Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

POMOC ĽUĎOM UTEKAJÚCIM Z VOJNOVEJ UKRAJINY

POMOC ĽUĎOM UTEKAJÚCIM Z VOJNOVEJ UKRAJINY 1

Aktuálne informácie - NOVÉ!


AKTUÁLNA INFORMÁCIA O DOČASNOM ÚTOČISKU PRE ODÍDENCOV Z UKRAJINY

 

BEZPLATNÝ PREZENČNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE UKRAJINSKY HOVORIACICH ĽUDÍ

info/spravy/kurz-slovenciny-pre-ukrajinsky-hovoriacich-ludi-prebieha-v-arte-5881sk.html

 

OZNAM - 24. FEBRUÁRA 2023

Preberanie hlásení odídencov a výkazov ubytovateľov sa vykonáva každý mesiac, vždy prvých 5 pracovných dní v čase otváracích hodín Mestského úradu Piešťany na Klientskom centre u pani Pajonkovej.

Odídenec, ktorý odchádza z mesta Piešťany v priebehu mesiaca, je povinný sa prísť odhlásiť s vyplneným tlačivom Hlásenie o ubytovaní odídenca, ktoré je potrebné si vytlačiť. Ide o toto tlačivo: HLÁSENIE O UBYYTOVANÍ ODÍDENCA (11.75 kB).

Tlačivo odídenec podpíše a odovzdá zamestnancovi na Klientskom centre.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN NA MsÚ (JANUÁR 2023)

Upozorňujeme občanov, ktorí chodia na Mestský úrad v Piešťanoch vybavovať agendu súvisiacu s Ukrajinou, že stránkové hodiny na MsÚ sú denne od 08.00 do 10.00 h na Klientskom centre. V inom čase žiadatelia nebudú môcť byť vybavovaní.

Zároveň zdôrazňujeme, že k agende je možné používať len tlačivá - výkazy, ktoré sú aktuáne zverejnené.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Príspevok vlastníkom za ubytovanie od 1. októbra 2022 poskytuje vo výške:

 • 10 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov,

/od 710 do 1790 eur v závislosti od počtu obytných miestností/.

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

19.07.2022

UPOZORNENIE

Vážení poskytovatelia ubytovania a odídenci,

z dôvodu vysokej chybovosti vo výkazoch a žiadostiach o úhradu príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, hlavne v menách ukrajinských občanov a číslach identifikátorov, Vás žiadame, aby ste všetky údaje opisovali z dokladov vydaných cudzineckou políciou a následne ich skontrolovali.

Upozorňujeme tiež na povinnosť odídencov pri odchode z ubytovania v Piešťanoch osobne navštíviť Klientske centrum za účelom vykonania záznamu o ukončení poskytovania ubytovania.

* * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *

08.07.2022

UPOZORNENIE

Pri evidovaní pobytu odídencov z Ukrajiny na Mestskom úrade v Piešťanoch, Klientske centrum - Evidencia obyvateľov, je nutné, aby títo chodili spolu s ubytovateľmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

29.06.2022

PRÍSPEVKY NA UBYTOVANIE PRE UKRAJINCOV: NOVÉ VZORY VÝKAZOV 

Na základe nového nariadenia so spätnou platnosťou od 1.6. je potrebné pri vykazovaní počtu nocí ubytovania pre ukrajinských odídencov a odídenkyne použiť nové vzory výkazov, v ktorých sa po novom pridáva informácia o okrese a upravené sú niektoré fukcionality, vrátane zvýšenej sadzby príspevku.

 

Pred odovzdaním výkazov za nasledujúce mesiace jún až september skontrolujte, že: 

☝️ zmluvu s ubytovanými ľuďmi z Ukrajiny máte platnú - tj pokrýva všetky vykazované mesiace. Ak zmluva končí k 30.6., uzavrite k nej dodatok. 

☝️ výkaz, ktorý prinesiete na začiatku júla je podľa nového vzoru zverejneného 22.6. na webe Ministerstva vnútra TU.

 

Výkazy za mesiac jún 2022, vrátane opravných výkazov za predchádzajúce mesiace, sú ubytovatelia obciam povinní predložiť do 8. júla.

