Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Balneologické múzeum Imricha Wintera - Vila dr. Lisku

Adresa

Štefánikova 1
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
033 77 22 508

GPS: 48° 35′ 36.823″N  17° 49′ 59.632″E

zobraziť na mape
V objekte sú dve stále expozície: História kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku a expozícia sakrálneho umenia zo zbierok Balneologického múzea. Konajú sa tu zaujímavé pravidelné krátkodobé výstavy.

Stála expozícia Z dejín kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku

Na prízemí jednej z budov Balneologického múzea Imricha Wintera – vo vile Dr. Lisku, je inštalovaná stála expozícia mapujúca dejiny a vývoj kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. V druhom polroku roku 2012 prešla expozícia čiastočnou reinštaláciou a celkovou úpravou interiérov. Nadobudla tak modernejší vzhľad a zároveň sa pri inštalácii využili aktuálne poznatky zo súčasného stavu výskumu dejín kúpeľníctva na Slovensku. Expozícia je členená na viacero častí a opatrená trojjazyčnými textami a popiskami (v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku). V úvode je návštevník oboznámený s historickým vývojom kúpeľníctva od najstarších čias s prihliadnutím na špecifický vývoj na našom území. Môže tu nahliadnuť do starých tlačí, zaoberajúcich sa touto tematikou a prezrieť si zachované predmety viažuce sa k už neexistujúcim kúpeľným lokalitám. Prehľad o ich geografickom rozložení získa na osadenej mape s vyznačenými súčasnými a zaniknutými kúpeľmi. V čase najväčšieho rozmachu kúpeľníctva v 2. polovici 19. a začiatku 20. storočia sa kúpeľná liečba poskytovala vo vyše 120 lokalitách. Ďalšie časti expozície sú venované jednotlivým významným slovenským kúpeľom napr. Trenčianskym Tepliciam, Bojniciam, Turčianskym Tepliciam, Bardejovským Kúpeľom, Sliaču, Piešťanom, Smrdákom, Rajeckým Tepliciam a ďalším. Ich históriu dokumentujú vystavené dobové pohľadnice, kúpeľné poháre, prospekty, rôzne masážne a elektromasážne prístroje, ale aj modely niektorých významných kúpeľných budov. Nemenej zaujímavé sú aj dobové vane, horské slnka z medzivojnového obdobia alebo unikátna sedacia váha používaná v minulosti v piešťanských kúpeľoch. Návštevník tak získa ucelený prehľad o dejinách kúpeľníctva na území Slovenska.

Stála expozícia sakrálneho umenia

je tu prezentovaný výber - kolekcia plastík svätcov a svätíc z 18. a začiatku 19. storočia z regiónu Piešťan (Chtelnica, Sokolovce, Vrbové) a z bližšie neurčených lokalít z tejto oblasti. Nachádza sa tu jedna kamenná a dvanásť drevených polychromovaných plastík. Kolekciu dopĺňa kópia obrazu Paola Veroneseho "Svadba v Káne Galilejskej" z konca 18. - zač. 19. storočia. Expozícia je výsledkom spolupráce Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Balneologického múzea. Vystavené diela reštaurovali študenti, absolventi a pedagógovia školy.

Vo výstavných priestoroch sa pravidelne konajú zaujímavé krátkodobé výstavy z oblasti histórie, archeológie, výtvarného umenia, národopisu, prírodných vied a i. 

 

Expozície vo Vile dr. Lisku (033/7722508) sú otvorené Pondelok - Piatok od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. a v Nedeľu od 13.00 do 17.00 hod.

zdroj: www.balneomuzeum.sk