Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Participatívny rozpočet je nástroj participácie, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania a prerozdelenia častí verejných zdrojov, ktoré mesto vyčlení na jeho účely.

 

Medzi najčastejšie ciele participatívneho rozpočtu patrí:

  • umožniť obyvateľom mesta Piešťany navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom (podľa § 2 bod. 2 zákona 213/1997 Z. z.),
  • podporiť obyvateľov v ich záujme o samosprávu, v ktorej žijú, ich transformáciu na aktívnych spolutvorcov jej súčasnosti a budúcnosti,
  • tvoriť kvalitné verejné politiky s ľuďmi a pre ľudí,
  • revitalizovať a realizovať verejné priestranstvá v súlade s predstavami obyvateľov mesta,
  • zapojiť obyvateľov mesta do stanovovania priorít verejných výdavkov,
  • sceľovať rôzne skupiny obyvateľov,
  • naštartovať nové občianske iniciatívy, aktivity v samospráve.

 

Viac informácií k aktuálnemu ročníku participatívneho rozpočtu:

mesto/rozvoj-mesta/participacia/participativny-rozpocet/

 

Archív projektov participatívneho rozpočtu:

Úľ projektov 2019

transparentne/participativny-rozpocet-mesta/zoznam-podanych-projektov-ul-projektov/

 

Realizácia projektov participatívneho rozpočtu v rokoch 2016 a 2017

transparentne/participativny-rozpocet-mesta/realizacia-participativneho-rozpoctu-za-rok-2016-a-2017/