Naďalej pokračuje tiež povinnosť pre ubytovaných ľudí z Ukrajiny prísť osobne na Mestský úrad potvrdiť svoju prítomnosť (za jún taktiež do 8.júla). 

V prípade, že ubytovaní odchádzajú naspäť na Ukrajinu pred koncom mesiaca, je potrebné, aby pred odchodom na Mestskom úrade potvrdili ubytovanie v predošlom období a zároveň aby ubytovateľ na konci mesiaca priložil k výkazu čestné prehlásenie o odchode ubytovaných.

 

Súhrn informácií o zmenách na webe Ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-na-zmeny-v-suvislosti-s-vyplacanim-prispevku-za-ubytovanie

Komplexné informácie k príspevkom a vzory zmlúv a výkazov: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

27. 06. 2022

PRÍSPEVKY NA UBYTOVANIE OD 1.6. 🏠

Vláda schválila nové nariadenie o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca (21.6.), ktoré obsahuje tieto zmeny:

👉 príspevok sa bude vyplácať až do 30.9.

👉 príspevok sa zvyšuje o 1EUR/dospelú osobu/deň

👉 nariadenie platí spätne už od 1.6.

PODROBNE:

Príspevok za ubytovanie odídenca sa bude poskytovať vo výške:

 • 8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, a
 • 4 eurá za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

V nebytových priestoroch slúžiacich na krátkodobé ubytovanie bude príspevok vyplácaný vo výške:

 • 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, a
 • 6 eur za jednu noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Vzor zmluvy o poskytovaní ubytovania zostáva nezmenený, zverejnené boli nové vzory výkazov (TU).

Nariadenie určuje aj maximálne limity príspevku (podľa počtu obytných miestností príslušnej nehnuteľnosti):

 • 1-obytná miestnosť: 570 eur (doteraz 500 eur)
 • 2-obytné miestnosť: 860 eur (doteraz 750 eur)
 • 3-obytné miestnosti: 1 140 eur (doteraz 1000 eur)
 • 4 a viac miestnosti: 1 430 eur (doteraz 1200 eur)

nariadenie je zverejnené tu: https://www.epi.sk/zz/2022-218

oficiálna tlačová informácia ministerstva tu: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upozornujeme-na-zmeny-v-suvislosti-s-vyplacanim-prispevku-za-ubytovanie

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

29.04.2022

PRÍSPEVKY NA UBYTOVANIE ODÍDENCOV ZA MESIAC APRÍL

Upozorňujeme ubytovateľov a ubytovateľky, že za mesiac apríl je nutné doručiť Mestskému úradu nový výkaz počtu dní a ubytovaných osôb, ak si chcú uplatniť nárok na príspevky na ubytovanie podľa zákona o azyle. 

👉 výkaz (vzor nájdete nižšie) treba doručiť na klientské centrum do piatka 6.5.2022, nie je nutné prísť osobne, je možné výkaz vložiť do schránky pri schodisku do mestského úradu a možné je aj doručenie poštou.

👉 odídenci a odídenkyne z Ukrajiny majú povinnosť potvrdiť svoju prítomnosť v meste a počet dní ubytovania osobne na Mestskom úrade u p. Cisárovej (podpisom na formulári - vzor nižšie) do piatka 6.5.2022, inak nebude možné vyplatiť príspevky na ubytovanie. 

V prípade, že odídenci a odídenkyne z Ukrajiny sú u vás ubytovaní od apríla a ešte ste nežiadali o príspevky za predošlé mesiace, treba priniesť okrem výkazu aj Zmluvu o ubytovaní s prílohami: kópia dokumentu o dočasnom útočisku s adresou ubytovania a čestné prehlásenie (kompletné informácie TU).

👉 Vašu žiadosť posúdi a vybaví p. Cisárová, ktorá bude k dispozícii denne medzi 8:00-11:30 v Klientskom centre.

👉 Ak u vás ubytované osoby nemajú uvedenú v dokumente o dočasnom útočisku vašu adresu, môžu si ju zmeniť na Mestskom úrade - evidencia obyvateľov (p. Juricová a p. Krajčírová) v rámci úradných hodín

V prípade otázok sa môžete obrátiť na koordinátorku pomoci ukrajinským rodinám na čísle 0948 987 950 (p. Kaclíková).  

