Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Balneologické múzeum Imricha Wintera - Kúpeľná dvorana

Balneologické múzeum Imricha Wintera má hlavné sídlo ako aj hlavné expozície situované v budove Kúpeľnej dvorany v Mestskom parku

Riaditeľ: PhDr. Vladimír Krupa

Z HISTÓRIE PIEŠŤANSKEJ MUZEÁLNEJ SPOLOČNOSTI A DEJÍN  BALNEOLOGICKÉHO MÚZEA IMRICHA WINTERA

Vznik múzea je spätý s Piešťanskými kúpeľmi. Založenie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti (ďalej len PMS) a vznik múzea iniciovali Imrich Winter (1878 – 1943) a jeho spolupracovník a správca kúpeľov Václav Vlk (1886 – 1955). Jedným z hlavných dôvodov, ktorý ich k tomu viedol, bola snaha priblížiť návštevníkom kúpeľov históriu a kultúru kúpeľov, ich najbližšieho okolia ako aj osobitosti prírody tejto oblasti. Začali zbierať predmety prezentujúce ľudovú kultúru, archeologické nálezy, artefakty dokumentujúce dejiny kúpeľov a takto položili základ muzeálnych zbierok. Vďaka podpore Ľudovíta Wintera a priamej zainteresovanosti jeho brata Imricha sa podarilo už 21. júna 1928 vystaviť v priestoroch Kúpeľnej dvorany – Kursalónu – zozbierané muzeálne predmety. Múzeum dostalo názov „Etnografické“ a vystavené exponáty tematicky tvorili osem častí: flóra, fauna, národopisná keramika, kroje a výšivky, ľudová architektúra, slovenské rezbárstvo a maľby, história a archeológia. Rok vzniku múzea môžeme považovať aj za rok reálneho vzniku Piešťanskej muzeálnej spoločnosti (ďalej aj PMS). Nadšenci, ktorí ju tvorili pokračovali tak úspešne, že už v roku 1930 bolo možné expozíciu múzea rozšíriť.

     Jednou z najvýraznejších osobností bol V. Vlk, ktorý prišiel do Piešťan v roku 1921 a pôsobil tu ako správca Piešťanských kúpeľov. Popri predsedovi PMS I. Winterovi mal najväčšiu zásluhu na zriadení múzea a zaujímal sa predovšetkým o archeológiu. V roku 1933 zachránil časť nálezov z bohatého kniežacieho hrobu I. zo Stráží. Mnohé nálezy sám reštauroval. 

     Piešťanské múzeum navštívil v roku 1931 významný slovenský výtvarník a spisovateľ Janko Alexy (1894 – 1970). V rokoch 1932 až 1937 žil v Piešťanoch a bol aj členom PMS. Informácie o jeho návšteve múzea sme našli v článku „Piešťanské zážitky“ (Slovák 1931). Opisuje v ňom samotné múzeum (ako vyzeralo pred reinštaláciou v roku 1933).

     V rokoch 1932 – 1933 bola expozícia múzea reinštalovaná a rozšírená. Jej slávnostné otvorenie sa konalo 29. júna 1933. V hlavnom prejave, ktorý predniesol Imrich Winter vyzdvihol zásluhy významných členov a priaznivcov PMS pri budovaní múzea. Ďalšie prejavy mali: Dr. Jaroslav Preiss hlavný riaditeľ Živnostenskej banky a predseda Zemského muzea v Prahe, splnomocnený minister Dr. Ing. Jan Voženílek prezident Štátneho pozemkového úradu, protektor múzea okresný náčelník Vojtech Skyčák. „Činnými podporovateľmi“ boli Dr. Antonín Václavík, ktorý sa podieľal na vybudovaní národopisného oddelenia, odborníci z oblasti archeológie – Dr. Jiří Neustupný, ktorý pracoval na vykopávkach vo Veselom a Strážach a odbornou pomocou štátny konzervátor Prof. Dr. Jan Eisner. Na otvorení nechýbal ani svetoznámy maliar Alfons Mucha. Program dňa bol poobede obohatený sprievodnými podujatiami. Nová muzeálna expozícia mala v časti Kúpeľnej dvorany vyčlenených šesť miestností a vestibul. V prvej a druhej miestnosti to bola národopisná expozícia a staropiešťanský roľnícky dom, v tretej miestnosti bola časť venovaná osobnosti a dielu gen. M. R. Štefánika, archeológii a paleontológii, ale boli tu vystavené aj artefakty k povstaniam uhorskej šľachty proti Habsburgovcom, k 30-ročnej vojne, rôzne staré tlače, náboženská a náučná literatúra, bola prezentovaná i osobnosť L. van Beethovena, ktorý pravdepodobne navštívil Piešťanské kúpele v roku 1802. Určitý priestor bol venovaný aj osobe Alžbety Báthoriovej – obávanej Čachtickej panej – ktorá navštevovala Piešťanské kúpele a mala tu postavenú i menšiu kúriu. Okrem toho boli v tejto miestnosti vystavené i zbierky dokumentujúce revolúciu v rokoch 1848 – 1849, sakrálne pamiatky a ukážky fauny okolia Piešťan. Štvrtá miestnosť expozície mala zase národopisné zameranie: modrotlač, ľudové sakrálne plastiky, pastierske umenie a podmaľby na skle. V piatej miestnosti boli vystavené minerály a nerasty a materiály venované problematike piešťanských mostov. V poslednej, šiestej miestnosti návštevník našiel staré tlače, lekárske nástroje, dokumenty, olejomaľby, plány a fotografie k histórii Piešťanských kúpeľov a vo vestibule zasa Dominov herbár, fotografie a akvarely rastlín.

