová 2906/26   
2011/18 Nemecký ovčiak Gaštanová 2906/26   
1274 americký kokršpaniel Gaštanová 2920/23   
1273 bernský salašnícky Gaštanová 2920/23   
1757 Kríženec Gen. M. R. Štefánika 384/27  
0779 Border Collie Golfová 7400/1  
1954 Čivava Golfová 7818/8  
1197 jack russel terier Golfová 7886/16  
2898 kríženec Haluzického 550/4   
2832 kríženec Haluzického 551/2   
0525 Weimarský stavač Heinolská ulica 6846/6  
0427 labrador Heinolská ulica 6878/1  
1959 Československý vlčiak Heinolská ulica 6878/1  
1222 angl. buldog Heinolská ulica 6882/12  
2665 malý stavač Heinolská ulica 6897/11  
1264 Jack Russel terrier parson Heinolská ulica 6963/25  
0009 Yorkshire Terrier Helsinská ulica 6968/5   
9/15 Jack Russel terrier Helsinská ulica 6968/5   
0345 Bischon Helsinská ulica 6968/5   
0319 weimarský stavač Helsinská ulica 7499/9  
1530 colia Helsinská ulica 7915/13  
1030 nemecký ovčiak Hlboká 2988/14   
2123 Whippet Hlboká 2992/22   
3299 pointer anglický stavač Hlboká 2992/22   
3002 čivava Hlboká 2992/22   
1913/17 Maltézsky psík Hlboká 2993/24   
1556 Zlatý retriever Hlboká 2995/28   
0973 yorkshirský teriér Hlboká 3000/38   
1552 Labrador retriever Hlboká 3004/46   
0726 Cairn Terrier Hlboká 3006/50   
2160 Jazvečík Hlboká 3007/52   
0993 labrador Hlboká 3007/52   
4319 vlčiak Hlboká 3014/72   
1704 Kríženec Hlboká 3017/78   
0239 nemecký špic Hlboká 3017/78   
2203   Hlboká 3018/84   
0721 bigl - kokršpaniel Hlboká 3026/25   
2016 Cavalier King Charles Spaniel Hlboká 3027/23   
0260 Yorkshire Terrier Hlboká 3029/19   
0660 labrador Hlboká 3031/15   
1266 Čivava Hlboká 3031/15   
112-do1/2roka jack rasel Hlboká 3035/3   
2931 bígl Hlboká 3035/3   
1874   Hlboká 4380/64   
355 1 Hlboká 4590/88   
2193 Shiba Hlboká 4794/45   
2194 Shiba Hlboká 4794/45   
2195 Shiba Hlboká 4794/45   
0956 zlatý retriever Hlboká 5228/80   
1325 grosser schweizer sennnenhund Hlboká 5294/37   
0369 jazvečík dlhosrstý trpasličí Hodžova 2139/8   
1675 Kríženec Hodžova 2141/12   
2005 Kríženec Hodžova 2141/12   
0386 sibírska lajka Hodžova 2141/12   
0986 maltézsky Hodžova 2143/16   
2690 krížený Hodžova 2153/9   
3212 bígl Hodžova 2153/9   
2146 Kríženec Hodžova 2153/9   
1733 Maltézsky psík Hodžova 2153/9   
1626 Jack Russel terrier Hollého 1984/21   
1973 Kríženec Hollého 1986/17   
1456 Nemecký ovčiak Hollého 1988/13   
0529 bišon Hollého 1993/3   
0623 labrador Hollého 1995/2   
0692 labrador Hollého 1997/6   
1658 Pudel Hollého 1999/10   
0575 kríženec jazvečíka Hollého 1999/10   
0837 jazvečík Hollého 2003/20   
2201 Border Collie Hollého 2007/28   
0888 labrador Hollého 2009/32   
1132 Yorksir terier Hollého 2011/36  
0439 1 Holubyho 1052/13   
289 jazvečík Holubyho 1060/14   
0430   Holubyho 4399/28   
1870 kríženec Holubyho 7018/29 A  
0100 kríženec Hospodárska 2648/9   
0071   Hospodárska 2649/11   
0052 Rotriever Hospodárska 2684/17   
0140 Kríženec jazvečíka Hospodárska 4242/1   
1079 schizu Hospodárska 5043/37   
0043 ratlík Hoštáky 1004/13   
0063 ratlík Hoštáky 1012/29   
4301 staf. bulteriér Hoštáky 1025/42   
2964 kríženec Hoštáky 1025/42   
3367 NO Hoštáky 1040/12   
3516 maltézsky teriér Hoštáky 1042/8   
2094 husky Hoštáky 6455/47 A  
0444 staffordshire bull terier Hričovská 7494/4  
1298 Československý vlčiak Hurbanova 2354/34   
298 Československý vlčiak Hurbanova 2354/34   
3386 yorkshire terier Hurbanova 2355/42   
3 Americký kokeršpaniel Hurbanova 2356/44   
0634 beagle Hurbanova 2357/46   
0969 Kríženec Hurbanova 2360/33   
1988 Stredoázijský ovčiak Hurbanova 2377/25   
2704 labrador Hurbanova 2464/2   
1404 kríženec Hurbanova 2468/12   
0478 labrador Hurbanova 2468/12   
1071 yorksyrský teriér Hurbanova 2473/26   
1310 Kríženec Hurbanova 2482/17   
1537 Cane Corso Hurbanova 4297/23   
4363 beagle Hurbanova 4783/48   
0383 Čivava Hurbanova 5293/39   
0384 Čivava Hurbanova 5293/39   
2025 Veimarský stavač Hurbanova 6886/45  
0890 Westheilend terier Hviezdoslavova 1855/2   
0411   Hviezdoslavova 1868/21   
0691   Hviezdoslavova 1873/31   
0497 kríženec Hviezdoslavova 1874/33   
3766   Hviezdoslavova 1876/37   
1902 Kríženec Hviezdoslavova 1877/39   
2589 kríženec Hviezdoslavova 1889/10   
1484 Maltézsky psík Hviezdoslavova 1911/54   
1483 Border Collie Hviezdoslavova 1911/54   
225 jazvečík Hviezdoslavova 1916/64   
1032 Yorkie terier Hviezdoslavova 230  
0705 Yorkshire terrier Hviezdoslavova 6516/22 A  
0367 Maďarská vižla Chalupkova 2172/7   
0980 labradorský retriever Chalupkova 2178/12   
3368 Yoskshire terier Ivana Stodolu 1281/22   
0032 labrador Ivana Stodolu 4267/1   
0016 Yorkshirský teriér Ivana Stodolu 4513/9   
0548 rotvajler J.Jesenského 4286/11   
0311 Yorkšír J.Jesenského 4289/17   
0547 Kavalier King Charles Spaniel J.Jesenského 4291/21   
0780 husky J.Jesenského 4294/4   
0150 labrador retriever J.Kupeckého 3298/1   
1022 labrador J.Kupeckého 3302/9   
1172 Čivava J.Kupeckého 3303/11   
0443 cross breed J.Kupeckého 3311/27   
0579 Čivava J.Kupeckého 3324/53   
0861 nemecký ovčiak J.Kupeckého 3326/57   
1170 Kríženec J.Kupeckého 3334/16   
3231   J.Kupeckého 3341/30   
1244   J.Kupeckého 3347/44   
0157 stavač J.Kupeckého 3350/50   
0448 vlčiak J.Kupeckého 3351/52   
4135 yorkshirský teriér J.Kupeckého 3354/58   
2068   J.Kupeckého 3356/62   
2010 Beagle J.Kupeckého 3358/66   
0953 weimarský stava J.Kupeckého 3359/68   
0307 Jack russel terier J.Kupeckého 3992/11 A  
1783/16 Zlatý retriever J.Kupeckého 5256/51 A  
1794 maďarská vyžla Jachtárska 7194/53  
1879 Maltézsky psík Jachtárska 7195/55  
4146 pudel královský Jachtárska 7241/39  
3626 bernardín Jachtárska 7242/41  
2218 pudel Jachtárska 7248/61  
0716 pražský krisarík Jachtárska 7251/34  
0229 zlatý retriever Jachtárska 7254/44  
0333 zlatý retriver Jachtárska 7255/46  
0823 jazvečík Jachtárska 7371/26  
0598 yorkshear teriér Jánošíková 511/1   
2082 Labrador retriever Jánošíková 518/15   
2081 Stredoázijský ovčiak Jánošíková 518/15   
1655 Bradáč malý Jánošíková 522/23   
1820 Labrador retriever Jánošíková 526/31   
4193 kríženec boxera Jánošíková 531/41   
2188 kríženec Jánošíková 533/45   
1896 hasky Jánošíková 536/51   
0167 whippet Jánošíková 538/55   
0166 labrador Jánošíková 538/55   
