Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Materiály na rokovanie komisií - do 06.02.2019

Komisia Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ

KpL,P,FaP

00119

Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka pre Pavla Kužiaka

JUDr. E. Studená

Ing. H.Dupkanicová

KpL,P,FaP 00219 Návrh na nájom časti pozemku v lokalite OD Kocka pre spoločnosť EFFECTIVE, s.r.o. JUDr. E. Studená Ing. H.Dupkanicová

KpL,P,FaP

KpŠ,RaCR

00319 Návrh na nájom nebytových priestorov na Staničnej ulici č. 34 pre Telovýchovnú jednotu Bezovec Piešťany JUDr. E. Studená Ing. H.Dupkanicová
KpŠ,MaK 00419 Návrh na delegovanie zástupcov mesta Piešťany do Mestskej školskej rady mesta Piešťany a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešaťny PhDr. J. Podobová Mgr. P. Jančovič, PhD.

KpŠ,MaK

KpL,P,FaP

00519 Návrh Všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2015 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany PhDr. J. Podobová JUDr. L.Damboráková

KpŠ,MaK

KpL,P,FaP

00619 Návrh Všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 14/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú uhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v ziraďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany  PhDr. J. Podobová JUDr. L.Damboráková

KpL,P,FaP

KpS,V,DaŽP

00719 Analýza voľných hrobových miest na cintorínoch a ich rozšírenie

Jana Zvonárová

Ing. I. Borovková

JUDr. L.Damboráková

KpL,P,FaP

KpS,V,DaŽP

KpŠ,MaK

KpŠ,RaCR

KpZ,SVaB

00819 Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany JUDr. L. Damboráková  
KpL,P,FaP 00919 Návrh Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 JUDr. L. Damboráková  
KpL,P,FaP 01019 Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. Ing. S. Mikuš JUDr. L.Damboráková
KpL,P,FaP 01119 Návrh na uzavretie Dodatku č. 4 k Nájomnej zmluve č. 4670905 v znení Dodatku č. 1, uzavretej medzi Mestom Piešťany ako prenajímateľom a STASIN, s.r.o. ako nájomcom Mgr. E.Kresánková JUDr. L.Damboráková

KpL,P,FaP

KpS,V,DaŽP

01219 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany, Lukášom Komadelom a Michaelou Vavrovou, lokalita Jazerná, Piešťany Mgr. E.Kresánková JUDr. L.Damboráková
KpL,P,FaP 01319 Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Vierou Trnkusovou, lokalita, Nábr. I. Krasku, Piešťany Mgr. E.Kresánková JUDr. L.Damboráková

KpL,P,FaP

KpS,V,DaŽP

01419 Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a Západoslovenskou distribučnou, a.s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany Mgr. E.Kresánková JUDr. L.Damboráková
KpL,P,FaP 01519 Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Janu Ščepkovú, lokalita Mojmírova, Piešťany Mgr. E.Kresánková JUDr. L.Damboráková
KpL,P,FaP 01619 Návrh na uzavretie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 215005 uzavretej medzi Mestom Piešťany a Regionálnym cetrom SLOBODA ZVIERAT Piešťany, lokalita Priemyselná ulica, Piešťany Mgr. E.Kresánková JUDr. L.Damboráková

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

25.6.2024 03:06

Aktuálna teplota:

20.0 °C

Vlhkosť:

63.2 %

Rosný bod:

12.8 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:10
DNES:174
TÝŽDEŇ:1802
CELKOM:5943884

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