     O charaktere zbierok a expozícií piešťanského múzea, po reinštalácii znovuotvoreného v roku 1933, sa dozvedáme nielen zo spomínaného sprievodcu expozíciou, ktorý vyšiel tlačou v roku 1934 v slovenčine, nemčine a angličtine, ale aj z početných článkov.

Propagácia a významní hostia

V roku 1938 navštívila Štefánikovu expozíciu jeho snúbenica markíza G. Benzoni. V 30. rokoch 20. storočia múzeum navštívili viacerí panovníci štátov vtedajšej Britskej Indie. Piešťanské múzeum navštívilo aj mnoho iných významných osobností, napríklad: arcibiskup Pavol Jantauš, politik Ján Masaryk, piešťanský farár a starosta Alexander Šindelár,  Pavol Socháň zakladateľ modernej slovenskej etnografie, archeológ Jan Eisner, národopisec Antonín Václavík, riaditeľ Živnostenskej banky Dr. Jaroslav Preiss a botanik Prof. Dr. Karel Domin, významný priekopník slovenskej archeológie Ing. Štefan Janšák, zakladateľ archeologického ústavu v Martine Vojtech Budinský - Krička a mnohí ďalší. Medzi významnými návštevníkmi nechýbali ani slovenskí výtvarní umelci: maliar a spisovateľ Janko Alexy, maliar Miloš Bazovský, maliar Martin Benka a i.

V roku 1951 bolo múzeum zoštátnené a stalo sa Okresným múzeom. V roku 1963 bolo premenované na Balneologické múzeum a cieľom tohto špecializovaného múzea bolo dokumentovať históriu kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska. Pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského básnika Ivana Krasku, 12. júla 1976, Balneologické múzeum slávnostne otvorilo v priestoroch jeho piešťanského bytu expozíciu Pamätná izba Ivana Krasku.

     V roku 1989 získalo múzeum od mesta Piešťany do prenájmu budovu Vilu doktora Lisku. Po predchádzajúcej príprave bola 29. júna 1994 slávnostne otvorená nová expozícia História kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. 11. júna 1999 bola slávnostne otvorená nová expozícia múzea Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea.

. Od 1. apríla  2002 bolo múzeum delimitované pod Trnavský samosprávny kraj – Vyšší územný celok, teda pod vyšší stupeň samosprávy. Bola to jedna z najväčších  zmien po 2. svetovej vojne, nakoľko múzeum prestalo byť štátne a stalo  sa múzeom patriacim samospráve.

     Zbierkové fondy múzea dnes tvoria zbierky: k dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku, archeológie, histórie, národopisu, výtvarného umenia, numizmatiky, prírodných vied (geológie, entomológie, botaniky), zbierkový fond k osobnosti básnika Ivana Krasku. Súčasťou prírodovednej zbierky je cenný herbár botanika Karla Domina autora knihy „Piešťanská květena“.

 

Hlavná expozícia v budove Kúpeľnej dvorany (tel. č.: 033/7722875) je otvorená v dňoch Utorok až Nedeľa: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod. Nájdete tu archeológiu regiónu Piešťan, nálezy z bohatých kniežacích hrobov z Krakovian-Stráží, národopis regiónu s ľudovým domom s pôvodným zariadením a zbierkami keramiky, ľudových plastík, krojov, obrazov, expozíciu približujúcu dejiny Piešťan a dejiny Piešťanských kúpeľov, časť expozície je venovaná najvýznamnejším minerálnym vodám Slovenska a samostatná časť expozície je venovaná významnej osobnosti slovenských i európskych dejín – gen. M. R. Štefánikovi. Návšteva vhodná aj ako spestrenie hodín vlastivedy, dejepisu, slovenského jazyka, estetiky, výtvarnej výchovy. V hlavnej expozícii múzea poskytujeme:

  • lektorský výklad
  • je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam
  • u nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea
  • bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc

 

zdroj: www.balneomuzeum.sk 

 

Adresa

Beethovenova 5
92101 Piešťany
GPS: 48° 35′ 26.055″N  17° 50′ 15.972″E

Kontakty

Telefón
WWW

Kategória

pamiatky

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

7.12.2023 07:39

Aktuálna teplota:

3.6 °C

Vlhkosť:

80.3 %

Rosný bod:

0.5 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:17
DNES:772
TÝŽDEŇ:8189
CELKOM:5488340

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