3122 schitzu Jánošíková 540/61   
0571 Kríženec Jánošíková 558/72  
0521 RTW Jánošíková 561/66  
0519 Yoršírsky terier Jánošíková 561/66  
4469 kríženec Jánošíková 562/64   
3829 kríženec Jánošíková 566/56   
0745 slovenský kopov Jánošíková 569/50   
1701 zlatý retriever Jánošíková 573/42   
0230 kríženec Jánošíková 577/34   
2018/18 Zlatý retriever Jánošíková 578/32   
0703 kríženec Jánošíková 582/24   
0337 čivava dlhosrstá Jánošíková 585/18   
0200 bígel Jánošíková 588/12   
0801 bradáč malý čierny Jánošíková 6978/86  
0509 Westhichlandský biely terier Jarná 3426/12   
3595 yorkshire terrier Jarná 3429/18   
0243 Perro de pressa canaria Jarná 3432/1   
1644   Jarná 3435/7   
3868 250 Javorinská 2458/6   
1867 pomeranian Javorová 2877/3   
1044 kríženec Javorová 2877/5   
388   Javorová 2878/13   
1152 Pudel Javorová 2878/15   
0440 Jazvečík Javorová 2884/29   
0889 samoyed Javorová 2885/35   
1916 pitbull Javorová 2887/24   
0974 Yorkshire Terrier Javorová 2888/26   
0355 Yorkšírský terier Javorová 2889/28   
1606 Kríženec Javorová 2891/34   
3511 zlatý retriever Javorová 4253/16  
2216 zlatý retriever Javorová 4253/16  
3277 Yorkshirský terier Javorová 4254/18   
1235 yorkshirský teriér Javorová 4255/20   
4099 Čivava Jazerná ulica 7191/5  
1995 Kríženec Jazerná ulica 7836/6  
1091/16 Irish Terrier Jelačičova 506/20  
1293 maďarská vyžla Jozefská 2977/1   
0748 Pudel Jozefská 4391/14   
1580 Labrador retriever Jozefská 7736/6 A  
1637/15 Nemecký ovčiak Južná 248/11  
1021 labrador Južná 3376/11   
1931 Anglický špringeršpaniel Južná 3377/13   
1745 bradáč Južná 3379/17   
4153 foxterier a jack rasell Južná 3380/19   
1415 Border Collie K Lodenici 7379/21  
3638 nemecký špic K Lodenici 7396/2  
4392 schi-zu K Lodenici 7396/4  
1041 pudel Kajakárska 7269/23  
1672/15 Čivava Kajakárska 7287/14  
1873/17 Pudel Kajakárska 7290/20  
1508 čivava Kajakárska 7312/64  
2447/15 Kríženec Kalinčiakova 1473/3   
2058 King Charles Spaniel Kamenárska 4635/8  
3222   Kláštorská 395/3   
3644 špringer španiel Kláštorská 400/13   
1225 kríženec Kláštorská 402/17   
0923   Kláštorská 413/41   
4442 kríženec Kláštorská 444/98  
4444 jazvečík Kláštorská 444/98  
4443 kríženec Kláštorská 444/98  
1647/15 Bradáč malý Kláštorská 445/96   
2008 Border Collie Kláštorská 447/92   
1494 Nemecký krátkosrstý stavač Kláštorská 449/88   
280 Jazvečík Kláštorská 452/82   
2653 kríženec Kláštorská 453/80   
3488 Kríženec Kláštorská 455/76   
1188 kríženec Kláštorská 458/70   
3091 kríženec Kláštorská 460/66   
3460 labrador Kláštorská 467/52   
1855 American Staffordshire Terrier Kláštorská 467/52   
0286   Kláštorská 476/34   
2888   Kláštorská 478/30   
2885 kríženec Kláštorská 485/14   
2885/19 Kríženec Kláštorská 486/16   
1910 Čivava Kláštorská 487/12   
1912 Airedale Terrier Kláštorská 487/12   
0273 retriver Kláštorská 491/4   
0924   Kláštorská 5009/43  
1638/15 Beagle Kollárova 1632/1   
2150 Jack Russel terrier Kollárova 1634/5   
0256 bradáč malý biely  Kollárova 1634/7   
0255 Bradáč malý biely Kollárova 1634/7   
2168 American Staffordshire Terrier Kollárova 1635/9   
1947/17 Samoyed Kollárova 1639/17   
2161 Kríženec Komenského 4388/1   
0420 Nemecký ovčiak Komenského 4528/2   
1625 Cairn Terrier Komenského 4528/2   
0617 cair terrier Komenského 4528/2   
0616 terier Komenského 4528/2   
1609 Border Terrier Komenského 4530/6   
1187 Westhighlandský White terier Komenského 4530/6   
1919 1 Komenského 4530/6   
2127/19   Komenského 4617/17   
0313/15 Labrador retriever Komenského 4618/19   
2164/19 Cavalier King Charles Spaniel Komenského 4630/47   
0240 kríženec špica a labradora Komenského 4633/53   
0412 maltézky psík Komenského 4636/59   
1545   Komenského 4639/71   
1514 Nemecký ovčiak Komenského 4646/85   
1257 bígel Komenského 4659/87   
2477 bígl Komenského 5223/39   
1781 Zlatý retriever Komenského 5223/39   
3643 yorkshire Komenského 6492/42   
1511/14 čivava Komenského 6661/41   
2114 Shih-tzu Komenského 7631/93  
3076   Konečná 3105/4   
1115 český fuzač Konečná 3107/2  
1140 kríženec Krajinská 2955/34   
0792 Yorkshirský retriever Krajinská 2956/36   
1720 Boloňský psík Krajinská 2957/38   
0603 yorkshirský terier Krajinská 2957/40   
2071 Kríženec Krajinská 2958/44   
1886 Yorkshire Terrier Krajinská 2958/44   
0352 yorkshire Krajinská 2959/46   
3501 Rhodézsky Ridgeback Krajinská 2961/50   
1727 pomeranian Krajinská 2962/52   
1137 beagle Krajinská 4392/6   
2040 Yorkshire Terrier Krajinská 4393/10   
1997/18 Jack Russel terrier Krajinská 4393/10   
0639 jazvečík Krajinská 4394/12   
1582/14 kríženec Krížna 3548/4   
0789 Kríženec Krížna 3551/10   
2497 kríženec Krížna 3552/1   
0903   Krížna 3553/3   
1572/14 Bradáč malý Krížna 3557/11   
1230   Krížna 3558/13   
3145 ši-tzu Kukorelliho 2937/1   
1725 Staffordshire Bull Terrier Kukorelliho 2937/1   
0473 kríženec Kukorelliho 2937/3   
2205/19 Kríženec Kukorelliho 2938/5   
3462 0 Kukorelliho 2939/11   
0916 jack russel Kukorelliho 2939/11   
1690 bišónik Kukorelliho 2939/9   
1857 Havanský psík Kukorelliho 6728/10   
0469/15 Kríženec Kukorelliho 7774/14  
1739 Čivava Kukučínova 1670/17   
1638 argentínska doga Kukučínova 1671/19   
0934 jazvečík drsnosrstý trpasličí Kukučínova 1674/25   
0079 basenji Kukučínova 1677/6   
0101 irish terier Kukučínova 1684/20   
1570 kríženec Kukučínova 1684/22   
0769 Staffordshire Bull Terrier Kúpeľná 3493/4   
0154 zlatý retriever Kúpeľná 3497/12   
1570/14   Kúpeľná 3502/7   
0657   Kúpeľná 3502/7   
4390 nemecký ovčiak Kuzmányho 1131/7   
0574 Kríženec Kuzmányho 1131/7   
2109 Francúzsky buldoček Kuzmányho 1136/4   
0463 sui-tsu -chivava Kuzmányho 1136/4   
1742 hasky Lednická 7689/5  
2078 Bavorský farbiar Lehotského 71  
1599 Labrador retriever Letná 795/7   
4378 labrador Letná 798/2   
2604 kríženec Letná 798/2   
1322 foxteriér Letná 802/10   
1178 yorkshire terier Letná 804/14   
0327 Pražský krysarík Letná 806/18   
0694 1 Letná 807/20   
1770 King Charles Spaniel Letná 819/44   
0110 kríženec Letná 823/52   
1960 maďarská vyžľa Likavská 7626/3  
1788 Bernský salašný pes Likavská 7805/5  
1099 kríženec Lipová 64/1   
1098 kríženec Lipová 64/1   
0987 maltézky pinč Lipová 64/11   
