Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti 1

Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Počas najbližších mesiacov občanov čaká aj povinnosť zaplatiť poplatok za komunálny odpad či daň za psa.

Daň z nehnuteľnosti

Fyzické a právnické osoby u ktorých v priebehu roka 2016 nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, kolaudácia, stavebné povolenie, zmena účelu užívania) sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, a to do 31.januára 2017.

V prípade  nadobudnutia nehnuteľností dražbou alebo dedením v priebehu roka vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni kedy sa stal vydražiteľ alebo dedič vlastníkom nehnuteľnosti.

Do predmetu zdanenia patria okrem stavieb, bytov, nebytových priestorov aj trafostanice,  predajné stánky.

Pokuta za nepodanie  daňového priznania v termíne do 31. januára 2017 je od 5 do

3 000  eur podľa závažnosti protiprávneho stavu.

Daňovník vyplní len údaje v daňovom priznaní – daň si nevypočíta. Daňové priznanie vypĺňajú aj občania, ktorí nehnuteľnosť predali alebo darovali. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva daňové priznanie len jeden z manželov. V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Daňové priznanie sa podáva osobne v podateľni mestského úradu alebo poštou. Ak daňovník podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností poštou, odporúčame uviesť adresu elektronickej pošty alebo telefonický kontakt a priložiť neoverené fotokópie dokladov.

Pre rok 2017 sa v Piešťanoch nemenili sadzby dane z nehnuteľností oproti roku 2016.

Poplatok za komunálny odpad

Odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku (ak sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať viac ako 90 dní mimo mesta) na rok 2017 si môže poplatník uplatniť na základe žiadosti a predložených podkladov, ktoré sú nasledovné:

  • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
  • potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní alebo originál nájomnej zmluvy (k nahliadnutiu),
  • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
  • potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnostizdržiava alebo originál nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľností v Piešťanoch,
  • potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľa ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, v prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome  podmienené vrátením zbernej nádoby a v byte potvrdením správcu bytov.

Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doložiť preklad (nemusí byť úradný). Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Daň za psa

Čiastkové daňové priznanie za psa musí daňovník podať pri každej zmene (napr. úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa....) najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

Dátum vloženia: 10. 1. 2017 9:19
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 9. 2017 23:11
Autor: Eva Bereczová

Info

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

25.6.2024 04:06

Aktuálna teplota:

19.9 °C

Vlhkosť:

63.4 %

Rosný bod:

12.7 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:13
DNES:186
TÝŽDEŇ:1814
CELKOM:5943896

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:13
DNES:186
TÝŽDEŇ:1814
CELKOM:5943896

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