Informácie k príspevku na ubytovanie, vzory zmlúv a často kladené otázky od Ministerstva vnútra nájdete TU

VÝKAZ VÝKAZ 

HLÁSENIE O UBYTOVANÍ HLÁSENIE O UBYTOVANÍ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

28.04.2022

POZVÁNKA PRE ODÍDENCOV Z UKRAJINY...

Pozývame na stretnutie odídencov a odídenkýň z Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú na území mesta Piešťany a majú rodinného príslušníka so zdravotným postihnutím (odkázaného na ich pomoc). Stretnutie sa uskutoční  dňa 29.04.2022 (piatok) v čase od 9.00 hod do 11.00 hod v priestoroch Mestskej knižnice na Školskej ul.

Nakoľko Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR má záujem finančne podporiť tieto rodiny, potrebujeme ich zmapovať. Zároveň  Vám poskytneme priestor na Vaše otázky, požiadavky  o ďalších formách pomoci pre Vás a Vašich zdravotne znevýhodnených členov rodiny.

V prípade, že pre Vás nie je možné sa stretnutia fyzicky zúčastniť zo zdravotných dôvodov, vypíšte, prosím krátky dotazník  https://forms.gle/WqZkFciGQBmwCBaf6 a my Vás budeme kontaktovať.

-----

Запрошуємо на зустріч біженців та біженок з України, які перебувають у місті П’єштяни та мають члена сім’ї з інвалідністю (залежного від їхньої допомоги). Зустріч відбудеться 29.04.2022 р. (п’ятниця) з 9.00 до 11.00 у приміщенні міської бібліотеки на Школьській вул.

Оскільки Міністерство праці, соціальних справ та сім’ї Словацької Республіки зацікавлене у фінансовій підтримці цих сімей, ми потребуємо зібрати інформацію про них. У той же час ми спробуємо відповісти на ваші запитання, і складемо запити про інші форми допомоги для вас та членів вашої родини з обмеженими можливостями.

Якщо ви не можете фізично відвідати зустріч за станом здоров’я, заповніть коротку анкету https://forms.gle/WqZkFciGQBmwCBaf6 і ми зв’яжемося з вами.

POZVÁNKA: POZVÁNKA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

26.04.2022

SKLAD MATERIÁLNEJ POMOCI NA A.HLINKU 40 JE ZAVRETÝ

Sklad materiálnej pomoci fungoval v réžii Mestského úradu Piešťany, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok od 4. marca 2022. V posledných týždňoch sa zásoby postupne míňali a aj klientov sme každodenne vídali menej. Mnohé ukrajinské rodiny sa podarilo v meste adaptovať tak, že našu pomoc ďalej nepotrebujú. 

Od utorka 26. apríla 2022 preberie ďalšiu pomoc Centrum pomoci človeku na A.Hlinku 41, kam bude možné prísť v rámci štandardných otváracích hodín (PO-ST 08:00 –12:00 a 13:00 – 16:00, ŠT-PI 07:45 – 12:00).

Pomoc bude naďalej poskytovaná ľuďom v hmotnej núdzi, ktorí nemajú prostriedky na zabezpečenie základných potrieb. Darcovia a darkyne sú takisto stále vítaní. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

20.04.2022

SKLAD MATERIÁLNEJ POMOCI BUDE V SOBOTU ZATVORENÝ

V  sobotu 23.4. 2022 bude sklad zatvorený

B суботу 23.4. склад буде закритий.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

08.04.2022

MESTO PIEŠŤANY HĽADÁ PERSONÁL NA PRÁCU V NÚDZOVOM UBYTOVACOM ZARIADENÍ

Ide o tieto pracovné pozície:

 • ANIMÁTOR - podrobnosti:  ANIMÁTOR
 • KOORDINÁTOR - podrobnosti: KOORDINÁTOR
 • PREVÁDZKAR NÚDZOVÉHO UBYTOVACIEHO CENTRA - podrobnosti: PREVÁDZKAR
 • TERÉNNY PRACOVNÍK/ TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK - podrobnosti:  TERÉNNY PRACOVNÍK
 • TLMOČNÍK (tlmočenie z ukrajinského jazyka do slovenského a naopak) - podrobnosti:  TLMOČNÍK
 • UPRATOVAČKA - podrobnosti: UPRATOVAČKA

S úspešnými uchádzačmi bude uzavretá dohoda o vykonaní práce.