0899 shetland sheepdok Lipová 65/17   
2141 Border Collie Lipová 65/19   
2140 Kríženec Lipová 65/19   
1477 Yorkshire Terrier Lipová 65/25   
1562/14 Yorkshire Terrier Lipová 65/27   
2048/19 Jack Russel terrier Lipová 67/26   
2044 Francúzsky buldoček Lipová 67/28   
1963 Čivava Lipová 67/28   
4215 zlatý retriever Lipová 67/30   
0347 kríženec Lipová 67/30   
2173 ratlík Lipová 67/34   
2156 Beagle Lipová 67/34   
1877/17 kólia dlhosrtá Lipová 67/34   
2050 Pudel Lipová 69/12   
2139 American Staffordshire Terrier Lipová 69/18   
1876 stredoázijský ovč Lipová 75/2   
2916 rotézsky ritgeback Lúčna 3186/2   
1795 Jazvečík Lúčna 3186/2   
4138 jack russel terier Lúčna 3187/4   
4065/17 Jazvečík Lúčna 3189/8   
4065 JAZVEČÍK Lúčna 3189/8   
2222 Kríženec Lúčna 3190/12   
0829 yorkshire Lúčna 3194/22   
4334 chinese crested dog Lúčna 3195/1   
0904 pudel stredný Lúčna 3195/1   
1097 jack rusell Lúčna 3203/17   
4031   Lúčna 4379/20   
2101 Nemecký ovčiak Lužná ulica 6847/10   
0988 howavart Lužná ulica 6847/10   
0377 Weimarský stavač Lužná ulica 6875/6  
1732 Slovenský hrubosrstý stavač Lužná ulica 6875/6  
2043 Kríženec M. A. Beňovského 353/13  
2576 rotweiler Malá 3404/2   
3377 Bígl Malá 3406/6   
0085 anglický kokršpaniel Malá 3409/12   
4297 malý bradaáč Malá 3410/1   
0201 yorkshire terier Mateja Bela 4661/10   
0622   Mateja Bela 4661/10   
0505 pudel Mateja Bela 4661/10   
3094 americký staford teriér Mateja Bela 4661/12   
0560 jack russel terrier Mateja Bela 4661/12   
1228 ratliík Mateja Bela 4661/2   
1565 americký kokeršpaniel Mateja Bela 4661/4   
2595   Mateja Bela 4661/4   
4342 yorkshire terier Mateja Bela 4662/16   
0613 kríženec Mateja Bela 4662/20   
1717 Taliansky chrtík Mateja Bela 4662/20   
0268 yorkshirský teriér Mateja Bela 4662/22   
3424 kríženec Mateja Bela 4662/24   
1261 Čivava Mateja Bela 4662/24   
2041 bradáč Mateja Bela 4663/26   
0850 Čivava Mateja Bela 4663/30   
2046 Kríženec Mateja Bela 4663/30   
4197 maltezák Mateja Bela 4663/30   
1929 Apenzelský salašný pes Mateja Bela 4663/30   
0961 Čivava Mateja Bela 4663/30   
809 1 Mateja Bela 4665/11   
0868 Yorkshir terier Mateja Bela 4665/3   
3542 anglický kokršpaniel Mateja Bela 4665/3   
3441 maltézsky Mateja Bela 4665/5   
4119 čivava Mateja Bela 4665/5   
1506/14 Pudel Mateja Bela 4665/7   
2165 Border Collie Mateja Bela 4665/7   
0295 kríženec Mateja Bela 4665/7   
1498 Beagle Mateja Bela 4667/15   
0422 bradáč Mateja Bela 4667/17   
1285 kríženec labradora Mateja Bela 4667/17   
2119 Kríženec Mateja Bela 4667/17   
1108 kríženec Mateja Bela 4667/21   
1827 Staffordshire Bull Terrier Mateja Bela 4667/21   
2395 kríženec Mateja Bela 4667/23   
4393 kríženec Mateja Bela 4667/23   
0920/19 pudel Mateja Bela 4667/23   
0920 pudel Mateja Bela 4667/23   
4355 kríženec Mateja Bela 4667/25   
1305 Shih-tzu Mateja Bela 4668/27   
3269 americký kokršpaniel Mateja Bela 4668/31   
0314/15 Cavalier King Charles Spaniel Mateja Bela 4668/31   
0314 cavalier Mateja Bela 4668/31   
1101 nemecký špic Mateja Bela 4668/31   
3629 beagle Mateja Bela 4668/33   
2198 pitbul Mateja Bela 4668/33   
1753 Kríženec Mateja Bela 4668/33   
0049 kríženec  Mateja Bela 4668/35   
0048 kríženec Mateja Bela 4668/35   
0047 kríženec Mateja Bela 4668/35   
0655 ely Mateja Bela 4668/35   
0681 bolonský psík Mateja Bela 4751/32  
0563 Anglický kokršpaniel Mateja Bela 4751/32  
0862 Yorsheersky terier Mateja Bela 4751/34   
1650 ratlík Mateja Bela 4751/34   
1649 yorkšírský terier Mateja Bela 4751/34   
4 Maltézsky psík Mateja Bela 4751/34   
0494 jach. rasel teriér Mateja Bela 4751/34   
2079 Kríženec Mateja Bela 4751/36   
0815 ratlík Mateja Bela 4751/38   
1707 Yorkshire Terrier Mateja Bela 4751/40   
4010 kríženec Mateja Bela 4751/40   
4012 kríženec Mateja Bela 4751/40   
3709 labrador Mateja Bela 4752/42   
1998 Griffon darrét Mateja Bela 4752/42   
0778 golden retviever Mateja Bela 4752/44   
0515 York teriér Mateja Bela 4752/44   
0672 Shar-Pei Mateja Bela 4752/46   
1080 kríženec Mateja Bela 4752/46   
1782   Mateja Bela 4752/46   
3869 labrador - zlatý  retriver Mateja Bela 4752/50  
4036 Čivava Mateja Bela 4752/52   
0599 jazvečík Mateja Bela 4752/52   
0902 kríženec Mateja Bela 4752/52   
1207 Nemecký ovčiak Matúškova 2157/5   
0461 čivava Matúškova 2159/9   
1125 bígl Matúškova 2160/11   
2259 kríženec Matúškova 2161/13   
1796   Matúškova 2161/13   
2026   Matúškova 2162/2   
1103 kríženec Matúškova 2166/12   
0626  krátkosrstý jazvečík Matúškova 2932/15   
2035   Matúškova 2932/15   
2732 kokršpaniel-špic Matúškova 2933/17  
1636 Labrador retriever Matúškova 2936/23   
3467 Labrador Matúškova 2936/23   
2061 Kríženec Matúškova 5227/25   
3179 pudel Meštianska 1624/14   
1678 Slovenský kopov Mierová 1505/3   
0806 jack russel parson Mierová 1505/3   
0113 šarpei-pitbul Mierová 1507/2   
2067 Tosa Mierová 1514/16   
1687 Kríženec Mierové námestie 33  
2211 Labrador retriever Milana Antala 7808/1  
2297 nemecký ovčiak Miletičova 23  
2294 nemecký ovčiak Miletičova 23  
2290 nemecký ovčiak Miletičova 23  
2292 nemecký ovčiak Miletičova 23  
0160 Nemecký ovčiak Mliekárenská 2672/4   
1300   Mliekárenská 2680/20   
1150   Mliekárenská 2681/22   
0808 labrador Mliekárenská 2688/36   
2157 Weimarský stavač Mliekárenská 2692/9   
0883 jack russel teriér Mliekárenská 4718/40   
1764 Jack Russel terrier Mliekárenská 4718/40   
0707 Maltezsky terier Mliekárenská 6426/22 A  
3525 Austrálsky dobytkársky pes Mlynská 2627/15   
0964 kríženec Mlynská 2630/21   
0064 kríženec Mlynská 2637/6   
2735 nemecký ovčiak Mlynská 2638/8   
0046 1 Mlynská 4880/24   
2152/19 Yorkshire Terrier Mlynská 5139/10   
1819 Zlatý retriever Mlynská 5139/10   
0410 Kríženec Mlynská 7449/37  
2773 Rodezsky ridgeback Modrová 51  
907 1 Mojmírova 102/22   
1987 husky Mojmírova 102/22   
1231 zlatý retriever Mojmírova 104/18   
1957 Kríženec Mojmírova 106/14   
0374 kríženec Mojmírova 109/8   
2115 Írsky seter červený Mojmírova 111/4   
0121 Bradáč stredný Mojmírova 81/7   
0512 yokshirský terier Mojmírova 88/21   
0236   Mojmírova 93/31   
0710 francúzsky buldoček Mojmírova 94/33   
0659 čivava Mojmírova 94/33   
