Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Materiály na rokovanie komisií - do 27.11.2019

Komisia Por.č. Materiál Spracovateľ Predkladateľ

KpL,P,FaP, KpŠ,MaK

09819 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťanyo určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej  umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany PhDr. Jolana Podobová RNDr. Bartošová

KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP

09919

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. ..../2019 o odpadoch

Ing. Ondrišík

Ing. Schultzová

Mgr. Jančovič, PhD.
KpL,P,FaP 10019 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 Mgr. Gašparíková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 10119

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. .../2019 o miestnom poplatku za rozvoj

RNDr. Bartošová Mgr. Jančovič, PhD.
KpL,P,FaP, KpŠ,MaK 10219

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

Ing. Zaťková Mgr. Jančovič, PhD.
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 10319 Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Ing. Imrichom Gálom Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 10419 Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a MUDr. Dušanom Smolkom Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 10519 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom pozemkov na ul Sadová v Piešťanoch Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP 10619 Obchodná verejná súťaž na nájom prvkov hnuteľného majetku "Výhradného informačného systému Mesta Piešťany" Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP 10719

Návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Nájomnéj zmluve č.  0840805 medzi Mestom Piešťany a INFO PLAGÁT, s.r.o., lokalita Winterova, Piešťany  

Mgr. Kresánková RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 10819 Návrh na zástupcu mesta Piešťany v právnickej osobe - personálna nominácia do orgánu Ing. Mgr. Bezák RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 10919 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 11019 Návrh - Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.

KpL,P,FaP, KpŠ,RaCR, KpS,V,DaŽP

11119 Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcie atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany Ing. Hlaváčová RNDr. Bartošová
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 11219

Návrh na schválenie nájmu pozemku - parcely reg. "C", parc. č. 3836/2, zapísaného v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany v LV č. 4, pre obec a k.ú. Piešťany a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Bytovým podnikom Piešťany, s.r.o. a dotknutými vlastníkmi garáží, lokalita Hurbanova ul., Piešťany

Mgr. Rybáriková Ing. Hubinský, CSc.
KpL,P,FaP, KpŠ,MaK 11319 Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Ing. Fajmonová Mgr. Jurčová
KpL,P,FaP, KpŠ,MaK 11419 Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Ing. Maron Ing. Galová
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 11519 Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2020  Ing. Racíková Ing. Dupkaničová
všetky komisie 11619 Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
KpZ,SVaB 11719 Žiadatelia o nájom bytu na Čachtickej ulici v Piešťanoch Mgr. Čajková  
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 11819 Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 1 212 063 EUR na zabezpečenie investičných akcií realizovaných zo spoločných programov SR a EÚ Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.
KpL,P,FaP, KpS,V,DaŽP 11919 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 Ing. Duračková Mgr. Jančovič, PhD.

Samospráva

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

17.6.2024 06:06

Aktuálna teplota:

17.6 °C

Vlhkosť:

77.0 %

Rosný bod:

13.6 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:363
TÝŽDEŇ:363
CELKOM:5928464

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