Kontakt: JUDr. Marcel Repáš, tel. č. 033/7765359

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

06.04.2022

Otváracie hodiny skladu materiálnej pomoci

Budúci týždeň bude sklad materiálovej pomoci otvorený nasledovne:

 • Pondelok 11.4.  -  od 16.00 do 19.00 h
 • Utorok      12.4. -  od 16.00 do 19.00 h
 • Streda      13.4. -  od 16.00 do 19.00 h
 • Štvrtok     14.4.  - od  16.00 do 19.00 h

 

 • Piatok      15.4.   - ZATVORENÉ
 • Sobota     16.4.   - ZATVORENÉ
 • Nedeľa     17.4.   - ZATVORENÉ
 • Pondelok 18.4.   - ZATVORENÉ

 

Nastupnoho tyzhnya sklad vidkryyetʹsya nastupnym chynom:

 • ponedilok 11.4.   -  z 16:00 do 19:00
 • vivtorok 12.4.     -  z 16:00 do 19:00
 • sereda 13.4.       -  z 16.00 do 19.00
 • chetver 14.4.       - z 16:00 do 19:00

 

 • P'yatnytsya 15.4. -  ZAKRYTO
 • subota 16.4.        -   ZAKRYTO
 • nedilya 17.4.       -   ZAKRYTO
 • ponedilok 18.4.    -  ZAKRYTO
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

05.04.2022

INFORMÁCIE PRE UBYTOVATEĽOV UTEČENCOV Z UKRAJINY

1. KROK: UBYTOVATELIA MUSIA S UBYTOVANÝMI UTEČENCAMI PODPÍSAŤ ZMLUVU O UBYTOVANÍ

Ubytovateľ (fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá neposkytuje ubytovanie na základe živnosti - profesionálne) uzavrie s ubytovanými zmluvu o ubytovaní, ktorej vzor nájdu na stránkach Ministerstva vnútra ("Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi"): (PRÍLOHA / SÚBOR)

Podmienkou je, že ubytované osoby majú štatút "odídenca", teda sú schopní doložiť doklad o dočasnom útočisku. 

 

2. KROK: UBYTOVATELIA SA NA MESTSKOM ÚRADE PRIHLÁSIA O PRÍSPEVOK

Ubytovatelia sa prihlásia na mestskom úrade o príspevok osobne. Potrebná dokumentácia zahŕňa: 

 • Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi  ZMLUVA vzor
 • Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby
 • Kópia dokladu o tolerovanom pobyte z cudzineckej polície (potvrdzujúce štatút odídenca alebo dočasného útočiska)

Vzory dokumentov nájdete na stránke Ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

3. KROK: UTEČENCI NAHLÁSIA ZMENU ADRESY NA MESTSKOM ÚRADE

Ukrajinskí občania musia nahlásiť miesto svojho pobytu (hlási sa ako zmena adresy), ak v doklade od cudzineckej polície už presnú adresu zapísanú nemajú. Odkaz na legislatívu tu: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&sprava=osoby-so-statutom-docasneho-utociska-budu-oznamovat-zmenu-adresy-na-ohlasovniach-pobytu-v-mestach-a-obciach

So sebou si treba priniesť: 

 • Potvrdenie o tolerovanom pobyte (doklad z cudzineckej polície)
 • Doklad o ubytovaní (Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi)

Na mieste spoločne so zamestnankyňou mestského úradu vyplnia tlačivo o presťahovaní a budú registrovaní v systéme. 

TLAČIVO: Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska

 

Kam treba prísť: 

KLIENTSKE CENTRUM – prízemie vľavo,  vedľa pokladne

Najneskôr od stredy 6.4.2022  bude zabezpečený na mieste aj tlmočník. 