4020 shar pei Moravany nad Váhom 1074  
0361 nemecký ovčiak Moyzesova 1937/2   
1627 Nemecký ovčiak Moyzesova 1938/4   
1657 collie Rough Mudroňova 2348/8   
0765 jazvečík hrubosrstý Mudroňova 2350/12   
0821 jack russel Mudroňova 2361/40   
0498 maltezský psík Mudroňova 2361/40   
0933 nemecký ovčiak Mudroňova 2363/44   
0722 nemecký ovčiak Mudroňova 2366/50   
3371 doberman Mudroňova 2367/52   
0797 kríženec Mudroňova 2369/56   
1109 kríženec labrador Mudroňova 2370/58   
0555 kríženec Mudroňova 2375/68   
2896 jazvečík dlhosrstý Mudroňova 2384/17   
0686 pouličný belgický vlčiak + niečo Mudroňova 2387/23   
2039/18 Novofundlandský pes Mudroňova 2388/25   
0185 labrador Mudroňova 4241/3   
2096 Labrador retriever Mudroňova 4241/3   
1262 kríženec Mudroňova 4596/29   
1141 kríženec Mudroňova 4823/70   
0550 kríženec Mudroňova 4823/70   
0918 Yorkshirsky teriér Mudroňova 4823/70   
1317 Maltézsky psík Mudroňova 6636/66 A  
0764   Muškátová 465/5  
0625 westík Mýtny rad 896/4   
0400 ratlík N.Teslu 4404/1   
3624 kríženec N.Teslu 4404/1   
1529 trpazličí jazvečík N.Teslu 4404/1   
1119 kríženec N.Teslu 4404/1   
1190 Yorkšírsky teriér N.Teslu 4404/3   
2051 Maltézsky psík N.Teslu 4405/7   
0221/15 Yorkshire Terrier N.Teslu 4406/11   
1572 staffordschire terier N.Teslu 4406/11   
2030 labrador N.Teslu 4406/11   
2189   N.Teslu 4406/9   
0604 maltézský psík N.Teslu 4406/9   
2102 Yorshirský teriér N.Teslu 4407/13   
2089 Americký kokeršpaniel N.Teslu 4433/2   
1214 west highland terrier white N.Teslu 4433/4   
1882 Yorkshire Terrier N.Teslu 4433/4   
3105 fran. buldoček N.Teslu 4720/26   
2153 Labrador retriever Na Lehote 6662/11   
1348 Šetlandský ovčiak (Šeltia) Na Lehote 6725/19   
1561 mops Na Lehote 6959/5   
0532 jack russel teriér Nábr.I.Krasku 1813/1   
1859 maltezský pinč - pudel Nábrežná 785  
2066 jazvečík Nálepkova 1816/3   
0680 zlatý retriever Nálepkova 1822/15   
0729 pudel Nálepkova 5272/24   
1928 Kríženec Nálepkova 6941/26   
3092 Yorkshire terier Nám. slobody 1707/15  
127-detská jack russel terier Nám. slobody 1708/17  
0095 čivava Nám. SNP 1474/1   
1233 kríženec jazvečíka Nám. SNP 1474/1   
1765 Čivava Nám. SNP 1474/2   
1328 kríženec rodézsky ridžbek - boxer Nám. SNP 1478/6   
2965   Nám. SNP 1479/7   
3005 nemecký ovčiak Nám.J.Kráľa 3477/2   
1036 chadský pes Nám.J.Kráľa 3480/8   
1737 kríženec bradáča Nám.J.Kráľa 3488/5   
3204 neurčené Nitrianska 1840/11   
0614 Kríženec Nitrianska 1856/22   
0116 yorkshirský terier Nová 2669/5   
1639 Nemecký ovčiak Obchodná 2600/23   
3503 kríženec Obchodná 4927/17   
362 kríženec Okružná 3417/2   
2178 Kríženec Orviská cesta 421/11   
0770 neuvedené Orviská cesta 427/38   
2917 kríženec Orviská cesta 429/42   
0317 maltézsky pinč Orviská cesta 436/46   
0289 kríženec Orviská cesta 436/46   
0851 Belgický ovčiak Orviská cesta 437/16   
0908 bígl Orviská cesta 5263/24   
1357 Zlatý retriever Orviská cesta 7577/46 A  
2025/18 King Charles Spaniel Orviská cesta 7599/20 B  
1297 Bigel Orviský kút 303/5   
3862 Zmiešaný Orviský kút 330/42   
0180 beagle Orviský kút 330/42   
4364 kríženec Orviský kút 331/40   
1056 zlatý retriver Orviský kút 332/38   
0122 kríženec Orviský kút 341/20   
0143 kríženec Orviský kút 4962/80   
1591 Jack Russel terrier Orviský kút 4962/82   
2029/18   Orviský kút 4962/82   
4230 bígl Orviský kút 6630/30  
1949 Špic Orviský kút 7614/21  
4142 americký pitbulier Ostrov 214  
3330 cavalier king charles španiel Ostrov 258  
1983 Pudel Ostrov 258  
3526 Nemecký ovčiak Ovocná 2182/6   
1956 maďarská vyžľa Ovocná 5131/3   
0275 Schi-zu Palárikova 1526/3   
1000 kríženec Palárikova 1528/7   
0999 kríženec  Palárikova 1528/7   
1521   Palárikova 1535/10   
1512 Labrador retriever Palárikova 1535/10   
0393 maltézky Palárikova 1535/10   
0489 kríženec Palárikova 1536/8   
0452 kríženec Panenská 3511/14   
4331 nemecký ovčiak Park - pasáž 1720/2   
1877 kríženec Park - pasáž 1722/4   
2560 špringeršpaniel Partizánska 2395/14   
0031 bernardín Partizánska 2401/24   
0738 kríženec Partizánska 2403/28   
126 shi tzu Partizánska 2407/36   
0074 kríženec Partizánska 2413/48   
1663 staroanglický buldoček Partizánska 2418/58   
3538 Kríženec Partizánska 2422/66   
1935 Írsky seter červený Partizánska 2422/66   
3132 orech Partizánska 2427/3   
3663 kríženec Partizánska 2433/15   
0014 Cavalier King Charles Spaniel Partizánska 4731/68   
0406   Partizánska 4732/70   
1905 Yorkshire Terrier Partizánska 4732/70   
4002 nemecký drôtosrstý stavač Pečeňady 32  
1708 Labrador retriever Piešťany 0 0  
0403 gordon - seter Pionierska 342  
0402 gordon - seter Pionierska 342  
3852 labrador Pod náhonom 6435/1   
0944 nemecký ovčiak Pod Párovcami 1255/135   
1237 nemecký ovčiak Pod Párovcami 1258/178  
1540   Pod Párovcami 1261/172  
2152 kríženec Pod Párovcami 1265/164   
0670   Pod Párovcami 1267/158   
1909 Jack Russel terrier Pod Párovcami 1298/96   
1613 Taliansky chrtík Pod Párovcami 1300/92   
1681 Labrador retriever Pod Párovcami 1312/68   
79 1 Pod Párovcami 1320/52  
3391 nemecký ovčiak Pod Párovcami 1323/46   
0133 Labrador Pod Párovcami 1324/44   
0132 labrador Pod Párovcami 1324/44   
0008 bradáč malý Pod Párovcami 1328/36   
4452 slovenský kopov Pod Párovcami 1333/24   
0194/15 Bradáč malý Pod Párovcami 1333/24   
4139 kríženec Pod Párovcami 1334/20   
0566 Yorshír terrier Pod Párovcami 1334/20   
4379 srnčí ratlík Pod Párovcami 1339/8   
0582 kríženec - pudel Pod Párovcami 1340/2   
0415 kríženec Pod Párovcami 1341/3  
3229 zlatý retriver Pod Párovcami 1343/7   
2076 Zlatý retriever Pod Párovcami 1344/11   
2694 teriér Pod Párovcami 1346/15   
1116 Jack russell Terrier Pod Párovcami 1347/17   
0564 čivava Pod Párovcami 1362/51   
0305 Kríženec Pod Párovcami 1366/73   
0304 maďarský krátkosrstý stavač Pod Párovcami 1366/73   
2145 Čivava Pod Párovcami 1372/85   
2144 Čivava Pod Párovcami 1372/85   
1884 Čivava Pod Párovcami 1372/85   
4118 staford terier Pod Párovcami 1382/107   
1881/17 Zlatý retriever Pod Párovcami 1388/119   
0405   Pod Párovcami 4276/66 A  
4345 zlatý retriver Pod Párovcami 4508/59   
1579/14   Pod Párovcami 4757/25   
2172 Kríženec Pod Párovcami 5032/65   
4114 bígel Pod Párovcami 6969/67   
