Referendum 2023

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie pre šport a rekreáciu MsZ Mesta Piešťany,

ktoré sa uskutoční

dňa 30.11.2015 o 15,00 h

na MsÚ, II. poschodie – v malej  zasadačke č. dv.  49.

 

                Program:

1.   Otvorenie. 

2.   Ponuka na realizáciu discgolfového ihriska  - Ing. Konečná, varianta 1, varianta 2 

3.   Rôzne. 

4.   Uznesenie a záver.

              

 

                                                                                       Mgr. Jozef Drahovský v.r.

                                                                          predseda komisie pre šport a rekreáciu