Stránkové hodiny (mimo obednej prestávky v čase od 11.30 - 12.30 h):

 • Pondelok, utorok, štvrtok  7,30 – 15,00
 • Streda  7,30 – 17,00
 • Piatok  7,30 – 14,00

 

MANUÁL PRE UBYTOVATEĽOV: PRÍSPEVOK NA UBYTOVANIE

ZMLUVA NA UBYTOVANIE: ZMLUVA UBYTOVANIE

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

INFORMÁCIE O PRÍSPEVKU NA UBYTOVANIE PRINÁŠA AJ WEB MINISTERSTVA VNÚTRA SR:

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** 

05.04.2022

INFORMÁCIE PRE UBYTOVANÝCH UKRAJINCOV 

Ministerstvo vnútra SR pripravilo informačné letáky pre Ukrajincov ubytovaných na Slovensku s kontaktnými údajmi na kompetentné inštitúcie. Letáky sú dvojjazyčné - v slovenčine aj v ukrajinčine.

Leták na stiahnutie: INFORMÁCIE UBYTOVANIE

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ĎAKUJEME, ŽE POMÁHATE! 

Dovoľujeme si povedať obrovské ĎAKUJEME Z CELÉHO SRDCA  všetkým darcom, ktorí pomáhajú uľahčiť túto nesmierne ťažkú a pre nás mnohých nepredstaviteľnú situáciu stovkám ukrajinských rodín v našom meste. Vďaka darcom z Piešťan a okolia máme v sklade pre nich základné potraviny, oblečenie, obuv, hračky a iný materiálový tovar na každodennú potrebu.

Ďakujeme darcom, ktorí nám nosia plné autá potravín, ďakujeme darcom, ktorí popri svojom bežnom nákupe prihodia pár vecí potrebných aj pre ukrajinské ženy a deti, ďakujeme darcom, ktorí chodia opakovane a majú záujem pomáhať aj rôznymi inými spôsobmi. Ďakujeme darcom, ktorým nebolo ľahostajné pomôcť ukrajinským školákom zaradiť sa do škôl tým, že zabezpečili pre nich školské potreby.  Ďakujeme všetkým tým, ktorým nie je ľahostajný ťažký osud ľudí utekajúcich pred vojnou.

Ďakujeme všetkým.......  ❤️❤️❤️

S hlbokou úctou,

dobrovoľníci materiálového skladu pre ukrajinské rodiny

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

01.04.2022

MATERIÁLNA POMOC PRE UKRAJINCOV

V sklade materiálnej pomoci na Ul. A. Hlinku 40 naďalej poskytujeme pomoc ukrajinským rodinám, ktoré v Piešťanoch žijú alebo sem prichádzajú. 

Materiálna pomoc je poskytovaná:

 • osobám s ubytovaním na území mesta Piešťany
 • osobám s preukázaním dokumentu
  „štatút dočasného útočiska / odídenec“
 • osobám v hmotnej núdzi, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby žiadnym ubytovacím zariadením 

Vstup maximálne 2x do týždňa

Otvorenée je v dňoch PONDELOK - SOBOTA v čase:  16.00-19.00 h (v nedeľu je zatvorené)

Матеріальна допомога надається:

 • особам, які проживають на території П’єштан
 •  особам за наявності документів
   „СТАТУС тимчасовий притулок“
 • особам, які не забезпечені основними потребами для життя, а також жодним закладом проживання


Вхід максимум 2 рази на тиждень   Понеділок - субота: 16.00-19.00

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LEX UKRAJINA: od 30. marca sú účinné novely zákonov o azyle a o pobyte cudzincov

Od 30. marca 2022 je účinný zákon č. 92/2022 o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (Lex Ukrajina). V súvislosti s tým dochádza k zmenám v zákone č. 480/2022 o azyle a  v zákone č. 404/2011 o pobyte cudzincov.

Zákon o azyle:

 • mení sa označenie preukazu odídenca - pôvodné  označenie „ODÍDENEC"  sa mení na „DOČASNÉ ÚTOČISKO" Doteraz vydané preukazy sa nebudú meniť a ostanú naďalej platné;
 • ak nebude možné umiestniť odídenca do humanitného centra alebo do iného azylového zariadenia a nebude sa poskytovať ani príspevok oprávnenej osobe za jeho ubytovanie, poskytnú sa odídencovi prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra;
 • ustanovuje sa povinnosť odídencovi, ak sa ubytuje mimo azylového zariadenia, bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu vnútra,
 • upravujú sa ustanovenia týkajúce sa poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca; tento príspevok bude obciam vyplácať ministerstvo vnútra, ktoré zverejní vzory príslušných dokladov.
 • rozširuje sa okruh oprávnených osôb, resp. ubytovateľov a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním príspevku. Návrh zákona zároveň zavádza strop sumy príspevku, ktorý bude možné vyplatiť s ohľadom na počet obytných miestností konkrétnej nehnuteľnosti;
 • zákon zavádza možnosť čerpania príspevku aj na právnické osoby nepodnikateľov, ktorí vlastnia ubytovacie zariadenia;
 • žiadateľom o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny, a ich rodinným príslušníkom, sa umožní vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl (pre ostatných žiadateľov je to možné až po 9 mesiacoch).