0757 Bullmastif Pod Párovcami 7121/149 A  
1488/14 Labrador retriever Pod Párovcami 7152/151  
4090 Kríženec Pod Párovcami 7271/157  
1776   Pod Párovcami 7271/163  
1766/16 springer spaniel Pod Párovcami 7271/163  
1340 tosa inu Pod Párovcami 7539/71 A  
2253   Poriadie 89/89  
0300 jack russel terier Poštová 1086/4   
0093 yorkshirský teriér Poštová 6953/11   
0423 Staffordshirský bull teriér Potočná 1519/3   
0241 Špic Potočná 1524/13   
0335 yorkshier Potočná 1541/12   
4296 jack russel Potočná 1543/8   
0276 Maltézsky psík Považská 4451/7  
1872 sibírsky samoje Považská 4453/11  
1736 kríženec Považská 4453/11  
1735 Kríženec Považská 4453/11  
2134 Beagle Považská 4458/21  
1752   Pribinova 1724/2   
2212 Kríženec Priebežná 492/12  
2059 Čivava Priekopnícka 1  
2187 Nemecký ovčiak Priemyselná 4425/10   
4249 Nemecký ovčiak Priemyselná 5031/18  
2138 Nemecký ovčiak Priemyselná 5031/18  
1766 Nemecký ovčiak Priemyselná 5031/18  
0024 miešanec Prístavná 3383/4   
1023 kríženec Prístavná 3384/6   
91 nemecký ovčiak Prístavná 3387/12   
1515 Kríženec Prístavná 3388/14   
2080 trpasličí pinč Prístavná 3389/16   
0171 kríženec Prístavná 3390/18   
1940 Čivava Prístavná 3390/18   
1920 miničivava Prístavná 3394/3   
0041   Prístavná 3397/9   
2971 labrador Prístavná 3399/13   
2062 Kríženec Prístavná 3403/21   
266 1 Radlinského 1558/23   
0220 špic krížený Radlinského 1559/25   
4068 Staffordshire Bull Terrier Radlinského 1560/27   
1612 Kríženec Radlinského 1562/31   
0841 Yorkshire Terrier Radlinského 1567/41   
3698 srnčí ratlík Radlinského 1567/41   
0151 1 Radlinského 1574/55   
1622 Kríženec Radlinského 1580/67   
2190 miešanec Radlinského 1580/67   
1133 yorkshirsky teriér Radlinského 1580/67   
2120 Kríženec Radlinského 1588/60   
2262 malý orech Radlinského 1601/34   
1786 Kríženec Radlinského 1603/30   
0123 bolonský psík Radlinského 1608/20   
1031 kríženec Radlinského 1614/8   
0025 kríženec Radlinského 1615/6   
1070 bradatá kólia - Bearded collie Radlinského 4928/42   
2128 Maltézsky psík Radlinského námestie 680  
1487 Cane Corso Rajňanská 264/5  
2685 kríženec Rakovice 64  
0363 labrador Rastislavova 2097/28   
1495 kríženec Rastislavova 2099/32   
0006 JAZVEČÍK Rastislavova 2104/42   
0007 Kríženec Rastislavova 2104/42   
0232 fúzač malý Rastislavova 2107/48   
0803 ratlík Rastislavova 2119/21   
0971 bišónik Rastislavova 2120/23   
1538 nemecký ovčiak Rastislavova 2122/27   
1762 križenec Rastislavova 2122/27   
0153 Yorkshirský terier Rastislavova 2126/39   
2090 beagle Rastislavova 2127/41   
0425 beagle Rastislavova 2128/43   
1557 Kríženec Rastislavova 2130/47   
2012 Zlatý retriever Rastislavova 2134/55   
0972 yorkshire Rastislavova 2134/55   
2427 veľký svajčiarsky salašnícky Rastislavova 4997/59   
0057 kríženec Rastislavova 6556/46 A  
0513 kríženec Rázusova 1687/1 ÁNO
1705 Kríženec Rázusova 1697/10   
1279   Rázusova 1697/10   
1654 Labrador retriever Rázusova 1699/14   
2226 kríženec vlčiak Rázusova 1699/14   
0398 jazvečík Rekreačná 4827/2   
4290 kríženec Riadok 398/30  
0413 kríženec Robotnícka 3210/9   
2207 Pudel Robotnícka 3210/9   
189 1 Robotnícka 3211/11   
1642/15 Kríženec Robotnícka 3214/17   
0213 Kríženec Robotnícka 3214/17   
0358 Čivava Robotnícka 3214/17   
3896 maďarský hladkosrstý stavač Robotnícka 3224/39   
0082 kríženec Robotnícka 3226/43   
0445   Robotnícka 3227/45   
1952/17 Kríženec Robotnícka 3229/2   
1962 Labrador retriever Robotnícka 3234/12   
1205 Bígl Robotnícka 3239/22   
0080 kríženec Robotnícka 3245/34   
1334 ratlík Robotnícka 3247/38   
2932 kríženec Robotnícka 3247/38   
1419 kríženec Robotnícka 4708/25   
1011 mops Royova 1654/11   
1013   Royova 1655/14   
0017 jack rasell terier - parson Royova 1656/8   
0159 Yorkshire terier Royova 1657/4   
1335 Maltézsky psík Royova 1657/6   
982 špic Ružinov 0  
0648 Pudel - kríženec Ružová 3327/1   
3022 vlčiak Ružová 3532/6   
2006 NO Ružová 3532/6   
1969 Kríženec Ružová 4875/12   
1522 Kríženec Rybná 3444/8   
1887 Kríženec Rybná 3444/8   
2068/18 Yorkshire Terrier Rybná 3450/20   
0271 americký kokršpaniel Rybná 3450/20   
1564 Maltézsky psík Rybná 3458/13   
3310 kokršpaniel Rybná 3458/13   
1074 anglický kokeršpaniel Rybná 3458/13   
1303 Kríženec Rybná 3459/19   
1747 Kríženec Rybná 7812/21  
1640 Afgánsky chrt Sadová 113/1   
2092 Tibetan Terrier Sadová 119/13   
1457 Maďarský chrt Sadová 128/46   
2000/18 Kríženec Sadová 129/44   
0056 staforský teriér Sadová 133/36   
0658 1 Sadová 135/32   
1555 Weimarský stavač Sadová 140/22   
0280 maďarská vyžla Sadová 144/16   
0627 Westík Sadová 148/8   
1997 Belgický grifon Sadová 148/8   
2083 Kríženec Sadová 149/6   
2197   Sasinkova 1070/9   
1979 jazvečík Sasinkova 1072/13   
1048 jazvečík Sasinkova 1075/21   
1596 kríženec Sasinkova 1076/23   
2042 Kríženec Sasinkova 1076/23   
3844 foxterier hrubosrstý Sasinkova 1077/25   
2688 Bradáč stredný Sasinkova 1077/25   
1248 ratlík Sasinkova 1078/27   
1250 Maltézsky psík Sasinkova 1082/35   
1722/15 Nemecký ovčiak Sasinkova 1082/35   
3856 pudel Sasinkova 1084/39   
0867 nemecký ovčiak Sasinkova 1088/68   
0866 Yorkshire Sasinkova 1088/68   
0196 kríženec jazvečíka Sasinkova 1091/62   
0195 jazvečík trpasličí  Sasinkova 1091/62   
3570 tosa inu Sasinkova 1100/42   
0038 Kríženec nemecký ovčiak Sasinkova 1108/26   
0037 1 Sasinkova 1108/26   
3345 kríženec Sasinkova 1110/22   
125detská ridgeback Sasinkova 1110/22   
0873 kríženec Sasinkova 1115/12   
4308 nem. ovčiak Sasinkova 2636/11  
1346 Labrador Sasinkova 4931/70   
2200 NO Sasinkova 4931/70   
2221 Rodézsky ridžbek Sasinkova 5028/52   
0248 cane corso Sasinkova 6587/17   
0247 cane corso Sasinkova 6587/17   
1490 Kríženec Sibírska 3113/12   
1761 Kríženec Sibírska 3117/22   
3678 1249 - strata Sibírska 3118/1   
0193 kokršpaniel Sibírska 3120/5   
1834 stavač Sibírska 3120/5   
1924 Hovawart Sibírska 3121/7   
0615 Zlatý retriever Sibírska 4591/6   
3415 kríženec Sibírska 654/20   
2031/18 Kríženec Sibírska 654/20   
0105 malý krátkosrstý pinč Skalná 3254/5   
2084 Yorkshire Terrier Skalná 3255/7   
1630 Kríženec Skalná 3257/11   
2095/18 King Charles Spaniel Skalná 3257/11   
1569 Labrador retriever Skalná 3260/17   
