Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Denné centrum Rozmarín

Motto:

„To najkrajšie na svete nie sú veci, ale chvíle, okamihy, nezachytiteľné sekundy.“

Karel Čapek

 

 

*O nás

Mesto Piešťany zriadilo a prevádzkuje Denné centrum „Rozmarín“ v súlade s §4 ods. 3 písm. g), l), p), Zákona č.369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s § 80 písm. e), bod 2., a § 12, ods. 1, písm. c), bod 1. a písm. e), bod 5., a § 56 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  a predpisov

 

Denné centrum  „Rozmarín“ nemá právnu subjektivitu, je organizačnou jednotkou mesta ako súčasť Mestského úradu v Piešťanoch, ktorý ho riadi prostredníctvom svojich odborných útvarov.

Denné centrum „Rozmarín“ je miestom, kde mesto v svojich priestoroch poskytuje sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Činnosť denného centra má povzbudzovať občanov k aktivite, sebarealizácii, spájať ich naďalej so životom mesta, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti, a to najmä :

a/ organizovaním podujatí a akcií pre členov denného centra

b/ organizovaním podujatí smerom k verejnosti v meste

c/ spoluprácou členov denného centra na príprave podujatí a akcií organizovaných mestom, resp. organizáciami mestom zriadenými

d/ spoluprácou členov denného centra pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech občanov mesta, osamelých, seniorov, ...

 

Kapacita: 70 miest

Žiadosť:

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v Dennom centre Rozmarín, stačí ak ho navštívi v prevádzkových hodinách a  informácie o prevádzke centra a podujatiach pre členov  mu poskytne  Šicko Ján, predseda Denného centra Rozmarín:

Prevádzkové hodiny v DC “Rozmarín“:

 

      Pondelok     14,00 – 18,00

       Utorok        14,00 - 18,00

       Streda        14,00 - 18,00

       Štvrtok        14,00 - 18,00

       Piatok         14,00 - 18,00

       Sobota       voľný deň

       Nedeľa       voľný deň

 

*Metódy sociálnej práce:

Metódy sociálnej práce v DC:

 • sociálne poradenstvo

 

 

*Spolupracujeme:
 • so samosprávnymi organizáciami – občanmi, MsP - organizovanie prednášok,
 • tretím sektorom:  pacientské organizácie,
 • obvodní  a odborní lekári – organizovanie prednášok.

 

 

*Legislatíva, dokumenty:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Prevádzkový poriadok Denného centra

Výročné správy

 

 

*Pracovný tím, organizačná štruktúra:    

Vnútorný chod a režim prevádzky Denného centra „Rozmarín“ zabezpečuje samospráva  

Denného centra zvolená každoročne výročnou členskou schôdzou.

Funkcia v samospráve Denného centra „Rozmarín“ je dobrovoľná. Denné centrum funguje na

princípe svojpomoci.

 Na čele samosprávy Denného centra „Rozmarín“ stojí  predseda, ktorý koordinuje najmä jeho

činnosť, zabezpečuje kontakt s referentom pre denné centrá na MsÚ, zabezpečuje fungovanie

denného centra v stanovených prevádzkových hodinách .

         Prevádzku Denného centra „Rozmarín“ personálne zabezpečuje mesto uzatvorením  Dohody o pracovnej činnosti  v súlade s platným Zákonníkom práce a v rozsahu,  aby bolo denné centrum funkčné.

 

 

*Projekty a aktivity :  
 • meninové posedenia, 
 • účasť na podujatiach organizovaných v meste ( letné promenádne koncerty, Úcta k starším, Deň zdravia....), 
 • posedenie  k MDŽ, 
 • posedenie ku Dňu učiteľov, 
 • posedenie ku Dňu matiek, 
 • fašiangový večierok s hudbou, 
 • stretnutie jubilantov a ich rodinných príslušníkov, 
 • Mikulášsky večierok, 
 • besedy na rôzne témy, 
 • organizovanie poznávacích a zážitkových zájazdov.

 

 

Možnosti pomoci a podpory DC:

finančná pomoc:  darovanie financií na projekty, darovanie financií na sponzorský účet mesta ......,

pomoc prostredníctvom služieb: organizácia voľnočasových podujatí, dobrovoľníctvo

 

 

*Fotogaléria:

Kategória

sociálne služby

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

26.3.2023 04:01

Aktuálna teplota:

11.3 °C

Vlhkosť:

58 %

Rosný bod:

3.3 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:266
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:4914387

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