 

Zákon o pobyte cudzincov:

 • predlžuje sa platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by inak skončila počas mimoriadnej situácie,
 • upravuje sa použitie zákonných lehôt (niektoré lehoty bude možné odpustiť a lehoty záväzné pre policajný útvar sa na konanie o pobyte nebudú vzťahovať),
 • odídenci môžu zmenu adresy pobytu hlásiť na obci/mestskej časti - ohlasovne získajú prístup do informačného systému PZ – Evidencia cudzincov.
  • ohlasovne, ktoré prístup do systému nemajú, vyznačia zmenu adresy pobytu odídenca na jeho doklade o tolerovanom pobyte a ihneď o zmene adresy informujú príslušný policajný útvar,
  • ohlasovne s prístupom do systému vyznačia zmenu adresy priamo v systéme a súčasne vydajú odídencovi nový doklad o tolerovanom pobyte s aktuálnou adresou.
  • pre účel hlásenia zmeny adresy pobytu bude odídenec predkladať ohlasovni doklad o tolerovanom pobyte a doklad/potvrdenie o zabezpečení ubytovania od ubytovateľa. 
 • zavádza sa možnosť pre štátneho príslušníka tretej krajiny, aby po vstupe na naše územie mohol požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, pričom policajný útvar mu na tento účel môže vydať cudzinecký pas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

Príloha GDPR k dotazníku PIEŠŤANY POMÁHAJÚ UKRAJINE (1).pdf

Príloha GDPR k dotazníku PIEŠŤANY POMÁHAJÚ UKRAJINE (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,38 kB

MANUÁL prispevok-ubytovanie-FAQ aktualizacia 4_4_22.pdf

MANUÁL prispevok-ubytovanie-FAQ aktualizacia 4_4_22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 416,58 kB

LETÁK INFO UBYTOVANIE.pdf

LETÁK INFO UBYTOVANIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB

ubytovanie-zmluva1 (1).DOCX

ubytovanie-zmluva1 (1).DOCX
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 46,6 kB

ubytovanie-zmluva1 (1).DOCX

ubytovanie-zmluva1 (1).DOCX
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 46,6 kB

Príloha_2- Tlacivo Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska.docx

Príloha_2- Tlacivo Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,59 kB

Inzerát Animátor.doc

Inzerát Animátor.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72,5 kB

Inzerát Koordinátor.doc

Inzerát Koordinátor.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 73 kB

Inzerát Prevádzkar.doc

Inzerát Prevádzkar.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 73,5 kB

Inzerát Terenný pracovník.doc

Inzerát Terenný pracovník.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 75 kB

Inzerát Tlmočník.doc

Inzerát Tlmočník.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 73,5 kB

Inzerát Upratovačka.doc

Inzerát Upratovačka.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72 kB

Pozvánka_2904.pdf

Pozvánka_2904.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,35 kB

upravený výkaz FO (1).xlsx

upravený výkaz FO (1).xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 14,18 kB

hlásenie o ubytovaní odídenca za mesiac (1).xlsx

hlásenie o ubytovaní odídenca za mesiac (1).xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 11,79 kB

HLÁSENIE O UBYTOVANÍ ODÍDENCA ZA MESIAC.xlsx

HLÁSENIE O UBYTOVANÍ ODÍDENCA ZA MESIAC.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 11,75 kB
Dátum vloženia: 24. 2. 2023 11:30
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 3. 2024 7:54
Autor: Martin Ričány

Info

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Najnovšia fotogaléria

Aktuálna teplota

15.7.2024 03:07

Aktuálna teplota:

24.1 °C

Vlhkosť:

74.4 %

Rosný bod:

19.2 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:231
TÝŽDEŇ:231
CELKOM:5981623

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