0927 americký statford Skalná 3260/17   
0926 americký statford Skalná 3260/17   
3784 bradáč český Skalná 3262/21   
1037 kríženec Skalná 3265/27   
0679 JAZVEČÍK Skalná 3273/2   
0678 JAZVEČÍK Skalná 3273/2   
0677 trpasličí jazvečík Skalná 3273/2   
2170 oriešok Skalná 3273/2   
3400 shar-pei Skalná 3282/20   
2000 shar-pei Skalná 3282/20   
0968 kríženec Skalná 3286/28   
3870 rotwailer Skalná 3288/32   
1342 labrador krížený Skalná 3290/36   
1532 kríženec Skalná 6837/27 A  
1531 kríženec Skalná 6837/27 A  
2963 Lhasa apso Sládkovičova 2056/29   
0455 kríženec Sládkovičova 2056/29   
0794 slovenský kopov Sládkovičova 2058/33   
0376 nemcký špic Sládkovičova 2062/41   
1631 Čivava Sládkovičova 2073/14   
0633   Sládkovičova 2073/14   
1719 Maltézsky psík Sládkovičova 2075/18   
1643 Kríženec Sládkovičova 4869/10 A  
3373 čivava Sládkovičova 6334/36   
3372 čivava Sládkovičova 6334/36   
4347 čivava Sládkovičova 6334/36   
0060 yorkshire terier Slnečná 3469/12   
2031 ši-cu Slnečná 3470/14   
2029 bastard Slnečná 3470/14   
1393 Čivava Staničná 2314/13   
3262 kríženec Staničná 2315/15   
3586 labrador retriever Staničná 2316/17   
1215 kríženec Staničná 2316/17   
1581/14 Kríženec Staničná 2317/19   
0831 retriever Staničná 2318/21  
1009 yorkshirský teriér Staničná 2325/33   
1008 Yorshirský terier Staničná 2325/33   
4370 orech Staničná 2340/63   
0842/15 Kríženec Staničná 33/12   
0842   Staničná 33/12   
1072 Maltézsky psík Staničná 33/12   
2174 King Charles Spaniel Staničná 33/16   
3839 austrálsky dobytkársky pes Staničná 33/18   
1177 yorkshire terier Staničná 33/18   
1054 Mops (Pug) Staničná 33/4   
1061 kríženec beagla Strečnianska 7482/2  
0454 weimarský stavač Strečnianska 7574/8  
2647 fúzač Stromová 4370/184   
0534 nemecký ovčiak Stromová 4371/186  
1480 zlatý retriever Stromová 4863/1   
0562 Mops (Pug) Stromová 5278/6   
1313 nemecký ovčiak Stromová 5280/12   
2559   Studená 2319/17   
2015 Čivava Studená 3087/11   
1139 kríženec Studená 3089/13   
1138 kríženec Studená 3089/13   
0937   Studená 3097/22   
0418 weimanský stavač Sv.Cyrila a Metoda 867/11   
0910 jazvečík Sv.Cyrila a Metoda 870/22   
0349 jazvečík Sv.Cyrila a Metoda 874/12   
1806 kríženec Sv.Cyrila a Metoda 875/10   
0144 bradáč malý Sv.Cyrila a Metoda 878/4   
3866 kríženec Sv.Štefana 4309/7   
2106/18 ratlík Sv.Štefana 4315/10   
1698/15 maďarská Sv.Štefana 4318/16   
1698 maďarská  Sv.Štefana 4318/16   
0894 nemecký ovčiak Sv.Štefana 4318/16   
1793   Sv.Štefana 4323/32   
4369 yorkshire Svätoplukova 1062/15  
4368 pudlík Svätoplukova 1062/15  
2075 Kríženec Svätoplukova 4322/24   
1807 Yorkshire Terrier Svätoplukova 4809/2   
0026 yorkshire teriér Svätoplukova 4809/2   
0451 jack russel terier Svätoplukova 4825/4   
0450 kríženec bradáča Svätoplukova 4825/4   
1685 Yorkshire Terrier Šafárikova 1496/5   
0104   Šafárikova 1496/5   
2569 francúzsky buldoček Šafárikova 1498/9   
1981 Maltézsky psík Šafárikova 1498/9   
1062 kríženec Šafárikova 1499/13   
1656 Čivava Školská 2031/9   
0424 kríženec Školská 2035/8   
3641 kríženec Školská 2040/20   
295 nemecký špic Školská 2041/22   
1574/14 Labrador retriever Školská 5244/24   
2132 labrador retriever Školská 5244/24   
0820 kríženec Školská 854/18  
2135   Špitálska 2181/57  
0746 americký kokršpaniel Štefánikova 1163/5   
0096 maltézsky psík Štefánikova 1186/51   
1330 Kríženec Štefánikova 1188/55   
609   Štefánikova 1194/69   
0742 kríženec Štefánikova 1197/75   
2213 nemecký špic Štefánikova 1203/87   
1873 doberman Štefánikova 1205/91   
1238 Kríženec Štefánikova 1212/105   
0544 nemecký ovčiak Štefánikova 1212/105   
0543 írsky seter Štefánikova 1212/105   
0542 írsky seter Štefánikova 1212/105   
1324 Yorkshire Terrier Štefánikova 1220/121   
2124 Border Collie Štefánikova 1225/131   
2045 Slovenský kopov Štefánikova 1227/135   
0076 Nemecký ovčiak Štefánikova 1231/143   
3263 Československý vlčiak Štefánikova 1233/147   
1907 Kríženec Štefánikova 1240/161  
1906   Štefánikova 1240/161  
1110   Štefánikova 1243/167   
0874 Jack Russel terrier Štefánikova 1245/171   
0913 labrador Štefánikova 1247/173   
2098 Kríženec Štefánikova 1249/177   
2108   Štefánikova 1409/114   
1194 srnčí ratlík Štefánikova 1416/100   
1315 jack russell Štefánikova 1422/88   
0849 boxer Štefánikova 1426/80   
0848 boxer Štefánikova 1426/80   
1623 Border Collie Štefánikova 1432/68   
1323 Kríženec Štefánikova 1434/64   
1664 Kríženec Štefánikova 1440/52   
2708 Nemecký ovčiak Štefánikova 1447/38   
1551 Yorkshire Terrier Štefánikova 1451/30   
1223 West Highland White Terrier Štefánikova 1464/4   
1677 Parson Russel Terrier Štefánikova 6645/95   
4169 jazvečík Štefánikova 6767/29 A  
3874 jack russel teriér Štefánikova 6767/29 A  
1883 Čivava Štefánikova 725/14  
0447 labrador Štúrova 1149/2   
1576   Štúrova 1149/2   
0061 maltézky psík Štúrova 1157/20   
0156 bernský salašnický Tematínska 7090/3  
1027 kríženec Tematínska 7100/2  
3857 jazvečík Teplická 2217/53   
0206 preso Teplická 2223/65   
135 NO Teplická 2224/67   
0370 čivava Teplická 2225/69   
0730 Kríženec Teplická 2249/117   
1427 Kríženec Teplická 2278/34   
1245 kríženec Teplická 2286/54   
2034 zmiešany Teplická 2299/80   
1620 Portugalský vodný pes Teplická 23/138   
2073 Shiba Teplická 23/138   
3697 Maltézsky psík Teplická 23/140   
0936/19 jagdterier Teplická 23/142   
4212 sharpay Teplická 24/132   
2148 Kríženec Teplická 24/132   
1057 maltézsky psík pinč Teplická 24/132   
0182 benny - jack russel Teplická 24/134   
1780   Teplická 24/134   
0877 bradáč stredný Teplická 24/136   
1756 Jazvečík Teplická 24/136   
1723 maďarská vyžla Teplická 24/136   
0565 Zlatý retriever Teplická 25/126   
4446   Teplická 25/128   
2215 Maltézsky psík Teplická 25/128   
0127 labrador krížený s vlčiakom Teplická 26/96   
1575/17 Staffordshire Bull Terrier Teplická 27/100   
2428 maltezáčik Teplická 27/102   
1019 kríženec Teplická 27/102   
1682/15 stredný bradáč Teplická 27/104  ÁNO
1221 labrador Teplická 27/104   
2060 zmes Teplická 27/104   
0569/19 Čivava Teplická 27/106   
1501 King Charles Spaniel Teplická 27/108   
0759 kríženec Teplická 27/108   
