Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ocenenia

Cena primátora

Udeľuje sa za výnimočné aktivity v troch oblastiach:

* sociálnej (za charitatívnu činnosť, ochranu zdravia, pomoc v núdzi)

* kultúrnej, v kategóriách kultúrna osobnosť roka a kultúrny počin roka (za realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií a záujmových združení)

* enviromentálnej (za ochranu prírody a životného prostredia)

Udeľovanie cien má spoločensky, morálne i finančne podporiť tých jednotlivcov i podnikateľské subjekty, ktoré výrazna prispeli k rozvoju jednej z vyššie uvedených oblastí, k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany, či k jeho reprezentácii v zahraničí. Sledujeme tým predovšetkým ich ďalšiu motiváciu, aby rozvoj občianskych aktivít prispieval k zlepšovaniu života v našom meste.

Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda

Cieľom ocenenia je spoločensky a morálne oceniť pedagógov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v základnych umeleckých školách a v Centre voľného času na území mesta Piešťany. Pedagógovia sú oceňovaní za dlhoročnú osobnú angažovanosť, organizovanie netradičných aktivít, kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi či verejnosťou,...

Ocenení pedagógovia