Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná umelecká škola

Adresa

Teplická 50
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
033/7725131
+421 911275722

GPS: 48° 35′ 33.027″N  17° 49′ 33.54″E

zobraziť na mape
Riaditeľ školy: Kamil Vavrinec, DiS. art.
Zástupca riaditeľa : Mgr. Eva Bakitová

Základná umelecká škola (ZUŠ) poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch, pripravuje na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu. Pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. Poslaním vzdelávania na základnej umeleckej škole nie je len príprava žiaka na ďalšiu profesionálnu dráhu, ale toto vzdelávanie je súčasťou komplexného pôsobenia na jedinca v oblasti estetickej výchovy. Cielene rozvíja vlastné umelecké a estetické potreby žiakov a ich záujmov s následným využitím dosiahnutých vedomostí i zručností v ďalšej umeleckej praxi.

ZUŠ v Piešťanoch je štátna škola, ktorá nie je plno-organizovaná, nakoľko má len tri odbory - hudobný, výtvarný a tanečný, v ktorých organizuje prípravné štúdium, základné štúdium v 1. a 2. časti I. stupňa, základné štúdium II. stupňa a štúdium pre dospelých.

Štúdium je záujmové a dobrovoľné za ktoré sa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

Hudobný odbor: študijné zameranie – spev, základy hudobnej kompozície  a hra na hudobnom nástroji: prípravné štúdium, hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, violončele, kontrabase, gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune, tube, bicích nástrojoch.

Tanečný odbor: študijné zameranie – tanec: prípravné štúdium, klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, balet, kreatívny tanec, step, disco tanec, show dance a džezový tanec.

Výtvarný odbor: študijné zameranie - výtvarný výchova: prípravné štúdium, kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, textil, akcie a projekty viazané na plochu, ľudové umelecké remeslá a techniky, modelovanie a práca s materiálom, sochárstvo, keramika, krajinná tvorba, telová tvorba, tvorba prostredia, tvorba objektu, tvorba šperkov a odevu.

Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách:

 

Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách:

Piešťany, Teplická ul. č. 50 - vedenie školy, hudobný odbor

Piešťany, Teplická ul. č. 94 (elokované pracovisko) - hudobný odbor a hudobná náuka

Piešťany, Štúrova ul. č. 6 (elokované pracovisko) – hudobný, výtvarný a tanečný odbor

Veľké Kostoľany, Školská 5, ZŠ  (elokované pracovisko) - hudobný odbor

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018