1629 Kríženec Teplická 27/98   
0791 pudlík Teplická 27/98   
0775 JAZVEČÍK Teplická 27/98   
4096 jazvečík Teplická 27/98   
0553 JAZVEČÍK Teplická 27/98   
1496 Čivava Teplická 29/114   
3051 Yorkšírsky terier Teplická 29/114   
2202   Teplická 29/114   
3030 labrador Teplická 31/122   
0005 jazvečík Teplická 31/124   
2107/18 Čivava Teplická 7657/110  
1147 kríženec Tichá 3519/2   
2872 kríženec Tichá 3525/14   
1628   Tichá 6813/12 A  
3107 krátkosrstá kólia trikolor Topoľová 4922/33   
1426 Border Collie Topoľová 4942/11   
1441 kavalier Topoľová 4945/19   
1740 Havanský psík Topoľová 4946/21  
0284 yorkšírský terier Topoľová 4947/23   
3530 bradáč malý Topoľová 4952/37   
1588 Pudel Topoľová 5155/3   
1006 yorksihe terier Topoľová 6430/2   
1758 Labrador retriever Topoľová 6488/4   
0909 Zlatý retríver Topoľová 6488/4   
3359 yorkshire Trenčianska 6899/8  
2760   Trenčianska 6899/8  
3776 NKS Trenčianska 7353/11  
4302 bradáč malý Trnava 0  
2100 Francúzsky buldoček Ulica Eugena Suchoňa 5091/29  
2038 Čivava Ulica M. Waltariho 7097/1  
2993 Yorkšírsky teriér Ulica M. Waltariho 7097/5  
2169 Kríženec Ulica M. Waltariho 7097/5  
0754 weimarsky stavač Ulica M. Waltariho 7578/10  
0557 Kríženec Ulica pplk. V. Ábela 122/66  
3434 yorkshirský terier Ulica pplk. V. Ábela 6839/11  
1815 Lagotto romagnolo Ulica pplk. V. Ábela 7143/19  
1104 yorkshirský terier Ulica pplk. V. Ábela 7207/29  
1213 yorkshire terier Ulica pplk. V. Ábela 7226/31  
0932 kríženec Ulica pplk. V. Ábela 7333/35  
0931 vlčiak Ulica pplk. V. Ábela 7333/35  
0035 kríženec Urbánkova 2895/4  
0736 beagle Urbánkova 2897/8  
2020 Kríženec Urbánkova 2898/10  
1852 Nemecký ovčiak Urbánkova 2900/14  
1618 Yorkshire Terrier Urbánkova 2911/5  
1469 Bernardshund Urbánkova 2911/5  
0499 jack Russel terier Úzka 4300/1 A  
0732 nemecký ovčiak Úzka 962/1   
1191 Maltézsky psík Úzka 970/4   
3567 yorkshire Vajanského 1948/13   
0364 čivava Vajanského 1948/15   
0667 Yorkshire Terier Vajanského 1950/21   
0666 Yorkshire teriée Vajanského 1950/21   
2099 Yorkshire Terrier Vajanského 1950/21   
4475 yorkshirsky terier Vajanského 1951/27   
1179 nemecký špic Vajanského 1952/31   
2213/19 Border Collie Vajanského 1958/50   
3166 maďarská vyžla Vajanského 1962/42   
1167 tal. chrtík Vajanského 1969/28  
3851 JAZVEČÍK Vajanského 1973/20   
2223 Škótsky ovčiak dlhosrstý Valašská 3125/6   
0546 kríženec Valašská 3130/3   
2950 jazvečík Valašská 3131/5   
2027 Papillon Valašská 3131/5   
0198 Srnčí ratlík Valašská 3135/13   
2147 Nemecký ovčiak Valová 1919/44   
4198 miešanec vlčiaka Valová 4258/28   
1637 terier belo Valová 4258/30   
2110 American Staffordshire Terrier Valová 4258/30   
1652 JAZVEČÍK Valová 4258/32   
0628 jazvečík hladkosrstý Valová 4258/32   
1810 Jack Russel terrier Valová 4258/32   
1318 bišon Valová 4259/18   
2091/18 Border Collie Valová 4259/18   
2041/18 West Highland White Terrier Valová 4259/18   
0360 čivava Valová 4259/24   
1509 Yorkshire Terrier Valová 4260/8   
1619/15 Kríženec Valová 4261/10   
1608 West Highland White Terrier Valová 4261/10   
0381 orech Valová 4261/10   
1921 kríženec Valová 4261/10   
1401 Čivava Valová 4262/12   
0558 kríženec bradáča Valová 4262/12   
4211 Kríženec Valová 4263/14   
3781 kríženec Valová 4263/14   
2151 Bišón frisé Valová 4263/14   
2149   Valová 4263/14   
2116   Valová 4263/14   
1818 Kríženec Valová 4263/14   
1802 americký pitbul Valová 4263/14   
0892 čivava Valová 4263/14   
0211 yorkširský teriér Valová 4520/37   
0917 kríženec Valová 4926/5   
1585 terier Valová 4932/31 A  
2009 Bradáč malý Valová 835/6   
1589 Kríženec Valová 836/4   
3199 bígl Valová 843/13   
4054 Kríženec Valová 845/17   
0714 weimarský stavač Valová 846/19   
0235 jack russel terier Valová 847/21  
1486 labrador Valová 851/29   
2032 Cane Corso Valová 852/31   
0323 jazvečík Valová 855/63   
1830 Doberman Valová 861/75   
1829 Doberman Valová 861/75   
3354 roderský rizback Vážska 3560/1   
1703 Čivava Vážska 3561/3   
1571/14 Argentínska doga Vážska 3561/3   
3121 Schnanter Vážska 3561/3   
1224 biely špic Vážska 3561/3   
0253 krížnec Vážska 3561/3   
0029 chihuadua Vážska 3561/3   
2155   Vážska 3562/5   
0226 Maltézsky psík Vážska 3563/7   
4387 yorkšir Vážska 3563/7   
3194 Labradorský teriér Vážska 3564/11   
4028 Ratlík Vážska 3564/15   
0417 maltézsky psík Vážska 3564/17   
3509 maltezák Vážska 3564/17   
3376 šicu s yorkš.terierom Vážska 3564/9   
0339 Staffordshire Bull Terrier Vážska 3564/9   
1078   Vážska 3564/9   
1347   Vážska 3566/21   
3365 nemecký ovčiak Vážska 3566/21   
2186 Kríženec Vážska 3567/27   
2185 Yorkshire Terrier Vážska 3567/27   
2102/18 Maltézsky psík Vážska 3567/29   
1881 škotský ovčiak krátkosrsty Vážska 3577/20   
1600 Kríženec Vážska 3579/26   
1200 Samoyed Vážska 3581/30   
0898 kríženec Vážska 4279/24   
3656 kríženec Vážska 4814/43   
1092 Auvernejský stavač Vážska 4829/59   
1666 JAZVEČÍK Veslárska 7262/4  
2105 Pudel Veslárska 7263/6  
1713 Weimarský stavač Veslárska 7656/19  
1038 kríženec Veterná 3166/2   
0475 aitredale terier Veterná 3167/3   
0474 foxteriér Veterná 3167/3   
0914 Yorkshire teriér Veterná 3171/8   
4298 ratlík Veterná 3178/15   
0112 nem. ovčiak Veterná 3179/16   
2097 Kríženec Veterná 3183/20   
1341 Nemecký ovčiak Veterná 3184/21   
1451/14 King Charles Spaniel Veterná 6825/27   
2199 Slovenský čuvač Veterná 6825/27   
1965 Yorkshire Terrier Veterná 7547/39  
0637 labrador Vodárenská 160/17   
1117 labrador Vodárenská 163/23   
0800 Kríženec Vodárenská 172/43   
1288 kríženec Vodárenská 173/45   
0589 jazvečík Vodárenská 174/47   
1255 bígl Vodárenská 177/53   
4239 čivava Vodárenská 180/59   
3440 labrador Vodárenská 180/59   
0531 Yorkshire Terrier Vodárenská 182/63   
1808 Bradáč veľký Vodárenská 183/65   
2088 Kríženec Vodárenská 184/67   
0141 bišon Vodárenská 185/69   
1065 kríženec Vodárenská 188/64   
1547 Zlatý retriever Vodárenská 189/62   
1067 nem. ovčiak Vodárenská 189/62   
1145 Nemecký ovčiak Vodárenská 192/56   
1016 jazvečík Vodárenská 200/42  
2167 Yorkshire Terrier Vodárenská 201/40   
1135 Mops (Pug) Vodárenská 204/34   
1673 Kríženec Vodárenská 205/32   
1059 malteszký Vodárenská 205/32   
