Obsah

Jedáleň

Adresa

Staničná 22
92101 Piešťany

GPS: 48° 35′ 43.231″N  17° 49′ 10.554″E

zobraziť na mape
Vedúci zariadenia: Stanislav Šintál
Staničná 22, 921 01 Piešťany
T. č. 033/77 21 837
e-mail: stanislav.sintal@piestany.sk

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek.

Kapacita 200 porcií denne. Výdaj strava:  pondelok - nedeľa od 11:30 do 12:45

Rozvoz stravy do domácnosti len v pracovných dňoch.

 

 

Štatút jedálne