Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Súhrnné správy

 

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11, obdobie I. štvrťrok, rok: 2019. 

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska, obdobie I. štvrťrok, rok: 2019. 

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.10.2018 do 31.12.2018  - zákazky podľa § 109, 110, 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH  zverejnené dňa 30.9.2018

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.07.2018 do 30.09.2018  - zákazky podľa § 109, 110, 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH  zverejnené dňa 30.9.2018

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.04.2018 do 30. 06.2018  - zákazky podľa § 109, 110, 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH  zverejnené dňa 31.7.2018

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.10.2017 do 31.12.2017 – zákazky podľa § 109 a 110 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH - zverejnené dňa 30. 01. 2018

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.07.2017 do 30.09.2017 – zákazky podľa § 109 a 110 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH - zverejnené dňa 30.10.2017

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.04.2017 do 30.06.2017 – zákazky podľa § 109 a 110 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH - zverejnené dňa 27.07.2017

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotouod 01.01.2017 do 31.03.2017 – zákazky podľa § 109 a 110 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH - zverejnené dňa 28.04.2017

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.10.2016 do 31.12.2016 – zákazky podľa § 109 a 110 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH  zverejnené dňa 08.02.2017

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.07.2016 do 30.09.2016 – zákazky podľa § 109 a 110 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH zverejnené dňa 27.10.2016

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotouod 01.04.2016 do 30.06.2016 – zákazky podľa § 109 a 110 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH  zverejnené dňa 28.07.2016 

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.07.2017 do 30.09.2017 - zákazky podľa § 109, 110, 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH, zverejnené dňa 30.10.2017

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.04.2017  do 30.06.2017  - zákazky podľa § 109, 110, 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH, zverejnené dňa 27.07.2017

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.01.2017  do 31.03.2017  - zákazky podľa § 109, 110, 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH, zverejnené dňa:  28.04.2017

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.10.2016 do 31.12.2016 – zákazky podľa § 109, 110, 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH, zverejnené dňa: 08.02.2017

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.07.2016 do 30.09.2016 – zákazky podľa § 109, 110, 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH, zverejnené dňa: 27.10.2016

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou od 01.04.2016 do 30.06.2016 – zákazky podľa § 109, 110, 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 Eur bez DPH, zverejnené dňa: 28.07.2016

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou 01.01.2016 do 31.03.2016 (v zmysle zákona o verejnom  obstarávaní – zákazky realizované s využitím elektronického trhoviska nad 1000 Eur bez DPH)  zverejnené  dňa: 26.04.2016

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách k 31.03.2016, Zákazky od 01.01.2016 do 31.03.2016 (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – zákazky podľa § 9 ods. 9 nad 1000 Eur bez DPH)  zverejnené dňa: 26.04.2016

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách k 31.12.2015, Zákazky od 01.10.2015 do 31.12.2015 (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – zákazky realizované s využitím elektronického trhoviska nad 1000 Eur bez DPH) zverejnené dňa: 27. 10. 2015

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách: 4.štvrťrok 2015, Zákazky od 01.10.2015 do 31.12.2015 (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – zákazky podľa § 9 ods. 9 nad 1000 Eur bez DPH) zverejnené dňa: 27. 10. 2015

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách k 30.09.2015, Zákazky od 01.07.2015 do 30.09.2015 (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – zákazky realizované s využitím elektronického trhoviska nad 1000 Eur bez DPH) zverejnené dňa: 27. 10. 2015

Štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách: 3.štvrťrok 2015Zákazky od 01.07.2015 do 30.09.2015 (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – zákazky podľa § 9 ods. 9 nad 1000 Eur bez DPH) zverejnené dňa:

Štvrťročná súhrnná správa o realizovaných zákazkách 2. štvrťrok 2015 zverejnené dňa: 08.07.2015

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách 1. štvrťrok 2015 § 9 ods. 9 (od 1.1.2015 do 31.03.2015) zverejnené dňa: 16. 04. 2015

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách 4.štvrťrok 2014 §9 od.9 (od 1.10. do 31.12.2014) zverejnené dňa: 29. 12. 2014