1186 kríženec Vodárenská 207/28   
0245 kríženec Vodárenská 212/20   
0004 kríženec Vodárenská 215/16   
0496   Vodárenská 216/14   
4094 Labrador retriever Vodárenská 219/8   
0486 mops Vodárenská 219/8   
0700 špic Vodárenská 220/6   
1134 Kríženec Vodárenská 221/2   
3673 bígl Vodárenská 4544/73   
1511 nemecký ovčiak Vodárenská 4546/77   
1809 retriever- labrado Vodárenská 4554/93   
2106 jazvečík hrubosrstý Vodárenská 4559/103   
1700 mops Vodárenská 4601/66   
1972 kríženec Vodárenská 4601/68   
4394 bultierier Vodárenská 4601/74   
1349 Anglický kokeršpaniel Vodárenská 4604/80   
0267 bischon Vodárenská 4604/80   
1343nevrátená maltézsky pinč Vodárenská 4605/84   
1195 Čivava Vodárenská 4605/86   
1549 Kríženec Vodárenská 4606/90   
0468 pudlík Vodárenská 4606/90   
1464 zlatý retriever Vodárenská 4610/108   
0408 kríženec yorkshirského teriéra Vodárenská 4764/112   
1275 Kríženec Vodárenská 4764/112   
4254 zlatý retriever Vodárenská 4972/147   
2177 Čivava Vodárenská 5085/60   
1319 bišon Vodárenská 7707/37  
2125 Kríženec Vodárenská 7707/37  
1653/15 NO Vrbovská cesta 2508/13   
0011 bradáč Vrbovská cesta 2509/15   
3028 nemecký ovčiak Vrbovská cesta 2510/17   
1989 Border Collie Vrbovská cesta 2516/29   
0407 malý bradáč Vrbovská cesta 2517/31   
0989 yorkshirsky teriér Vrbovská cesta 2517/31   
1768 Irish Terrier Vrbovská cesta 2521/41  
1256 kríženec bígla Vrbovská cesta 2526/51   
0265 kríženec Vrbovská cesta 2527/53   
0673 Slovenský čuvač Vrbovská cesta 2529/57   
1206 čuvač Vrbovská cesta 2529/57   
0901 Kríženec Vrbovská cesta 2531/61   
2137 Kríženec Vrbovská cesta 2532/63   
3124 ratlík Vrbovská cesta 2533/65   
0545 nemecký ovčiak Vrbovská cesta 2535/69   
3333 oriešok Vrbovská cesta 2537/73   
3888 kríženec Vrbovská cesta 2542/83   
1033 maltezký Vrbovská cesta 2544/87   
722 jazvečík Vrbovská cesta 2545/89   
0388   Vrbovská cesta 2550/99   
3384 krížený jazvečík Vrbovská cesta 2558/115   
2220 Lagotto romagnolo Vrbovská cesta 2560/119   
1247 kríženec Vrbovská cesta 2572/143   
3024 Yorkshir terier Vrbovská cesta 2577/153   
0798 bígl Vrbovská cesta 2580/4   
0809 maltezsky pinč Vrbovská cesta 2582/10   
3271   Vrbovská cesta 2590/157  
3270 oriešok Vrbovská cesta 2590/157  
4129 nemecký ovčiak Vrbovská cesta 2592/32   
0772 kríženec Vrbovská cesta 2595/42   
0771 orech Vrbovská cesta 2595/42   
826 NO Vrbovská cesta 2596/44   
3506 jazvečík Vrbovská cesta 2597/48   
4061 Zlatý retriever Vrbovská cesta 2606/76   
1748 Labrador retriever Vrbovská cesta 2608/82   
4324 yorkshire Vrbovská cesta 2609/86   
1412 Kríženec Vrbovská cesta 2610/88   
2118 Francúzsky buldoček Vrbovská cesta 4238/110   
0671 jazvečík Vrbovská cesta 4238/112   
1568/18 Yorkshire Terrier Vrbovská cesta 4238/116   
1568 Yorkshire Terrier Vrbovská cesta 4238/116   
0737/18 Yorkshire Terrier Vrbovská cesta 4238/116   
0737 yorkshirský teriér Vrbovská cesta 4238/116   
2037 Kríženec Vrbovská cesta 4381/59 A  
2036 Kríženec Vrbovská cesta 4381/59 A  
1656/19 shi tsu Vrbovská cesta 4384/34   
1693 Kríženec Vrbovská cesta 4538/159  
1523 JAZVEČÍK Vrbovská cesta 4538/159  
2004 Kríženec Vrbovská cesta 4538/159  
0539 Nemecký ovčiak Vrbovská cesta 4538/159  
1772 Yorkshire Terrier Vrbovská cesta 4538/159  
3611 jazvečík Vrbovská cesta 4726/16   
0664   Vrbovská cesta 4726/16   
1007 vlčiak Vrbovská cesta 4726/16   
1914   Vrbovská cesta 4726/16   
0979 krížnec Vrbovská cesta 4726/16   
1546 Kríženec Vrbovská cesta 4727/22   
1277 dlhosrstý foxteriér Vrbovská cesta 4727/26   
1267 yorkshirský teriér Vrbovská cesta 4727/26   
2151/19 Maltézsky psík Vrbovská cesta 4727/26   
0676 yorkshirský teriér Vrbovská cesta 5051/110  
0459 kríženec Vrbovská cesta 5269/1 A  
0929 labrador Vršatecká 7490/5  
2047 Havanský psík Vršatecká 7532/6  
1343 Cavalier King Charles Spaniel Vršatecká 7563/1  
1741 Švajčiarsky durič Vršatecká 7740/9  
1500 stafordsirky terier Vysoká 3046/22   
1129/14 Čivava Vysoká 3059/39   
1129   Vysoká 3059/39   
1993 staford-kríženec Vysoká 3060/37   
0786 kríženec Vysoká 3061/35   
4483 cavalier king charles spaniel Vysoká 3063/29   
4482 cavalier king charles spaniel Vysoká 3063/29   
3314 kríženec Vysoká 3063/29   
0351 Maltézsky psík Vysoká 3064/27   
0350 nemecký ovčiak Vysoká 3064/27   
1903 Čivava Vysoká 3064/27   
3555 yorkširský teriér Vysoká 3066/23   
2312   Vysoká 3071/13   
4472 kríženec Vysoká 4239/11 A  
0340   Vysoká 4448/17 A  
1359 Škótsky ovčiak dlhosrstý Vysoká 5281/52   
1424 pudel Winterova 1751/8   
0165 Yorkshire Terrier Winterova 1751/8   
4346 čierný kríženec Winterova 1752/10   
1209 Yorkshire Winterova 1752/10   
0270 kríženec Winterova 1752/10   
0524 pudlík Winterova 1754/14 A  
1918 1 Winterova 1767/40   
1154 kokeršpaniel kríženec Záhradná 1953/23   
0069 malý čierny bradáč Záhradná 2015/3   
1586 Doberman Záhradná 2023/21   
1585/14 Doberman Záhradná 2023/21   
1792 gordon seter Záhradná 7566/2 A  
1946 Yorkshire Terrier Záhumenská ulica 514/1  
3883 miešanec Západná 11/29  
1833 Pudel Zavretý kút 42/14   
3652 bígl Zavretý kút 45/2   
3469 nemcký ovčiak Zavretý kút 46/20   
1185 kríženec Zavretý kút 71/3   
1679 West Highland White Terrier Žilinská cesta 22/1   
3785 jazvečík krátkosrstý kríženec Žilinská cesta 22/1   
0643 labrador Žilinská cesta 4909/124   
1619 Alpský jazvečík Žilinská cesta 5081/6   
1642   Žilinská cesta 5082/8   
1767 Kríženec Žilinská cesta 5082/8   
0209 jazvečík Žilinská cesta 5205/128  
1451/15 kríženec Žilinská cesta 594/75   
1991 nemecký špic Žilinská cesta 594/75   
0938 Nemecký ovčiak Žilinská cesta 608/96   
763 nemecký ovčiak Žilinská cesta 610/92   
0490 vlčiak Žilinská cesta 611/90   
1171 americký kokršpaniel Žilinská cesta 613/86   
0484 beagle Žilinská cesta 614/84   
0117 Anglický kokeršpaniel Žilinská cesta 628/56   
2217/19 Špic Žilinská cesta 639/34   
1304 Cavalier King Charles Spaniel Žilinská cesta 645/22   
1284 kríženec Žilinská cesta 646/20   
1674/15 JAZVEČÍK Žilinská cesta 662/17   
1234 labrador Žilinská cesta 666/25   
1355 Kríženec Žilinská cesta 6734/69 A  
1428 rodezian ridgedack Žilinská cesta 675/43   
0618 český fúzač Žilinská cesta 676/45  
3438 kokršpaniel Žilinská cesta 682/57