Obsah

Na území mesta sa nachádza 7 materských škôl, 7 základných škôl, 6 stredných škôl (1 gymnázium, 5 stredných odborných škôl), 2 vysoké školy, 2 základné umelecké školy a 3 centrá voľného času.

 

 

základné školy

Základná škola M.R.Štefánika

Základná Škola M.R. Štefánika, Vajanského ul.

Riaditeľ školy: Mgr. Kamil Moravčík
Budova Základnej školy patrí medzi pamätihodnosti mesta Piešťany.

ZŠ Holubyho

Základná škola, Holubyho ul.

Riaditeľ školy: PaedDr. Andrej Hanic od 01.07.2019

ZŠ Mojmírová

Základná škola , Mojmírova ul.

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Chlepková

Základná škola Brezová, 19 1

Základná škola Brezová ul.

Riaditeľ školy: RNDr. Bronislava Fačkovcová do 31.08.2022
Mgr. Vilém Vrba od 01.09.2022

ZŠ F.E.Scherera

Základná škola F.E.Scherera

Riaditeľ školy:
PaedDr. Gizela Talačová do 02.09.2019
Mgr. Sidónia Podhradská od 03.09.2019


ZŠ F.E.Scherera je plnoorganizovaná škola, ktorej súčasťou je ŠKD, ŠJ, CVČ. Škola bola zaradená do siete základných škôl od roku 1992.

Spojená cirkevná škola

Cirkevná spojená škola

Riaditeľ školy: Mgr. Helena Križanová

ZS_Spojena

Spojená škola Piešťany

Riaditeľ školy: PaedDr. Alexandra Thomová