Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

www.zpiestan.sk: Mliečny bar

Prosím o stanovisko k prestavbe bývalého mliečneho baru v centre mesta na pešej zóne oproti reštaurácii U Páva.

1.) Požiadal majiteľ, resp. nájomca bývalého mliečneho baru o povolenie na zmenu exteriéru bývalého mliečneho baru, resp. jeho terasy?

2.) Ak áno, bolo mu zo strany mestského, resp. stavebného úradu vyhovené?

3.) Ak nie, hrozí mu za stavbu plota a prístrešku nejaká sankcia?

4.) Má mesto vypracovaný nejaký dokument, ktorý by reguloval vzhľad budov centrálnej zóne? Ak áno, aké obmedzenia v tomto prípade platia?

Situáciu už riešime.

  • stavba oplotenia ani nového prístrešku na časti plochy pôvodnej „letnej terasy“ pri objekte BEZOVEC   nebola stavebným úradom povolená (nebola ani konzultovaná na Odd. stavebných služieb a rozvoja mesta)
  • po zistení týchto nepovolených stavieb priamo v teréne naša zamestnankyňa 5.2.2016 mailom kontaktovala Krajský pamiatkový úrad Trnava, nakoľko stavby sa nachádzajú v Pamiatkovej zóne mesta  (zaslala aj fotky, dokumentujúce aktuálny stav)   
  • následne stavebný úrad  vykonal štátny stavebný dohľad 8.2.2016 ( spracovaný zápis + fotodokumentácia) a telefonicky bola problematika konzultovaná  s KPÚ Trnava (vzhľadom na neprítomnosť riaditeľky KPÚ Ing. arch. Kvetánovej v dňoch 8. - 9.2.2016  bola dohodnutá telefonická  konzultácia na 10.2.2016)   
  • 10.2.2016: telefonická konzultácia s KPÚ Trnava (Ing. arch. Kšiňanová)
  • 10.2.2016: telefonicky kontaktovaný vlastník objektu Bezovec Ing. Kopányi:

vyhlásil, že stavbu prístrešku a oplotenia nerealizuje on, ale nájomca predmetných priestorov; následne telefonicky potvrdil, že sa spolu s nájomcom (realizátorom) predmetných stavieb dostaví na MsÚ 11.2.2016 o 10.00 hod.  

    Po zistení konkrétneho vlastníka stavieb bude tento stavebným úradom predvolaný  na ústne  pojednávanie vo veci prerokovania správneho deliktu/resp. priestupku podľa stavebného zákona (v závislosti od toho, či sa jedná o právnickú osobu alebo fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie, resp. fyzickú osobu); stavebný úrad ho vyzve na podanie žiadosti o dodatočné povolenie predmetných stavieb; v konaní o dodatočnom povolení  musí žiadateľ – stavebník Mestu Piešťany (Mestskému úradu Piešťany) doložiť  doklady o tom, že dodatočné povolenie predmetných stavieb nie je  v rozpore  s verejnými záujmami, chránenými stavebným zákonom (t.j. stanovisko KPÚ Trnava).

Nelegálne stavby, pokiaľ neohrozujú život a zdravie ľudí, musia byť riešené v konaní o ich dodatočnom povolení , resp. odstránení  a až o preukázaní, že sú v rozpore s verejnými záujmami, chránenými stavebným zákonom, je možné vydať nariadenie na ich odstránenie. (Nie je možné hneď vydať nariadenie na ich odstránenie.)   

Mesto nemá k dispozícii vypracovaný dokument, ktorý by riešil vzhľad objektov v centrálnej mestskej zóne (ÚPN CMZ reguluje funkčnú náplň, výškovú hladinu objektov a zastavanú plochu v rámci jednotlivých blokov, na ktoré je územie, riešené v ÚPN CMZ rozdelené). V prípade architektonického riešenia objektov a fasád je v povoľovacích konaniach prioritne prihliadané na stanovisko dotknutého orgánu na úseku pamiatkovej starostlivosti – t.j. Krajského pamiatkového úradu Trnava.

Bohužiaľ, naše stanovisko (myslím tým stanovisko  Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta MsÚ) nemá žiadnu váhu – v stavebných konaniach nie sme považovaní za „dotknutý orgán“ (už v minulosti sme sa s týmto stretli v prípade „čiernych“ reklám, s ktorými sme z estetického hľadiska nesúhlasili) – čiže aj v prípade, kedy v konaní napíšeme nesúhlasné stanovisko, v odvolacom konaní nadriadený orgán toto stanovisko neberie do úvahy)...rozhoduje sa na základe stanovísk dotknutých orgánov.....možno, keby Mesto Piešťany malo zriadený Útvar hlavného architekta, jeho stanovisko by v konaniach akceptované  bolo.....

Dátum vloženia: 9. 3. 2016 9:59
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová

Info

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

25.9.2023 08:16

Aktuálna teplota:

16.6 °C

Vlhkosť:

75.5 %

Rosný bod:

12.3 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:10
DNES:295
TÝŽDEŇ:295
CELKOM:5325470

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