Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Záverečné účty

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2020:  Záverečný účet

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2019:  Záverečný účet

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2018:  Záverečný účet

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017:  Záverečný účet

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2016 - Záverečný účet

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 - Záverečný účet

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014 - Záverečný účet: 

Hodnotiaca správaPlnenieProgram 1 - Správa mestaProgram 2 - Majetok mestaProgram 3 - Propagácia a CRProgram 4 - BezpečnosťProgram 5 - Sociálna starostlivosť a bývanieProgram 6 - ŠkolstvoProgram 7 - KultúraProgram 8 - ŠportProgram 9 - Životné prostredieProgram 10 - DopravaDlhová službaSumarizáciaVyhodnotenieBilancia aktíva - pasívaZáväzkyOrganizácieDotácie na kapitálové výdavky v roku 2014Splácanie úverovÚver 1Úver 2Úver 3Úver 4, Úver 5Školstvo PK a OKHospodárenie príspevkových organizáciaInformácia o hospodárení SMP p.o.Informácia o hospodárení MsKSInformácia o hospodárení MsKPrehľad poskytnutých dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2013 - Záverečný účet: Hodnotiaca správa, Plnenie, Program 1- Správa mesta, Program 2 - Majetok mesta, Program 3 - Propagácia a CR, Program 4 - Bezpečnosť, Program 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie, Program 6 - Školstvo, Program 7 - Kultúra, Program 8 - Šport, Program 9 - Životné prostredie, Program 10 - Doprava, Program 11 - dlhová služba, Sumarizácia, Vyhodnotenie, Bilancia aktíva - pasíva, Záväzky, Organizácie, Dotácie na kapitálové výdavky v roku 2013, Splácanie úverov, Úver 1, Úver 2, Úver 3, Úver 4, Úver 5, , Školstvo PK a OK, Hospodárenie príspevkových organizácií, Informácia o hospodáreni SMP p.o., Informácia o hospodárení MsKS, Informácia o hospodárení MsK, Merateľné ukazovatele za rok 2013, Prehľad poskytnutých dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2012 - Záverečný účet: Hodnotiaca správa, Plnenie, Program 1 - Správa mesta, Program 2 - Majetok mesta, Program 3 - Propagácia a CR, Program 4 - BezpečnosťProgram 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie, Program 6 - Školstvo, Program 7 - Kultúra, Program 8 - Šport, Program 9 - Životné prostredie, Program 10 - Doprava, Program 11 - dlhová služba,Sumarizácia, VyhodnotenieBilancia aktíva - pasíva, Záväzky, Organizácie, Dotácie na kapitálové výdavky v roku 2012, Splácanie úverov,  Úver 1, Úver 2, Úver 3, Úver 4, Úver 5, Školstvo PK a OK

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2011 - Záverečný účet: Hodnotiaca správa, Plnenie, Program 1 - Správa mesta, Program 2 - Majetok mesta, Program 3 - Propagácia a CR, Program 4 - Bezpečnosť, Program 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie, Program 6 - Školstvo, Program 7 - Kultúra, Program 8 - Šport, Program 9 - Životné prostredie, Program 10 - Doprava, Program 11 - dlhová služba, Sumarizácia, Vyhodnotenie, Bilancia aktíva - pasíva, Záväzky, Organizácie, Dotácie na kapitálové výdavky v roku 2011, Splácanie úverov, Úver 1, Úver 2, Úver 3, Úver 4, Úver 5, Merateľné ukazovatele, Školstvo PK a OK 

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2010 - Záverečný účet: Hodnotiaca správa, Plnenie, , , Program 1 - Správa mesta, Program 2 - Majetok mesta, Program 3 - Propagácia a CR, Program 4 - Bezpečnosť, Program 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie, Program 6 - Školstvo, Program 7 - Kultúra, Program 8 - Šport, Program 9 - Životné prostredie, Program 10 - Doprava, Program 11 - dlhová služba, Sumarizácia, Záväzky, Organizácie, Dotácie na kapitálové výdavky v roku 2010, Splácanie úverov, Úver 1, Úver 2, Úver 3, Úver 4, Školstvo PK

a OK

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2009: Hodnotiaca správa, Bilancia aktíva - pasíva, Bilancia - dotácie, Bilancia - organizácie, Bilancia - úver, Bilancia_záväzky, Školy 2009, ZŠ BrezováZŠ Holubyho, ZŠ Mojmírova, ZŠ Vajanského, MŠ 8. mája, MŠ Valová, MŠ Staničná, CVČ, ZUŠ, Vyhodnotenie MsÚ, Správa mesta, Majetok mesta, Propagácia a CR, Bezpečnosť, Sociálne veci, Školstvo, Kultúra, Šport, Životné prostredie, Doprava, Dlhová služba, Sumar, Príjmy rozpočtu, Merateľné ukazovatele, Zaver. účet

Záverečný úcet mesta Piešťany za rok 2008: Vyhodnotenie, Stanovisko, Bilancia, ROZP - komentár, ROZP - tabulky

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2007: Komentár k ZU, Rozdelenie, Vyhodnotenie - školstvo, Zostatky bežných účtov, Bilancia, Vyhodnotenie