Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Piešťanský týždeň: Verejné obstarávanie

Rád by som od Vás obdržal odpovede v súvislosti so zverejnenými informáciami v TV Piešťany:

1. Z akého dôvodu nebolo verejné obstarávanie rekonštrukcii šatní mestskej polície zverejnené takým spôsobom aby mohli prejaviť záujem o túto zákazku aj iné firmy?

2. Akým spôsobom a kde vlastne bola zverejnená informácia, že radnica hľadá dodávateľa na rekonštrukciu šatní mestskej polície?

3. Čo bolo rozhodujúcim kritériom pre získanie zákazky na rekonštrukciu šatní mestskej polície, ktoré rozhodlo o tom, že zákazku získala práve tá firma s ktorou radnica zmluvu podpísala?

4. Nemyslíte si, že transparentnou súťažou na rekonštrukciu šatní mestskej polície by sa mohla znížiť konečná cena zákazky?

5. Z akého dôvodu bol hneď na druhý deň po zverejnení zmluvy na rekonštrukciu šatní mestskej polície podpísaný dodatok k tejto zmluve, ktorý cenu podľa pôvodnej zmluvy navýšil?

6. Nemyslíte si, že podpísaním dodatku hneď na druhý deň ako zmluva vošla do platnosti z navýšením ceny je obídenie zákona o verejnom obstarávaní?

7. Nepovažujete takéto počínanie radnice za rozpor z predvolebnými sľubmi primátora Miloša Tamajku? Nakoľko on v rámci predvolebnej kampani prisľuboval zvýšenie transparentnosti pri narábaní z verejnými prostriedkami mesta Piešťany.

----------------

Názov zákazky: Rekonštrukcia objektu posilňovne a šatní mestskej polície v Piešťanoch

Podľa predpokladanej hodnoty, čo je cena bez DPH, ktorú určil projektant, je táto zákazka  definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou (predpokladaná hodnota zákazky je menej ako                 70 000 eur).

Zákonodarca v § 117 ods. 1 zákona o č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2016 Z. z. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), ktorý je účinný od 18.04.2016  na obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou neurčil postup, pretože iba v tomto ustanovení zákona o verejnom obstarávaní uviedol, že verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou má postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Mesto Piešťany na výber úspešného uchádzača na „Rekonštrukcia objektu posilňovne a šatní mestskej polície v Piešťanoch“ použil prieskum trhu, čo je bežný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Vyššie uvedený zákon o verejnom obstarávaní je účinný od 18.04.2016. Smernica pre verejné obstarávanie po  nadobudnutí účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní  je neplatná v celom rozsahu. Znenie zákona o verejnom obstarávaní účinného od 18.04.2016 nepredpisuje Mestu Piešťany ako verejnému obstarávateľovi povinnosť mať platnú Smernicu o verejnom obstarávaní. Mesto Piešťany postupuje pri výbere úspešných uchádzačov prieskumom trhu tak, aby obstarávanie bolo primerané kvalite a cene predmetu obstarávania.  

K dodatku:

Uchádzač  KREDITSTAV, a.s. Rastislavova 1, 921 01 Piešťany ako úspešný uchádzač  uviedol aj práce naviac, pričom projektant tieto práce naviac schválil a podľa jeho názoru sú potrebné na vykonanie požadovaných stavebných prác aby stavebné práce boli vykonané v požadovanej kvalite. 

Keďže kritériom na vyhodnotenie ponúk sú stavebné práce uvedené v projektovej dokumentácií a v slepom výkaze výmer, práce naviac s cenou naviac sú obsahom samostatného Dodatku k Zmluve o dielo.

Celé znenie § 117 zákona o verejnom obstarávaní

 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

(1)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

(2)

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

(3)

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

Dátum vloženia: 1. 8. 2016 13:34
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2016 12:35
Autor: Eva Bereczová

Info

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

1.4.2023 09:26

Aktuálna teplota:

11.2 °C

Vlhkosť:

69.6 %

Rosný bod:

5.9 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:16
DNES:981
TÝŽDEŇ:13159
CELKOM:4928865

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